1o Ελληνικό συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (ΤΕΕ, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΣΠΜΕ, 6-8 Μαΐου 1992, Αθήνα)

M 1164

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1ος Τόμος

 


 

Συμβολή στη γνώση της σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής Αταλάντης Ν. Φθιώτιδας / Χρ. Αγγελίδης, Ι. Κουμαντάκης pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


Ισχυρή σεισμική κίνηση στον Ελληνικό χώρο - Απόσβεση μέγιστων εδαφικών και φασματικών τιμών / Ν. Θεοδουλίδης, Β. Παπαζάχος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Ο ρόλος των γεωλογικών και των γεωτεχνικών συνθηκών στην κατανομή και το μέγεθος των καταστροφών σε οικιστικές μονάδες και τεχνικά έργα του Ν. Ηλείας / Ευθ. Λ. Λέκκας pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Η επίδραση των νεοτεκτονικών μακροδομών των διαρρήξεων και του γεωλογικού υπόβαθρου στην κατανομή των καταστροφών κατά τους σεισμούς της Καλαμάτας(Σεπτέμβριος 1986) / Η. Μαριολάκος, Ι. Φουντούλης, Σ. Νασόπουλος pdf  κείμενο (3,3 ΜΒ)


Στατιστικός καθορισμός αναμενόμενων επικεντρικών μακροσεισμικών εντάσεων στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο / Γεράσιμου Α. Παπαδόπουλου pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Διερεύνηση του ρόλου του μηχανισμού διάρρηξης, της τοπικής γεωλογίας και των τοπικών εδαφικών συνθηκών κατά το σεισμό της Καλαμάτας 1986 / Κυρ. Πιτιλάκη, J.C. Gariel, P.Y. Bard pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Εκτίμηση του σεισμικού φορτίου σχεδιασμού υπογείων αγωγών / Σταύρου Τόλη, Θεόδωρου Χατζηγώγου, Κυριαζή Πιτιλάκη pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Πειραματικός προσδιορισμός του δυναμικού μέτρου διάτμησης οπλισμένου εδάφους / Γεωρ. Α. Αθανασόπουλου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Διφασική ελαστοπλαστική σεισμική απόκριση χωμάτινων φραγμάτων / Αλέξανδρου Γιάγκου pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Σεισμική αλληλεπίδραση εδάφους-βάθρων-ανωδομής γέφυρας όρμου Αγίου Στεφάνου / Γ. Γκαζέτα pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Αλληλεπίδραση εδάφους-πασσάλου υπό κατακόρυφη κυματική διέγερση / Μ. Καββαδά, Γ. Γκαζέτα pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Αξιολόγηση παραδοχών για την αναλυτική προσομοίωση της σεισμικής απόκρισης εδαφών / Γ. Μπουκοβάλα, Ο. Σιαφαρίκα, Σ. Σιάχου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Η αξιοποίηση της αναστροφής των επιφανειακών κυμάτων στη γεωτεχνική αντισεισμική μηχανική / Δ. Ραπτάκη, Κ. Πιτιλάκη, M. Campillo pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Σεισμική παραμένουσα οριζόντια τάση σε τοίχους αντιστήριξης εδαφών / Κ. Σταματόπουλου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους-τρισδιάστατων υπόγειων κατασκευών / Αθ. Α. Στάμου, Δημ. Ε. Μπέσκου  pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Ανάλυση σεισμικών παραμορφώσεων παραθαλάσσιων επιχωμάτων στον όρμο Μεγάρων / Ε. Στάρα-Γκαζέτα, Γ. Γκαζέτα pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Πρόβλεψη μετακινήσεων κατά μήκος ζωνών διάτμησης σε συνεκτικά εδάφη κατά την διάρκεια σεισμού / Θ. Τίκα-Βασιλικού pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Επιρροή της παραμορφωσιμότητας της πλάκας στον στατικό και δυναμικό αντισεισμικό υπολογισμό κτιρίων με κάτοψη σχήματος Π (ΠΙ) / Α. Αθανατοπούλου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Δείκτες συμπεριφοράς και απαιτήσεις πλαστιμότητας κτιρίων / Σταύρου Α. Αναγνωστόπουλου, Δημήτρη Α. Νικολάου pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Αλληλοσυγκρούσεις σε σειρές γειτονικών κτιρίων υπό την επίδραση σεισμού / Σταύρου Α. Αναγνωστόπουλου, Κων/νου Β. Σπηλιόπουλου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Δυσμενείς διευθύνσεις σεισμικής διεγέρσεως κτιρίων / Κ. Αναστασιάδη, Ι.Ε. Αβραμίδη pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Συμπεριφορά μεταλλικών αγκυρίων υπό μονοτονική και ανακυκλιζόμενη τέμνουσα / Ελισάβετ Βιντζηλαίου, Rolf Eligehausen pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Μοντέλο συμπεριφοράς τοίχου πληρώσεως για εγκάρσια σεισμική διέγερση / Ε.Α. Βουγιούκα, Ν. Βεϊσάκη, Π.Γ. Καρύδη pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Συμπεριφορά υπόγειων αγωγών, όταν σεισμοί προκαλούν μόνιμες μεγάλες παραμορφώσεις στο έδαφος που τους περιβάλλει/ Ε. Α. Βουγιούκας, Χ. Θεοδώσης, Π. Γ. Καρύδης pdf κείμενο  (2,6 ΜΒ)


