Ατμοσφαιρική ρύπανση Θεσσαλονίκης: Προτάσεις και μέτρα αντιμετώπισης (ΤΕΕ – Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας, Οργανισμός Θεσσαλονίκης, Υπ. Μακεδονίας – Θράκης, 2 Απριλίου 1992, Θεσσαλονίκη)

 

M 1148

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Πορεία του προγράμματος μελετών ατμοσφαιρικής ρύπανσης / Μαρ. Χειρακάκη pdf  κείμενο (3,5 ΜΒ)


Κριτήρια καθορισμού ορίων ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης / K. Νικολάου  pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Αμεσα μέτρα και μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την προστασία της ατμόσφαιρας στη Θεσσαλονίκη / Κ. Σταμέλος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Χωρικές και χρονικές μεταβολές του SO2 στη Θεσσαλονίκη με τη χρήση μαθηματικού μοντέλου διασποράς / Ι. Ζιώμας, Χ. Ζερεφός, Α.Φ. Μπάης pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Πρόγραμμα μετρήσεων μετεωρολογικών μεγεθών και επιπέδων ρύπανσης στην Θεσσαλονίκη / Ν. Μουσιόπουλος pdf  κείμενο (3,4 ΜΒ)


Πρόταση πλέγματος μέτρων περιορισμού της εκπομπής ρύπων βενζινοκίνητων οχημάτων. Διερεύνηση αποτελεσματικότητας για την περιοχή Θεσσαλονίκης. / Ν. Κυριάκης, Χ. Φ. Νάκος, Κ. Πάττας pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στη Θεσσαλονίκη με αερολύματα / Χ. Σ. Σαχσαμάνογλου, Τ. Ι. Μακρογιάννης pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Ατμοσφαιρική ρύπανση από την κυκλοφορία : Γενικές κατευθύνσεις της έρευνας, επίπεδα και μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος στη Θεσσαλονίκη / Σ. Βούγιας pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Ατμοσφαιρική ρύπανση Θεσσαλονίκης : Προτάσεις και μέτρα αντιμετώπισης / Μιχ. Σεφερίδης pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Ατμοσφαιρική ρύπανση Θεσσαλονίκης-Συμμετοχή βιομηχανίας στο πρόβλημα και στην αντιμετώπισή του-Προτεινόμενα μέτρα / Νίκ. Φιλίππου-Βαλής pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Εισήγηση στην ημερίδα γιά την ατμοσφαιρική ρύπανση / Κ. Παπαδόπουλος  pdf  κείμενο (683 ΚΒ)


Ατμοσφαιρική ρύπανση Θεσσαλονίκης : Το πρόβλημα της θέσπισης και του ελέγχου μέτρων-Αρμοδιότητες φορέων / Β. Χατζηαθανασίου, Περ. Νικόπουλος, Ανδ. Τσιρπάνης pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Σκέψεις και προτάσεις γιά την προώθηση ενός προγράμματος ανάπτυξης τριοδικών καταλυτών με βάση οξείδια μη ευγενών μετάλλων / Ν. Γ. Μοσχούδης, Π. Μπεκιάρογλου pdf  κείμενο (3,3 ΜΒ)