Δίκτυα και OSI: Εφαρμογή στις ελληνικές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες τεκμηρίωσης και πληροφόρησης  (Διασύνδεση ανοιχτών συστημάτων) (ΤΕΕ, ΕΛΟΤ ΤΕ 22, 17 Ιανουαρίου 1994, Αθήνα)

 

Μ 1332

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 Προσφωνήσεις – Άνοιγμα εργασιών   pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Σύγχρονες εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες στις ΗΠΑ Ε. Ν. Πρωτονοταρίου   pdf  κείμενο  (963 KB)


Διασύνδεση ανοικτών συστημάτων-Μοντέλο ISO/OSI:Η γενική ιδέα, η εξέλιξη και το βασικό μοντέλο Ευάγγελος Μελαγράκης   pdf  κείμενο  (2,8 MB)


Δίκτυα, υπηρεσίες και πρωτόκολλα επικοινωνίας για διασύνδεση συστημάτων σε περιβάλλον OSI (X.25, X.400, X.500) Γ. Β. Τζωρτζίνης   pdf  κείμενο  (2,7 MB)


OSI και βιβλιοθήκες Οι προσπάθειες υλοποίησης Γ. Δ. Μπώκος   pdf  κείμενο  (3,1 MB)


To Internet και άλλα ερευνητικά δίκτυα Γ. Κοροβέσης   pdf  κείμενο  (1 MB)


INTERNET και αξιοποίηση από τις βιβλιοθήκες Παναγιώτης Ε. Τελώνης   pdf  κείμενο  (2,9 MB)


Δίκτυα βιβλιοθηκών Γενική παρουσίαση Κατερίνα Τοράκη   pdf  κείμενο  (2,7 MB)


Δίκτυα Εξελίξεις και τρέχουσα πραγματικότητα στην Ελλάδα Θεόδωρος Καρούνος, Τρύφων Χιώτης, Βασίλης Μάγκλαρης   pdf  κείμενο  (2,3 MB)


Ραδιοδίκτυα Δεδομένων (Data) Τεχνολογίας TCP/IP Αναστάσιος Ζαχαρίου, Κωνσταντίνος Κράλλης, Δημήτριος Μητράκος   pdf  κείμενο  (4,3 MB)


Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων Δ. Μαρτάκος   pdf  κείμενο  (2,2 MB)


Δίκτυο συνεργασίας επιστημονικών βιβλιοθηκών Φίλιππος Τσιμπόγλου   pdf  κείμενο  (2 MB)


OSI και εφαρμογές βιβλιοθηκών (πρωτόκολλα ILL και SR) Ν. Παναγιωτόπουλος, Α. Σολωμού   pdf  κείμενο  (3,7 MB)