Κοπή και αφαίρεση υπαρχόντων δομικών στοιχείων-Μιά από τις πιο κρίσιμες επεμβάσεις κατά την ανακαίνιση παλαιών κτιρίων. Προϋποθέσεις μελέτης και εφαρμογής. / Αναστασίου Βουρδέρη, Γεωργίου Τζανέτου, Αθανασίου Φρούσσου pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Πειραματική μελέτη της λικνιστικής απόκρισης συμπαγών σωμάτων σε δυναμικές διεγέρσεις / Μ. Δημοσθένους, Γ. Χ. Μάνος pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Μη γραμμικός τρισδιάστατος υπολογισμός υψηλών κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα υπό σεισμική επιπόνηση / Α. Ελενα, Α. Λιώλιου pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Συγκριτική μελέτη στατικής και δυναμικής ανάλυσης πολυόροφου μη κανονικού κτιρίου από Ο/Σ / Π. Ζαράρη, Θ. Σαλονικιού, Κ. Μπότη pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Ακαμψία και αντοχή τοιχοπληρώσεων σε σεισμό / Παναγιώτη Ζησιμάτου pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Η σεισμική συμπεριφορά ενός 10-όροφου μεταλλικού πλαισίου σχεδιασμένου σύμφωνα με τον ευρωκώδικα-8 με ημι-άκαμπτους κόμβους και συνδέσεις / Αριστοτέλη Κ. Κακαλιάγκου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Αποτίμηση ανελαστικών φασμάτων με τη βοήθεια δυναμικών αναλύσεων πολυβάθμιων συστημάτων / Α. Κάππου, Χ. Αθανασιάδου, Χ. Ράλλη pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Σεισμικός σχεδιασμός πλαισιωτών φορέων από ωπλισμένο σκυρόδεμα / Α. Ι. Καραμπίνη pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Πρόβλεψη τρωτότητας κτιρίων από λιθοδομή με εμπειρικές ή αναλυτικές μεθόδους / Φ. Β. Καραντώνη, Μ. Ν. Βαρδή pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Συγκριτική μελέτη ισοδύναμων τεχνασμάτων γραμμικοποίησης για ανελαστικό αντισεισμικό σχεδιασμό / Π. Κολιόπουλου, E. A. Nikol, Στεφάνου Γ. Δ. pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Μια αριθμητική μέθοδος ελέγχου της σεισμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ παρακείμενων κατασκευών με φαινόμενα δεύτερης τάξης / Α. Λιώλιος, Ευάγγελος Γ. Γαλούσης, Α. Ελενας pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Δυναμικές εκκεντρότητες σε μικτά πολυόροφα συστήματα / Τριαντάφυλλου Μακάριου, Κυριάκου Αναστασιάδη pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Σύγκριση ψευδοστατικού και δυναμικού φασματικού υπολογισμού σε έκκεντρα πολυόροφα κτίρια / Τριαντάφυλλου Μακάριου, Ευθυμίας Μητσοπούλου, Κυριάκου Αναστασιάδη pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Σεισμική απόκριση φυσικών ομοιωμάτων κυλινδρικών δεξαμενών αποθήκευσης υγρών / Γεωργίου Χ. Μάνου pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Επιρροή ελαστικών εδράνων (Neoprene κλπ) στην ιδιοπερίοδο ταλαντώσεως γεφυρών / Π. Μητρόπουλου, Γ. Αλεβιζάκου pdf  κείμενο (849 ΚΒ)


 

 

2ος Τόμος

 


 

Επιταχυνσιογράμματα και μακροσεισμικές μετρήσεις από το σεισμό της Κυλλήνης του Οκτωβρίου 1988 / Ν. Θεοδουλίδη pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Ειδική σεισμολογική μελέτη και φάσματα σχεδιασμού νέων γεφυρών Ισθμού Κορίνθου / Δημήτρη Παπασταματίου, Γεωργίου Γκαζέτα pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Ανελαστική απόκριση του εδάφους λόγω αξονικής ταλάντωσης πασσάλων / Γ. Μπουκουβάλα, Γ. Γκαζέτα, Σ. Σταματελόπουλου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Χρησιμοποίηση της μεθόδου των μικροδονήσεων στη μελέτη υπαρχουσών κατασκευών / Ολυμπία Χ. Βαγγελάτου pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Η μορφή των σύγχρονων κτηρίων στην περιοχή Αθηνών από την πλευρά της σεισμικής τους ασφάλειας / Παναγιώτη Γρ. Καρύδη pdf  κείμενο (928 ΚΒ)


