Συντήρηση - Αποκατάσταση βλαβών σε κτίρια (TEE – Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας, 5 Οκτωβρίου - 18 Δεκεμβρίου 1992, Θεσσαλονίκη)

M 1208 (βλ. και Μ 507 ΚΜΑ)

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Συντήρηση-Αποκατάσταση βλαβών σε κτήρια - Αίτια βλαβών - Έδαφος - Εκσκαφές / Αιμίλιος Κωμοδρόμος pdf  κείμενο (3,1 ΜΒ)


Συμπεριφορά των κατασκευών από τοιχοποιία σε σεισμό / Χρήστος Ε. Ιγνατάκης pdf  κείμενο (9,9 ΜΒ)


Συμπεριφορά των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε σεισμό / Ανδρέας Ι. Κάππος pdf  κείμενο (18 ΜΒ)


Υλικά και μέθοδοι επισκευής ή ενίσχυσης των κτηρίων / Δημοσθένης Σαρηγιάννης pdf  κείμενο (5,5 ΜΒ)


Ξύλινες κατασκευές : Συντήρηση αποκατάσταση / Ν.Κ. Χατζητρύφων pdf  κείμενο (4,1 ΜΒ)


Διάκριση επισκευής και ενίσχυσης εκτίμηση αναμενόμενης συμπεριφοράς κτηρίων και συνόλων έναντι σεισμού / Κοσμάς-Αθανάσιος Χ. Στυλιανίδης pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Παράδειγμα επέμβασης: Princeton Hall - Αμερικανική Γεωργική Σχολή / Κοσμάς-Αθανάσιος Χ. Στυλιανίδης pdf  κείμενο (946 ΚΒ)


Μέθοδοι και υλικά επεμβάσεων λόγω γήρανσης, σεισμού και περιβαλλοντικών συνθηκών σε κατασκευές από τοιχοποιία και οπλισμένο σκυρόδεμα / Μαρία Καραβεζύρογλου pdf  κείμενο (12 ΜΒ)


Η υγρασία στις κατασκευές / Δημήτρης Αραβαντινός pdf  κείμενο (6,7 ΜΒ)


Θεσμικό πλαίσιο επεμβάσεων σε περίπτωση σεισμού : Ισχύοντες κανονισμοί ειδικό νομοθετικό πλαίσιο ευθύνες δεοντολογία / Δημοσθένης Σαρηγιάννης pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Στατική αποκατάσταση κτηρίων από λιθοδομή με νεοκλασσικά στοιχεία / Ευαγγελία Βαρούτα-Φλώρου pdf  κείμενο (7,2 ΜΒ)


Ερευνα φέρουσας ικανότητας υδατόπυργου 400m3 D.EY.A. Λάρισσας / Γ. Πενέλης, Κ. Στυλιανίδης, Ι. Παπαγιάννη, Χ. Ιγνατάκης, Λ. Αθανασιάδης, Γ. Α. Λεβεντάκης, Ν. Σαραφιανός pdf  κείμενο (3,8 ΜΒ)


Στατική μελέτη επισκευής-ενίσχυσης γέφυρας Κρουσοβίτη σιδηρόκαστρου / Χρήστος Ε. Ιγνατάκης, Κοσμάς-Αθανάσιος Χ. Στυλιανίδης pdf  κείμενο (5,4 ΜΒ)


Παράδειγμα στατικής μελέτης αποκατάστασης διατηρητέου κτίσματος / Χ. Ιγνατάκης, Κ. Στυλιανίδης, Δ. Φούντας pdf  κείμενο (4,4 ΜΒ)


Μελέτη αποκατάστασης διατηρητέας οικίας Ταζέ στο Λιβάδι Ολύμπου / Μαρία Καραβεζύρογλου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Παράδειγμα επεμβάσεων σε κτήρια / Θανάσης Τζιώγας pdf  κείμενο (22 ΜΒ)


Επισήμανση συνήθων και βασικών λαθών στις στατικές μελέτες / Θανάσης Τζιώγας  pdf κείμενο  (5,3 ΜΒ)