1ος Κύκλος ομιλιών με θέμα «Έλληνες Αρχιτέκτονες Πολεοδόμοι» (ΤΕΕ, 1992-1993, Αθήνα)

 

Μ 1300

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Εισαγωγή pdf κείμενο (813 ΜΒ)


Πολεοδομικός σχεδιασμός ουτοπία και προοπτικές Γεώργιος Κανδύλης/ Σ. Χατζόπουλος, Α. Μελανίτου pdf κείμενο (7 ΜΒ)


Πολεοδομικός σχεδιασμός ουτοπίες και προοπτικές Παναγής Ψωμόπουλος pdf κείμενο (12 ΜΒ)


Κατευθύνσεις στη διδασκαλία, αναγκαιότητα και προοπτική για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων του αστικού χώρου [Στρογγυλό τραπέζι ] pdf κείμενο (16 ΜΒ)


Παρουσία ερήμην Γιάννης Δεσποτόπουλος pdf κείμενο (4,8 ΜΒ)


Παρουσία ερήμην Αντώνης Τρίτσης pdf κείμενο (10 ΜΒ)