Αιολική ενέργεια: ελληνική πραγματικότητα (ΤΕΕ, 27 Μαρτίου - 1 Απριλίου 1995, Αθήνα)

 

M 1464

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Αιολική ενέργεια : Παρελθόν, παρόν και μέλλον / Ι.Χατζηβασιλειάδης  pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Αιολικό δυναμικό, τρόποι καταγραφής, ανάλυση στοιχείων, παραδείγματα. Επιλογή κατάλληλων περιοχών για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών / Δ.Κανελλόπουλος  pdf  κείμενο (11 ΜΒ)


Πτερύγια αναμογεννητριών. Βασικά στοιχεία αεροδυναμικής. Αξιολόγηση και επιλογή κατάλληλου τύπου πτερυγίων-αεροδυναμικός θόρυβος / Γυπαράκης Ν. pdf  κείμενο (3,1 ΜΒ)


Ενεργειακοί υπολογισμοί απόδοσης ανεμογεννητριών. Τρόποι διάταξης ανεμογεννητριών σε αιολικό πάρκο, εφαρμογές στην Ελλάδα / Δ.Κανελλόπουλος pdf  κείμενο (17 ΜΒ)


Περιβαλλοντική επίδραση ανεμογεννητριών / Δ. Κανελλόπουλος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Μηχανολογικό σύστημα ανεμογεννητριών / Α. Ανδρούτσος pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και αντικεραυνική προστασία ανεμογεννητριών / Π. Ντοκόπουλος pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Συστήματα ελέγχου ανεμογεννητριών, μετρήσεων και εποπτείας / Π. Πληγορόπουλος pdf  κείμενο (13 ΜΒ)


Προβλήματα διεισδύσεως αιολικής ενέργειας σε ασθενή δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας / Μ.Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Εμπειρίες από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών από τον Ο.Τ.Ε. / Ι. Πινάτσης pdf  κείμενο (8,6 ΜΒ)


Λειτουργία και συντήρηση ανεμογεννητριών : Η εμπειρία στον ελληνικό χώρο / Κ.Φιλιππίδης, Δ.Παπακωνσταντίνου, Μ.Παππάς pdf  κείμενο (4 ΜΒ)


Μικρές ανεμογεννήτριες έως 5 KWp / Χ. Πρωτογερόπουλος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Μικρά αυτόνομα ηλεκτροπαραγωγικά συστήματα με ΑΠΕ / Π. Ορφανός-Καφφετζάκης pdf  κείμενο (1,2ΜΒ)


Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός αυτόνομων υβριδικών συστημάτων παραγωγής / Γ.Κονταξής, Ι.Καμπούρης pdf  κείμενο (5,6 ΜΒ)


Οι ελληνικής μελέτης και κατασκευής ανεμογεννήτριες της νήσου Σκύρου 2χ150 KW / Ν.Αθανασιάδης, Κ.Μιχαηλίδης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Διαδικασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών / Κ.Σταθόπουλος pdf  κείμενο (16 ΜΒ)


Οικονομική αξιολόγηση εγκατάστασης ανεμογεννητριών. Νομοθεσία, τιμολογιακή πολιτική / Η. Καρυδογιάννης pdf  κείμενο (6 ΜΒ)


Θεσμικό πλαίσιο προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής στην Ελλάδα / Η. Καρυδογιάννης pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)