Κινητή τηλεφωνία (ΤΕΕ, 30 Ιανουαρίου 1992, Αθήνα)

M 1143

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Κινητές επικοινωνίες ξηράς, οι εξελίξεις της δεκαετίας του '80. Εισαγωγή στο σύστημα GSM (Global System for Mobile Communications) / Ι.  Μουρούλης pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Υπηρεσίες και εξελίξεις του GSM. Εξέλιξη συστήματος κινητής τηλεφωνίας ξηράς / Ι.  Γεωργόπουλος  pdf  κείμενο (3,1 ΜΒ)


Το ραδιοϋποσύστημα GSM / Ε. Τζαθάς pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Διαδικασίες διαχείρισης κλήσεων στο σύστημα GSM / Β. Κοκκίνης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος GSM / Ε. Νικολαΐδηςpdf  κείμενο (3,5 ΜΒ)


Μεθοδολογία ανάπτυξης κυψελωτού συστήματος κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα / Φ. Κωνσταντίνου pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Μετρήσεις στάθμης σήματος και ρυθμού σφαλμάτων σε σύστημα κινητής ραδιοεπικοινωνίας / Ν. Παυλίδου pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Marketing and deregulation aspects of mobile telephony / Karlheinz W. Huber pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Δύο σπουδαίες εφαρμογές του GSM : Συστήματα πλοήγησης οχημάτων για τον έλεγχο της κυκλοφορίας των δρόμων-το "κινούμενο" γραφείο / Γεώργιος Κ. Καραγιαννίδηςpdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)