Επίλυση φορέων με χρήση Η/Υ (ΤΕΕ – Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, 6 Οκτωβρίου - 16 Δεκεμβρίου 1992, Θεσσαλονίκη)

M 1207

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1ος τόμος


Επίλυση φορέων με χρήση Η/Υ : Ενημερωτική εισήγηση / Ι. Αβραμίδης pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Βασικές γνώσεις για την οργάνωση γραφείου (Hardware-Software) προετοιμασία στα χρήση υπολογιστή για προγράμματα επίλυσης φορέων / Π. Ζέρβας pdf  κείμενο (5,8 ΜΒ)


Ο κειμενογράφος gedit / Π. Ζέρβας pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Επίλυση φορέων με χρήση Η/Υ : Βασικές αρχές και έννοιες / Γ. Μανώλης  pdf  κείμενο (3,3 ΜΒ)


Η μητρωϊκή μέθοδος, μετακινήσεων για την επίλυση Γραμμικών φορέων. Το πρόγραμμα ETABS για την επίλυση κτιριακών φορέων στο χώρο / Ε. Μητσοπούλου-Παπάζογλου pdf  κείμενο (8,9 ΜΒ)


Γνωριμία με κλασσικά προγράμματα στατικής και δυναμικής ανάλυσης φορέων / Ι. Δουδούμης pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


Μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων : Εφαρμογές σε προβλήματα επιφανειακών φορέων / Γ. Μανώλης pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Προβλήματα προσομοίωσης δομικών φορέων : Διαμόρφωση μηχανικού υπολογιστικού μοντέλου για επίλυση με Η/Υ / Ι. Αβραμίδης pdf  κείμενο (31 ΜΒ)


 

 

2ος τόμος


Δοκιμαστικά προβλήματα ελέγχου προγραμμάτων γραμμικής στατικής ανάλυσης κτιριακών έργων / Ι. Αβραμίδης, Χ. Βαχλιώτης, Π. Γιαννόπουλος, Γ. Παλασόπουλος, Ι. Σκουτάκης, Δ. Τόλης, Α. Χαρίσης, Ν. Χρύσης pdf  κείμενο (10 ΜΒ)


Προσομοίωση εδάφους και φορέων θεμελίωσης / Χ. Αναγνωστόπουλος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Παράδειγμα απολογισμού εντατικών μεγεθών και διαστασιολόγησης ενός τυπικού φορέα. Στατική ανάλυση / Κ. Στυλιανίδης pdf  κείμενο (3,8 ΜΒ)


Παράδειγμα διαστασιολόγησης τοπικού φορέα σύμφωνα με το νέο κανονισμό σκυροδέματος : Σύγκριση με τον κανονισμό του 1954 / Χ. Αθανασιάδου pdf  κείμενο (11 ΜΒ)


Παράδειγμα υπολογισμού εντατικών μεγεθών και διαστασιολόγησης ενός τυπικού φορέα. Έλεγχοι λειτουργικότητας / Α. Κάππος pdf  κείμενο (6,2 ΜΒ)


Διατάξεις όπλισης. Παράδειγμα όπλισης ενός τυπικού φορέα σύγκριση με τον κανονισμό του 1954 / Χ. Ιγνατάκης pdf  κείμενο (7 ΜΒ)


Τρόποι ελέγχου και κριτήρια επιλογής επαγγελματικών προγραμμάτων / Ι. Αβραμίδης pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Δοκιμαστικά προβλήματα ελέγχου προγραμμάτων γραμμικής στατικής ανάλυσης κτιριακών έργων / Ι. Αβραμίδης, Χ. Βαχλιώτης, Π. Γιαννόπουλος, Γ. Παλασόπουλος, Ι. Σκουτάκης, Δ. Τόλης, Α. Χαρίσης, Ν. Χρύσης pdf  κείμενο (4,4 ΜΒ)


Προγράμματα χωρικής ανάλυσης κτιρίων Ο/Σ προβληματισμοί και βασικές προδιαγραφές / Ι. Αβραμίδης pdf  κείμενο (4,1 ΜΒ)