Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΤΕΕ – Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, 6 Οκτωβρίου - 18 Δεκεμβρίου 1992, Θεσσαλονίκη)

M 1211

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων : Αρχές και πρακτική ένταξη στην λήψη αναπτυξιακών αποφάσεων. Ρόλος και αποτελεσματικότητα στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό / Κ. Σταμέλος  pdf  κείμενο (3,5 ΜΒ)


Περιεχόμενο, οργάνωση και συντονισμός μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Η. Βαλιούλης pdf  κείμενο (3,7 ΜΒ)


Ατμοσφαιρική ρύπανση : Μέθοδοι προσδιορισμού και προστασίας / K. Νικολάου pdf  κείμενο (4,6 ΜΒ)


Προβλήματα ρύπανσης υπογείων νερών / Κ. Κατσιφαράκης pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Επιπτώσεις έργων σε επιφανειακά νερά / Η. Βαλιούλης pdf  κείμενο (8,3 ΜΒ)


Η ελληνική πραγματικότητα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στη διαχείριση των υδατικών πόρων / Γ. Μυλόπουλος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Μέθοδοι βελτιστοποίησης στην προστασία και την απορύπανση των υπόγειων υδατικών πόρων / Γ. Μυλόπουλος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Επικινδυνότητα στους υδατικούς πόρους και την περιβαλλοντική τεχνική / Γ. Μυλόπουλοςpdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Προβλήματα ευστάθειας πρανών, κατολισθήσεις / Χρήστος Τ. Αναγνωστόπουλος pdf  κείμενο (5,3 ΜΒ)


Επιπτώσεις σε χλωρίδα και πανίδα / Ι. Διαμαντόπουλος pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Κυκλοφορία και περιβάλλον / Σ. Βούγιας pdf  κείμενο (19 ΜΒ)


Πολεοδομική-χωροταξική και αναπτυξιακή προσέγγιση για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος / Νίκος Ροδολάκης pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Περιβαλλοντική αντίληψη-κοινωνικές εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων (περιβαλλοντική κοινωνική ψυχολογία) / Π. Κοσμόπουλος pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Επιπτώσεις στην δημόσια υγεία από την μόλυνση-ρύπανση του περιβάλλοντος / Β. Κατσουγιαννόπουλος  pdf  κείμενο (4,1 ΜΒ)


Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων / Α. Γείτονας pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία χωματερών / Α. Γείτονας pdf  κείμενο (662 ΚΒ)


Καθαρισμός υγρών αποβλήτων που περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων / Α. Γείτονας, Α. Ι. Ζουμπούλης pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Βάσεις δεδομένων και συστήματα πληροφοριών περιβάλλοντος : Εφαρμογές στο Ν. Χαλκιδικής και το Δήμο Ιωνίας / Γ. Μανιάτης pdf  κείμενο (13 ΜΒ)


Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων και λάσπης στο έδαφος / Ν. Δερμίση pdf  κείμενο (6,7 ΜΒ)


Συμβολή του αερισμού στην ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων / Μ. Παπαμανώλης pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)