Θεσμοί, μέθοδοι και διαδικασίες άσκησης βιομηχανικής πολιτικής (ΤΕΕ, 12 - 13 Ιουνίου 1991, Αθήνα)

M 1372

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Βιομηχανική πολιτική στην Ελλάδα. Παρελθόν-παρόν-μέλλον : Παρελθόν παρόν μέλλον / Ι. Καλογήρου, Σ. Λιδωρίκης, Σ. Τσότσορος pdf  κείμενο (8,6 MB)


Η έκταση και το περιεχόμενο μιάς εθνικής βιομηχανικής πολιτικής σε μιά φιλελεύθερη και ενοποιημένη κοινοτική οικονομία / Λ. Εφραίμογλου pdf  κείμενο


Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην διαμόρφωση βιομηχανικής πολιτικής / Κ. Λαμνάτος pdf  κείμενο (2,8 MB)


Η βιομηχανική πολιτική και η διεθνής εξειδίκευση της ελληνικής βιομηχανίας / Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Σαράντης Λώλος pdf  κείμενο(4,8 MB)


Η ειδική πολιτική για τη βιοτεχνία αναγκαία στην ανάπτυξη της Μεταποίησης / Β. Μαντζίκας  pdf  κείμενο.(2 MB)


Βιομηχανική πολιτική σε περιόδους αποβιομηχάνισης. Η ελληνική εμπειρία 1974-1991 βάση για μια πρόταση εξόδου από την κρίση / Σ. Τσοτσόρος pdf  κείμενο (2 MB)


Τάσεις της βιομηχανίας διεθνώς και οι συνέπειές τους για την αναμόρφωση της ελληνικής βιομηχανικής πολιτικής / Γ. Κάτσος pdf  κείμενο (2,4 MB)


Η περιβαλλοντική διάγνωση (environmental autiding) ως καινούργιος θεσμός εφαρμογής βιομηχανικής πολιτικής / Ε. Βαλιάντζα pdf  κείμενο (1,6 MB)


Ανταγωνιστικότητα των εθνών:προβληματισμοί και διαπιστώσεις / Ν. Παναγιωτόπουλος pdf  κείμενο (2,8 MB)


Κατευθύνσεις άσκησης βιομηχανικής πολιτικής / Γ. Κοψίδας  pdf  κείμενο (1,5 MB)


Διασύνδεση, αλληλεπίδραση θεσμών και εργαλείων άσκησης βιομηχανικής πολιτικής. Το παράδειγμα του Ο.Α.Ε.  / Α. Οικονόμου pdf  κείμενο (3,4 MB)


Φορείς και παρεμβατικοί οργανισμοί βιομηχανικής πολιτικής. Διεθνής και ελληνική εμπειρία Ο.Α.Ε.  / Β. Κλουτσινιώτης pdf  κείμενο(3,6 MB)


Η κλαδική πολιτική στοιχείο άσκησης της βιομηχανικής πολιτικής / Γ. Χάμφας pdf  κείμενο (1,7 MB)


Δημόσιος τομέας: Επιχειρησιακή δραστηριότητα ή κρατικός παρεμβατισμός / Σακκάς Γ. pdf  κείμενο 2,8MB)


 Τεχνολογικά πάρκα και περιφερειακή ανάπτυξη. Προβλήματα και προοπτικές χωροθέτησης στον Ελληνικό χώρο.  / Σ. Τσέτσης pdf  κείμενο (1,6 MB)


Ο ρόλος του τεχνολογικού πάρκου στη διαμόρφωση βιομηχανικής πολιτικής / Κ. Χ. Κυριαζής pdf  κείμενο (2,6MB)


Τοπική βιομηχανική αναδιάρθρωση και θεσμοί άσκησης βιομηχανικής πολιτικής αποκέντρωσης στην Αθήνα:Τάσεις και εξελίξεις / Ηλίας Λ. Κουρλιούρος pdf  κείμενο (3 MB)


Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα / Ι. Λ. Σουφλής pdf  κείμενο (3,5 MB)


Οικονομικά κίνητρα για βιομηχανικές επενδύσεις και αποτελεσματικότητα αυτών / Μαρία Ιατρέλλη pdf  κείμενο (3,6 MB)


Orientations of industrial policy in OECD countries: some structural issues and policy initiatives / Γ. Παπακωνσταντίνου pdf  κείμενο (3,7 MB)


Βιομηχανική πολιτική της Ιαπωνίας μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο / Δ. Κάζης pdf  κείμενο (2,4 MB)


Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του αναπτυξιακού νόμου 1262/82 για την ελληνική βιομηχανία. Προσδοκίες για τον 1892/90. Αξιοπιστία του θεσμού "Παροχή / Χρύσα Γεωργιαννάκη pdf  κείμενο(3,3 MB)