Βιομηχανικές βιοτεχνικές δραστηριότητες και περιβάλλον (EKA, ΤΕΕ, ΠΣΔΗΜ, ΠΣΧΜ, 21-22 Νοεμβρίου 1990, Αθήνα) 

 

Μ 1335

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 Έναρξη εργασιών – Πρόγραμμα Διημερίδας – Χαιρετισμοί  pdf  κείμενο  (3,7 MB)


Βιομηχανικές βιοτεχνικές δραστηριότητες και περιβάλλον Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής Μπούμπουκας Γ.   pdf  κείμενο  (1,3 MB)


Η χωροθέτηση της βιομηχανίας, βιοτεχνίας και η σχέση της με τις λοιπές δραστηριότητες της πόλης Ρ. Κλουτσινιώτη   pdf  κείμενο  (723 KB)


Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο χωροθετικό σχεδιασμό βιομηχανικών και βιοτεχνικών πάρκων και οι αρμοδιότητές της για τον έλεγχο της ρύπανσης Σ. Λογοθέτης   pdf  κείμενο  (1,3 MB)


Βιομηχανικές βιοτεχνικές δραστηριότητες. Το παράδειγμα της παραγωγικής υποβάθμισης της Αθήνας / Θ. Γιαλύρη   pdf  κείμενο  (3,2 MB)


Ανάπτυξη και περιβάλλον / Μ. Χριστόλης   pdf  κείμενο  (3 MB)


Ο θεσμός των βιομηχανικών πάρκων και η συμβολή τους στη προστασία του περιβάλλοντος Μ. Αγγελόπουλος   pdf  κείμενο  (362 kB)


Η πολιτική της ΕΤΒΑ για την προστασία του περιβάλλοντος στην Αττική / Μ. Αγγελόπουλος  pdf  κείμενο  (687 KB)


Οι δυνατότητες παρέμβασης της Τ.Α. για την προστασία του περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις παραγωγικές τάξεις (εργαζόμενοι, βιοτέχνες, βιομήχανοι) Δ. Σκαμπάς   pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Βιομηχανικές δραστηριότητες - Περιβάλλον. Η κοινωνική διάσταση Σ. Λαιμός   pdf  κείμενο  (1,9 MB)


Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτική περιβάλλοντος Σ. Βουνατσής   pdf  κείμενο  (1,2 MB)


Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η χωροθέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. Η περίπτωση του Ελαιώνα. Α. Χάγιος   pdf  κείμενο  (1,3 MB)


Βιομηχανικές-βιοτεχνικές δραστηριότητες και περιβάλλον:Η παρέμβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Το παράδειγμα του Ελαιώνα Α. Χάγιος   pdf  κείμενο  (2 MB)


Ελαιώνας. Ποιό το μέλλον; / Μ. Διαμαντόπουλος   pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Βιοτεχνική δραστηριότητα και περιβάλλον στον δυτικό Πειραιά. Το παράδειγμα της ΒΙΠΕ Σχιστού Β. Αξιώτης   pdf  κείμενο  (754 KB)


Επιδράσεις στο περιβάλλον από την παραγωγή και χρήση συμβατικών πηγών ενέργειας Σ. Λάττας   pdf  κείμενο  (4,6 MB)


Υγραέριο, μια εναλλακτική πρόταση για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Λεκανοπεδίου Αττικής από τις βιομηχανικές δραστηριότητες και την προετο Κεδίκογλου Γ.   pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Επεξεργασία και διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, περιοχή Λεκανοπεδίου:υφιστάμενη κατάσταση γενικά, θεσμικό πλαίσιο από πλευράς δημόσιας υγείας / Γ. Σαμπατακάκης   pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ)


Η εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανιών και βιοτεχνιών στην περιοχή της Αθήνας. Υποχρεώσεις, όρια και έλεγχοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Γ. Αγερίδης   pdf  κείμενο  (2,2 MB)


Υπερτοπικές δραστηριότητες και κοινωνική αποδοχή Μ. Ζιώγας   pdf  κείμενο  (1,3 MB)


Επιπτώσεις στο περιβάλλον του Λεκανοπεδίου Αττικής από τις εστίες των ατμολεβήτων βιομηχανιών και βιοτεχνιών Γ. Παπαδημητρίου   pdf  κείμενο  (1,3 MB)


Η επιμόρφωση των εργαζομένων στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος Δ. Οικονόμου   pdf  κείμενο  (1,8 MB)


Η παρούσα κατάσταση και οι δυνατότητες μείωσης των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων από τις μονάδες επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων στην περιοχή Κοψίδας Γ.   pdf  κείμενο  (1,3 MB)


Η χωροθέτηση των συνεργείων αυτοκινήτων και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους Διένης Ε.   pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Μέθοδοι και τεχνικές επεξεργασίας και διάθεσης επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων Καπετάνιος Ε.Γ.   pdf  κείμενο  (2,1 MB)


Παράμετροι υπολογισμού του κόστους αντιρρύπανσης στη βιομηχανία. Δυνατότητα ανακύκλωσης νερού με τις νέες τιμές χρέωσης στο Λεκανοπέδιο της Αττικής Γρηγορόπουλος Γ.   pdf  κείμενο  (2,9 MB)


Παρέμβαση Γ. Καλαντίδη / pdf κείμενο (418 KB)


Παρέμβαση Ζ. Σώκου / pdf κείμενο (684 KB)


Παρέμβαση Μ. Νικολαΐδη / pdf κείμενο (407 KB)


Παρέμβαση Π. Γεωργίου / pdf κείμενο (738 KB)


Συζήτηση – Γενικές διαπιστώσεις – Προτάσεις  / pdf κείμενο (1,5MB)