Ηλεκτρικοί υποσταθμοί μέσης τάσης (ΤΕΕ, 27 Φεβρoυαρίου-14 Μαρτίου 1995, Αθήνα)

 

M 1439

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εισαγωγική εισήγηση / Β.Σαμοΐλης pdf  κείμενο (3,6 ΜΒ)


Ρεύματα και καταπονήσεις βραχυκυκλώσεως / Δ.Τσανάκας. Μέρος Α pdf  κείμενο (9,5 ΜΒ)


Ρεύματα και καταπονήσεις βραχυκυκλώσεως / Δ. Κ. Τσανάκας. Μέρος Β pdf  κείμενο (11 ΜΒ)


Μετασχηματιστές μέσης τάσης / Δ.Σ.Σπηλιόπουλος pdf  κείμενο (3,5 ΜΒ)


Διακόπτες / Ν. Γ. Φακίνος pdf  κείμενο (8,1 ΜΒ)


Καλώδια / Δ. Εγγλέζος pdf  κείμενο (5,3 ΜΒ)


 Ηλεκτρικοί πίνακες / Κ.Κωνσταντουλάκης pdf  κείμενο (5,6 ΜΒ)


Μετασχηματιστές μετρήσεων / Κ.Κωνσταντουλάκης pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Τιμολόγια (ΔΕΗ) / Δ.Λαμπούσης pdf  κείμενο (5,4 ΜΒ)


Ηλεκτρικές προστασίες σε υποσταθμούς μέσης τάσης / Μ.Π. Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (4,8 ΜΒ)


Πυκνωτές / Α.Πετρόπουλος pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


Μελέτη του υποσταθμού μέσης τάσης / Π.Μπούρκας pdf  κείμενο (7,8 ΜΒ)


Κατασκευή ηλεκτρικών υποσταθμών μέσης τάσης / Β.Ι.Σαββόπουλος pdf  κείμενο (7,5 ΜΒ)


Εφεδρικές τροφοδοσίες μεγάλων εγκαταστάσεων / Π.Δ.Μπούρκας pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Ελεγχοι και δοκιμές υλικών υποσταθμών / Β.Η.Παπαβασιλόπουλος pdf  κείμενο (3,5 ΜΒ)


Συντήρηση υποσταθμού / Β.Σαμοΐλης pdf  κείμενο(4,3 ΜΒ)


Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών σε ΜΙΧ ισχύος και πίνακες / Ι.Βιτέλας pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Προστασία υπαίθριων υποσταθμών μέσης τάσης από ατμοσφαιρικές υπερτάσεις-Αλεξικέραυνα / Α.Γεωργόπουλος pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Σύστημα, τηλελέγχου υποσταθμών μέσης τάσης ΔΕΗ / Α.Αμπατζής pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Εισαγωγή του αυτοματισμού στους υποσταθμούς μέσης τάσης / ΑΜΠΕΡ Α.Ε. pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών / ΑΜΠΕΡ Α.Ε. pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)