Τηλεπικοινωνίες-Νέες υπηρεσίες (ΤΕΕ, 1-5 Φεβρουαρίου 1993, Αθήνα) 

 

Μ 1223

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 Δικτύωση Εργαλεία ανταλλαγής πληροφορίας Η εμπειρία της Αριάδνης Γ. Κοροβέσης  pdf  κείμενο  (511 KB)


Εφαρμογές τηλεεικονογραφίας Μ. Παπάζογλου  pdf  κείμενο  (3,4 MB)


Πρωτόκολλο Χ25 Χ. Ζαμπίρας  pdf  κείμενο  (7,7 MB)


Υπηρεσίες - Χρήσεις - Εφαρμογές ISDN Ι. Ορφανός  pdf  κείμενο  (2,7 MB)


Το δημόσιο δίκτυο τηλεεικονογραφίας Hellastel Α. Κόκκοτας  pdf  κείμενο  (2,1 MB)


Εισαγωγή στο ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN)-Αρχιτεκτονική του δικτύου Α. Αλεξόπουλος  pdf  κείμενο  (2,7 MB)


Τηλεεικονογραφία (Videotex) Ε. Βουλοδήμου-Πρωτονοταρίου  pdf  κείμενο  (3,3 MB)


Το μοντέλο αναφοράς ISO-OSI Μ. Μυγδάλη  pdf  κείμενο  (3,7 MB)


Abstruct Syntax Notation One (ASN.1) / Ε. Θεωδορόπουλος  pdf  κείμενο  (2,7 MB)


Η υπηρεσία DIALUP του δικτύου Αριάδνη και η πρόσβαση στο INTERNET Β. Γεωργίου  pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Η επίδραση της τηλεματικής στη διοίκηση και οργάνωση των επιχειρήσεων και η χρήση της για απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων Ν.Βάλης  pdf  κείμενο  (4,3 MB)


ISODE - QUIPU - PP / Γ. Μπαλάφας  pdf  κείμενο  (4,3 MB)


Το δημόσιο δίκτυο Hellaspac Α. Κολοβός pdf  κείμενο  (5,3 MB)


Ηλεκτρονικός διευθυνσιογράφος:μιά εφαρμογή του καταλόγου Δ. Αθανασιάδης  pdf  κείμενο  (3,4 MB)


Τηλεοπτική βιντεογραφία (teletext) Γ. Χατζηστρατής  pdf  κείμενο  (4,1 MB)


Η εισαγωγή και χρήση τεχνολογίας συστημάτων διαχείρισης μηνυμάτων Π. Σπυράκης  pdf  κείμενο  (1,3 MB)


Η σύσταση Χ500 - ο κατάλογος Γ. Παπουτσόπουλος  pdf  κείμενο  (5 MB)


Κοινοτικό πρόγραμμα TEDIS. Trade Electronic Interchange System Δ. Ιωάννου  pdf  κείμενο  (3,1 MB)


Συστήματα διαχείρισης μηνυμάτων και συστάσεις Χ400 Ε. Κάπουλας  pdf  κείμενο  (4,5 MB)


ISDN ευρείας ζώνης (IBCN) και εφαρμογές Γ. Θεοφιλόπουλος  pdf  κείμενο  (2,4 MB)


ISDN / Θ. Καλλιμάνης, Μ. Κετσελίδης, Δ .Ορφανός  pdf  κείμενο  (16 MB)