Νέος κανονισμός σκυροδέματος (ΤΕΕ – Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας, 6-10 Απριλίου 1992, Θεσσαλονίκη)

M 1160

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Τόμος 1


 

Οριακές καταστάσεις - Ασφάλεια των κατασκευών / Γεώργιος Γ. Πενέλης pdf  κείμενο (6,3 ΜΒ)


Ανάλυση δομικού συστήματος / Κ. Στυλιανίδης pdf  κείμενο (7,2 ΜΒ)


Οριακή κατάσταση αστοχίας από μεγέθη ορθής έντασης / Χριστίνα Αθανασιάδου pdf  κείμενο (5,4 ΜΒ)


Διάτμηση και διάτρηση / Ιωάννης Τέγος pdf  κείμενο (10 ΜΒ)


Αντοχή σε στρέψη / Πρόδρομος Ζαράρης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Ευστάθεια-Λυγισμός / Μαρία Κ. Καραβεζύρογλουpdf  κείμενο (3,6 ΜΒ)


Συμπεριφορά και μηχανικές ιδιότητες οπλισμένου σκυροδέματος / Ιωάννα Παπαγιάννη pdf  κείμενο (7,2 ΜΒ)


Προένταση / Ιωάννης Τέγος pdf  κείμενο (7,9 ΜΒ)


Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας / Ανδρέας Ι. Κάππος pdf  κείμενο (5,3 ΜΒ)


Διατάξεις οπλισμών / Χ. Ιγνατάκης pdf  κείμενο (5,7 ΜΒ)


 

 

Τόμος 2


 

Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα pdf  κείμενο (19 ΜΒ) (1ο μέρος), pdf κείμενο  (20 ΜΒ) (2ο μέρος)


 

 

Τόμος 3


 

Βοήθημα του κανονισμού για την μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα  pdf  κείμενο (13 ΜΒ)