Απόκριση πλαισίων με τοιχοπληρώσεις σε σεισμικές δονήσεις / Π. Γ. Καρύδης [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Ελαστοπλαστική σεισμική απόκριση καλώς συγκερασμένων κατασκευών / Δημ. Μπαϊρακτάρη pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Τεκμηρίωση βασικών ανεπαρκειών της πλαισιακής προσομοίωσης ημιανοικτών και κλειστών πυρήνων Ο/Σ / Χ. Ξενίδη, Ι. Ε. Αβραμίδη pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Έλεγχος της αξιοπιστίας του μοντέλου του ισοδυνάμου πλαισίου κατά τη δυναμική ανάλυση ανοικτών πυρήνων Ο/Σ απλής διατομής / Χ. Ξενίδη, Α. Αθανασιάδη, Ι. Ε. Αβραμίδηpdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Ανάλυση σεισμικής επικινδυνότητας φασματικών τιμών με στατιστική αβεβαιότητα / Σ. Ν. Οικονόμου, Μ. Ν. Φαρδή pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Πιθανοτική περιγραφή και εξομοίωση μέγιστου ελαστικού φάσματος στη συμβατική ζωή της κατασκευής / Σ. Ν. Οικονόμου, Μ. Ν. Φαρδή pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Μία απλή μέθοδος αντισεισμικού υπολογισμού οικοδομών με ανοιχτό ισόγειο (πυλωτή) / Παν. Παπαδόπουλου, Χρ. Καραγιάννη pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Αναζήτηση κριτηρίου για τον βέλτιστο αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα / Π. Παπαδόπουλου, Ε. Μητσοπούλου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Αμεση αλληλεπίδραση γειτονικών κατασκευών υπό σεισμική διέγερση / Μ. Παπαδρακάκη, Σ. Μπιτζαράκη pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Η εν ξηρώ δόμησις : Συμβολή στον αντισεισμικό έλεγχο των αρχαίων μνημείων / Κ. Παπαντωνόπουλου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Ροτόντα Θεσσαλονίκης-Υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας υπό κατακόρυφα και σεισμικά φορτία με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων / Γ. Πενέλη, Χ. Ιγνατάκη, Μ. Σταυρακάκη pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Η χρήση των τεχνητών φασμάτων σχεδιασμού στην μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς των κατασκευών σε σεισμό / Κωστέλ Σεβερίν pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Διερεύνηση της επιρροής του κλιμακοστάσιου στη σεισμική απόκριση κτιρίων / Χ. Μ. Σκάρλου, Ι. Ν. Ψυχάρη pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Κριτήριο σχεδιασμού της τοιχοπληρώσεως για αποφυγή διατμητικής αστοχίας των στύλων Ο.Σ. σε οριζόντια φόρτιση / Κοσμά Στυλιανίδη, Δημοσθένη Σαρηγιάννη pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Μέθοδος προσδιορισμού του συντελεστή συμπεριφοράς επίπεδων πλαισίων / Κ. Α. Συρμακέζη, Ι. Βάγια pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Ανελαστική δυναμική ανάλυση στο χώρο κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα / Μ. Γ. Σφακιανάκη, Μ. Ν. Φαρδή pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Μελέτη τοιχοπληρωμένων πλαισιακών κατασκευών από Ο.Σ. που υποβάλλονται σε σεισμικές διεγέρσεις / Μ. Κ. Τριαματάκη [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Μη γραμμική σεισμική απόκριση μεταλλικών πλαισίων με τοιχοπληρώσεις / Κ. Ζ. Χρυσοστόμου, P. Gergely, J. F. Abel pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Ο σχεδιασμός της αντισεισμικής ξύλινης κατασκευής χθες και σήμερα / Π. Γ. Τουλιάτου pdf  κείμενο (4 ΜΒ)


Ζημιές που επροξένησαν οι σεισμοί του Φεβρουαρίου 1981 στα λιμενικά έργα των λιμανιών του Ο.Λ.Π. / Μανώλη Δασκαλάκη pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Μελέτη της ανελαστικής συμπεριφοράς απλών κατασκευών για ελληνικά επιταχυνσιογράμματα / Χρήστου Ιωσήφ, Γιάννη Ψυχάρη, Δημ. Παπασταματίου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Ισοβλαβείς των σεισμών της Καλαμάτας του Σεπτεμβρίου 1986 / Γ.Α. Λεβεντάκη [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης του Διοικητηρίου της Καλαμάτας / Β. Α. Λεκίδη, Σ. Α. Αναγνωστόπουλου pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Ενίσχυση κτιρίων με κεκλιμένους ραβδωτούς συνδέσμους εκτοξευόμενου σκυροδέματος / Τηλέμαχου Τσικνιά, Μιχάλη Πήττα pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Η διαδικασία δημιουργίας οικισμών για την προσωρινή στέγαση άστεγων σεισμοπλήκτων στην πόλη της Καλαμάτας μετά τους σεισμούς του 1986 / Μιράντα Δανδουλάκη pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Οι διακυμάνσεις της σεισμικής τρωτότητας στις πολεοδομικές ενότητες των αστικών περιοχών / Π. Σαπουντζάκη, Π. Δελλαδέτσιμα pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)