Το πετρελαϊκό κύκλωμα στην Ελλάδα σήμερα: Προβλήματα και προοπτικές (ΤΕΕ, 25-26 Ιουνίου 1992, Αθήνα)

M 1172

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής pdf κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Αγορά πετρελαιοειδών καθώς και στον χώρο των διϋλιστηρίων και η νέα πρόταση οδηγίας για την εξεύρεση και την εξόρυξη υδρογονανθράκων / Ι. Γαλάνηςpdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Οι έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα / Ν. Λαλεχός pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Μελέτη στοιχείων παραχωρήσεων για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων / Π. Καλόφωνος pdf  κείμενο (9,1 ΜΒ)


Ερευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, Κρατικός ή ιδιωτικός τομέας / Κ. Νικολάου pdf  κείμενο (4 ΜΒ)


Ερευνα και ανακάλυψη-Δυνατότητες εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων Δυτικού Κατακώλου και Επανομής / Φ. Συμεωνίδης pdf  κείμενο (9,8 ΜΒ)


Περί της στρατηγικής της Εθνικής Εταιρίας Πετρελαίου / Γ. Σουσούνης pdf  κείμενο (4,4 ΜΒ)


Δυνατότητες και κατευθύνσεις ανάπτυξης της Ελληνικής Δημόσιας Εταιρείας Ερευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων / Π. Σιβένας pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Αναθεώρηση νόμου περί υδρογονανθράκων (468/76) και απόψεις για τους στόχους και για τη στρατηγική της Εθνικής Εταιρείας για την έρευνα του πετρελαίου / Μ. Βεργίτσης pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


Ιστορική αναδρομή και προτάσεις για την έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη χώρα μας - προοπτικές ανεύρεσης υδρογονανθράκων / Ε. Αλεύροντας, Σ. Καρπέταςpdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


Νέα πραγματικότητα στον πετρελαϊκό τομέα όπως διαμορφώνεται μετά την ισχύ του Ν.2008/92 / Σ. Ποταμιάνος pdf  κείμενο (4,3 ΜΒ)


Η εμπορία στην εσωτερική αγορά των καυσίμων / Χ. Κυνηγός pdf  κείμενο (3,1 ΜΒ)


Επιπτώσεις από την απελευθέρωση της αγοράς πετρελαιοειδών - Ανταγωνιστικότητα κρατικών διϋλιστηρίων (ΕΛΔΑ) / Δ. Λέντζας pdf  κείμενο (4,1 ΜΒ)


Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου και απελευθέρωση της αγοράς πετρελαιοειδών / Α. Τύρος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Οι συνέπειες του Ν.2008/92, της τροποποίησης του Ν.468/76, στην Εθνική Οικονομία / Γ. Πανωλάσκος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Προοπτικές της ΕΚΟ εν όψει της απελευθέρωσης της αγοράς / Μ. Καραμίχαςpdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Μεγάλες ανακατατάξεις στο πετρελαϊκό κύκλωμα / Λ. Ράπτης pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Τροποποίηση του Ν.2008/92 όσον αφορά το άρθρο 6 και συμπλήρωση του Νόμου για ελεύθερη επιλογή προμηθευτού / Β. Γκολφινόπουλος pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Εξέλιξη του πετρελαϊκού κυκλώματος στην Ελλάδα / Ν. Ταβουλάρης pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Σημερινή εικόνα και τάσεις οργάνωσης πετρελαϊκής οικονομίας / Ν. Σκανδάλης pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Η εξέλιξη της αγοράς των υγραερίων μετά την απελευθέρωση των πετρελαιοειδών / Ald Mainetti pdf  κείμενο (705 ΚΒ)


Αρχές και φιλοσοφία των προτάσεων του ΥΒΕΤ για την τροποποίηση του Ν. 468/76 "περί έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων" / Κ. Νικολάου pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)