Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια (ΤΕΕ, Υπουργείο Εργασίας, Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης, 26 - 27 Σεπτεμβρίου, 1994 , Κέρκυρα)

M 1399

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Ασφάλεια και υγεία για τους εργαζόμενους στις κατασκευές. Πολιτική και πρακτική στην Κύπρο / Σωτήρης Σωτηρίου  pdf  κείμενο(3,2 ΜΒ)


 Ο ρόλος του μελετητή στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας 92/57/ΕΟΚ / Κωνσταντίνος Τζάνος  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ) 


Η συμβολή του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στα εργοτάξια / Ηλίας Τσαμουσόπουλος   pdf  κείμενο  (818 ΚΒ)


 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων:θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε. / Δημήτρης Πολίτης  pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Εισήγηση του ΣΕΒ στο Εθνικό Συνέδριο "Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια" / Αλ. Σκιαδάς pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Εισήγηση του ΤΕΕ-Τμήμ. Κέρκυρας στο Εθνικό Συνέδριο "Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια" / Λ. Λουκάς   pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Η ασφάλεια στον κατασκευαστικό κλάδο και ο ρόλος των τεχνικών επιθεωρητών εργασίας / Ι. Ρήγος  pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Παρέμβαση στο Εθνικό Συνέδριο για την ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια / Π. Βασίλα  pdf  κείμενο (771 ΚΒ)


Προοπτικές βελτίωσης των συνθηκών εργασίας σε οικοδομικά εργοτάξια / Ι. Τζουβαδάκης  pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


 The community's contribution as regards safety and health in the context of completion of the internal market-the social point of view / Andre Lommel  pdf  κείμενο (3,6 ΜΒ)


 Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια / Γ. Λευκαδίτης  pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία στις οικοδομές και στα τεχνικά έργα στην Ελλάδα / Αρετή Καφετζοπούλου  pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της νομοθεσίας προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ / Ματίνα Πισιμίση  pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Πρότυπο εργοτάξιο για μέτρα ασφαλείας και υγιεινής Εργαζομένων / Θ. Π. Τάσιος  pdf  κείμενο(1,7 ΜΒ)


Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια σύμφωνα με την οδηγία 92/57 της ΕΟΚ / Hansjorg Sigerus pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)