Εξοικονόμηση ενέργειας (ΤΕΕ – Τμ. Δυτικής Ελλάδος, 1991, Πάτρα)

M 1192

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1ος τόμος

 


Οικονομικά των ανανεώσιμων φυσικών πόρων και πηγών ενέργειας - Οικονομική διαχείριση ενέργειας - Κοινωνικό κόστος ενέργειας / Κώστας Πλατυκώσταςpdf  κείμενο (4,1 ΜΒ)


Θερμοδυναμική ανάλυσις ασυνεχούς ξηραντήρα / Αγγελος Μ. Ευσταθίου pdf  κείμενο (8,5 ΜΒ)


Εξοικονόμηση ενέργειας με αναερόβια επεξεργασία και χρήση βιοαερίου / Νίκος Αθανασόπουλος pdf  κείμενο (7,8 ΜΒ)


Βιομάζα και ενεργειακή αξιοποίηση αυτής / Χ. Σούτερ pdf  κείμενο (3,9 ΜΒ)


Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας μας για γεωργικούς σκοπούς / Χ. Σούτερ pdf  κείμενο (4,8 ΜΒ)


Ηλιακές λίμνες και εφαρμογές στη γεωργία / Π. Γιαννούλης pdf  κείμενο (6,6 ΜΒ)


Εξοικονόμηση θερμότητας στην κλωστοϋφαντουργία : Εμπειρίες στο εργοστάσιο εξευγενισμού υφασμάτων της Πειραϊκής-Πατραϊκής στην Πάτρα / Κ. Αλεξόπουλος pdf  κείμενο (3,4 ΜΒ)


Βιοκλιματικός σχεδιασμός - παθητικός δροσιμός - ψύξη / Ιωάννης Καρυδάς pdf  κείμενο (8,3 ΜΒ)


Συστήματα θέρμανσης νερού με ηλιακή ενέργεια για οικιακή κατανάλωση / Σοφία Παντελιού pdf  κείμενο (8,1 ΜΒ)


 

 

2ος τόμος

 


Αρχή λειτουργίας και τεχνολογία των φωτοβολταϊκών στοιχείων / Β. Περράκηpdf  κείμενο (4,1 ΜΒ)


Σχεδιασμός φωτοβολταϊκών συστημάτων / Κ. Σώρρας pdf  κείμενο (4,6 ΜΒ)


Αποθήκευση ενέργειας στα φωτοβολταϊκά συστήματα / Στέφ. Τσιτομενέας pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Αιολικά και ενεργητικά ηλιακά συστήματα - Αυτόνομοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί : Ειδικές εφαρμογές / Σ. Τσιτομενέας pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Μετατροπή αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική / Αθανάσιος Ν. Σαφάκας pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Οι αντλίες θερμότητας στα ηλιακά συστήματα / Στέφ. Τσιτομενέας pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Η βελτιστοποίηση των βιομηχανικών θερμοδυναμικών κύκλων / Δ.Π. Γεωργίου pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


Θερμοτεχνική μελέτη ατμοπαραγώγου / Ν. Συρίμπεης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Σύντηξη : Δυνατότητες και προοπτικές / Ν. Σιακαβέλλας pdf  κείμενο (7,5 ΜΒ)


Ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων στα πλαίσια της προσπάθειας εξοικονόμησης ενέργειας / Ευάγγελος Α. Μαραζιώτης pdf  κείμενο (5,2 ΜΒ)


Εφαρμογές των laser στη βιομηχανία / Α.Α. Καράμπελας pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)