Σύγχρονες τεχνολογίες στα μάρμαρα (ΤΕΕ, 4-8 Νοεμβρίου, 1991 : Αθήνα)

M1136

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Τεχνικά-Εμπορικά χαρακτηριστικά και παρουσίαση Ελληνικού μαρμάρου / Ε. Βιδάκης, Ν. Παπαϊωάννου pdf  κείμενο (4,4 MB)


Στοιχεία γεωλογίας και κοιτασματολογίας. Χαρακτηριστικά του κοιτάσματος προς προσδιορισμό / Ι. Παπαγεωργάκης  pdf  κείμενο (4,9 MB)


Η επίδραση της χρήσεως της εκρηκτικής θρυαλλίδος στην ποιότητα του εξορυσσόμενου μαρμάρου / Χ. Τσουτρέλης, Ρ. Λειβαδάρος pdf  κείμενο (4,5 MB)


Εκμετάλλευση λευκών μαρμάρων / Παν. Μοσκοφόγλου pdf  κείμενο (8,7 MB)


Τεχνολογία κοπής μαρμάρου με αδαμαντοφόρο σύρμα / Γ. Γιακουμάκης pdf  κείμενο (512 KB)


Έρευνα κοιτάσματος-Εκμετάλευση εγχρώμων μαρμάρων-Μονάδες επεξεργασίας / Π. Καρνάβας pdf  κείμενο (15 MB)


Επεξεργασία μαρμάρου (Σύγχρονες γραμμές παραγωγής) / Γ. Παπαδόπουλος  pdf  κείμενο (1,8 MB)


Επενδυτικός νόμος 1892/90 / Βασ. Κατσιώτης pdf  κείμενο (11 MB)


Περιβάλλον-Μελέτες / Α. Κεφαλάς pdf  κείμενο (3 MB)


Θεσμικό πλαίσιο-Νομοθεσία / Ε. Πενταράκης pdf  κείμενο (3 MB)


Τεχνικά και εμπορικά χαρακτηριστικά του μαρμάρου / Ν. Παπαϊωάννου pdf  κείμενο (5,6 MB)


Παράρτημα pdf  κείμενο  (3,2 ΜΒ)