Μονώσεις (Θερμομονώσεις – Ηχομονώσεις – Στεγανοποιήσεις) (ΤΕΕ, 3-12 Δεκεμβρίου 1991, Αθήνα)

(Από το Αφιέρωμα στο Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχ. 1703, 10 Μαρτίου 1992)

 

 

M1140

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Ξύλινες στέγες / Γ. Καλύβας


Θερμικές απώλειες από στοιχεία υπογείων / Γ. Καλύβας  


Στεγανώσεις και θερμομονώσεις υπόγειων χώρων / Γ. Καλύβας


Επισήμανση ορισμένων προβλημάτων που ευνοούν το πέρασμα του νερού από τους τοίχους των όψεων / Γ. Καλύβας


Συμπυκνώσεις υδρατμών στις κατοικίες / Γ. Καλύβας


Σφράγιση και στεγανοποίηση αρμών / Γ. Καλύβας


Πρότυπα και ποιοτικός έλεγχος θερμομονώσεων και στεγανοποιήσεων (υλικών και κατασκευών) / Ε. Μαρούδα pdf  κείμενο (5 ΜΒ)


Θερμομονώσεις και στεγανώσεις εξωτερικού κέλυφους κτιρίου / Γ. Καλύβας


Γενικά περί θερμομονώσεων: Πρότυπα / Θ. Πάνου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


 Ιδιότητες Θερμομονωτικών υλικών : Α. Υλικά με βάση πολυστερίνη, Β. Ινώδη υλικά : Υαλοβάμβακας, λιθοβάμβακας. / Γ. Καλύβας pdf  κείμενο (7,2 MB)  


Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων / Γ. Καλύβας


Γενικά περί ηχομονώσεων και ηχομονωτικών υλικών-κατασκευές ηχομονώσεων / θ. Τιμαγένης pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Παράγοντες και προϋποθέσεις που επεμβαίνουν στην επιλογή στεγανωτικών επενδύσεων και θερμομονωτικών υποστρωμάτων / Γ. Καλύβας


Γενικά γιά στεγανοποιήσεις και στεγανωτικά υλικά / Δ. Σαραντάκος pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Ηχομόνωση:Kτιριοδομικός κανονισμός-μετρήσεις-πρότυπα / Κων. Ράλλης pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)