Υδατικοί πόροι Ν. Δωδεκανήσου (ΤΕΕ – Τμ. Δωδεκανήσου, Νομαρχία Δωδεκανήσου, ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου, 20-21 Σεπτεμβρίου 1991, Ρόδος)

M 1178

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Υδάτινο δυναμικό Ν. Δωδεκανήσου και ορθολογική αξιοποίησή του / Θ. Φαντίδηςpdf  κείμενο (3,1 ΜΒ)


Δραστηριότητες-αποτελέσματα και προτάσεις ΙΓΜΕ / Πέτρος Παπαπέτρου pdf  κείμενο (6,5 ΜΒ)


Φράγματα και λιμνοδεξαμενές στο Ν. Δωδεκανήσου / Γ. Παρισόπουλος pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων. Στόχοι-προβλήματα-προτάσεις / Ιωάννης Κυπραίος pdf  κείμενο (3,6 ΜΒ)


Εμπειρίες από τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης / Β. Σιμήρης pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Οικονομοτεχνική διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων υδροδότησης άνυδρων νησιών / Εμμανουήλ Γ. Λαμπάδης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Χωροταξικός σχεδιασμός και ισοζύγιο νερού / Α. Ηρακλείδης . Μέρος Α' pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Χωροταξικός σχεδιασμός και υδάτινο δυναμικό / Γ. Κ. Διακογεωργίου . Μέρος Β' pdf  κείμενο (6,3 ΜΒ)


Αντιμετώπιση υδρευτικού Ρόδου-προοπτικές / Γ. Υψηλάντης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων / Στ. Δημητράς pdf  κείμενο (665 ΚΒ)


Διάθεση-επαναχρησιμοποίηση προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με βραδεία εφαρμογή τους στο έδαφος / Α. Αγγελάκης pdf  κείμενο (7,7 ΜΒ)