Βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (TEE, 19 Ιανουαρίου 1994, Αθήνα) 

 

Μ 1337

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 Το θεσμικό πλαίσιο για τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης και τα προβλήματα εφαρμογής του στην Ελλάδα Γ. Μουζάκης   pdf  κείμενο  (2,3 MB)


Βασική αναθεώρηση της Οδηγίας 82/501/ΕΟΚ. "Οδηγία SEVESO"Σμυρνιώτης Τιμ.   pdf  κείμενο  (1,1 MB)


Industrial risk management : A EEC perspective / Aniello Amendola  pdf  κείμενο  (1,7 MB)


Η πορεία της εφαρμογής της Οδηγίας ΣΕΒΕΖΟ στην Ελλάδα I. Πατίρης  pdf  κείμενο  (1 MB)


Στοιχεία αξιολόγησης ενός βασικού σχεδιασμού εκτάκτου ανάγκης στη βιομηχανία Ν. Σαραφόπουλος   pdf  κείμενο  (6,9 MB)


Η συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος στην αντιμετώπιση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος Δ. Βορίσης   pdf  κείμενο  (4,7 MB)


Η εφαρμογή της οδηγίας ΣΕΒΕΖΟ στην ελληνική βιομηχανία Ν.Κονιόρδος   pdf  κείμενο  (1,3 MB)


Η συμβολή των εργαζομένων στις διαδικασίες εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης Σ. Λαιμός   pdf  κείμενο  (1,5 MB)


Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης A. Κρητικός   pdf  κείμενο  (1,3 MB)


Οι δραστηριότητες του ΕΕΔ-ΠΣΧΜ για την εφαρμογή της οδηγίας ΣΕΒΕΖΟ Ηλ. Μπανούτσος  pdf  κείμενο  (1,1 MB)


Διασπορά τοξικών ρύπων γύρω από κτίρια σε κατάσταση πυρκαγιάς Ν. Μαρκάτος [κ.ά.]   pdf  κείμενο  (2 MB)


Η αβεβαιότητα στον υπολογισμό των επιπτώσεων από μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα Ι. Ζιώμας   pdf  κείμενο  (1,6 MB)


Μεθοδολογία για την ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της επικινδυνότητας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων Εφαρμογές στην ελληνική βιομηχανία Ι. Παπάζογλου, Μ. Χρήστου, Ζ. Νιβολιανίτου, Ο. Ανεζίρη, Γ. Σταθαράς   pdf  κείμενο  (2,9 MB)


Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής Χ. Θεοχάρη   pdf  κείμενο  (463KB)


Εισήγηση Dr. Stephen Cole   pdf  κείμενο  (1,1 MB)