Ειδικές επιφανειακές κατεργασίες: τεχνολογία και εφαρμογή στην Ελλάδα  (ΤΕΕ, 9 Μαρτίου 1995, Αθήνα)

 

M 1478

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Σχέδιο μελέτης συνθηκών στιλπνών ηλεκτρολυτικών αποθέσεων αργύρου / Κ. Καπλάνογλου, Α. Κυπριώτης  pdf  κείμενο (3,4 ΜΒ)


Περί αντιδιαβρωτικής προστασίας των χαλύβων με πυροεπιψευδαργύρωση / Χ. Παυλίδης  pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Διάβρωση και προστασία μεταλλικών υλικών που χρησιμοποιούνται σε αεροπορικές κατασκευές / Λ. Κομποτιάτης  pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Επιφανειακές επιστρώσεις με τη μέθοδο Pack Cementation σε υπερκράματα και χάλυβες χαμηλής κραμάτωσης / Ι. Κιπκεμόϊ, Δ. Τσιπάς  pdf  κείμενο (4,6 ΜΒ)


Πιστότητα επιφάνειας κατεργάσιμου υλικού με μηχανική επιφανειακή πλαστική παραμόρφωση / Α. Μάμαλης, Δ. Μανωλάκος, Ν. Βαξεβανίδης  pdf  κείμενο (5,2 ΜΒ)


Δυνατότητες εφαρμογής ενός νέου μη μεταλλικού αποξεστικού υλικού σε επιφανειακές κατεργασίες της Αεροπορικής Βιομηχανίας / Δ. Καλιαμπάκος  pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Η μέθοδος των τροχάλων / Ε. Νομικός, Ν. Θεολόγος  pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Τεχνικές μέτρησης τάσεων που αναπτύσσονται σε υλικά λόγω επιφανειακών κατεργασιών / Γ. Αναστασόπουλος  pdf  κείμενο (6,8 ΜΒ)


Επικαλυπτικές βαφές σιδηρών κατασκευών / Π. Παλαιολόγος  pdf  κείμενο  (7,1 ΜΒ)


Μέθοδοι διεύρυνσης των χρωματισμών του αλουμινίου / Ε. Τσαγκαράκη-Καπλάνογλου, Σ. Θεοχάρη, Β. Καραγιάνννη, Ρ. Μοσχοχωρίτου  pdf  κείμενο (5,7 ΜΒ)


Προηγμένες μέθοδοι παραγωγής, χαρακτηρισμός και έλεγχος της ποιότητας των επικαλύψεων / Σ. Λογοθετίδης  pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


Εφαρμογή μεθόδου CVD ρευστοστερεάς κλίνης για παραγωγή προστατευτικών επιστρωμάτων σε χάλυβες / Γ. Αγγελόπουλος, Ν. Βουδούρης  pdf  κείμενο  (5,3 ΜΒ)


Εξοπλισμός, παραγωγή και έλεγχος προηγμένων επικαλύψεων σε εργαλειοχάλυβες με τη μέθοδο της φυσικής εναπόθεσης ατμών (PVD) με εξάτμιση τόξου / Δ. Υφαντής, Λ. Κοττόρος  pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Η μέθοδος της χημικής εναπόθεσης υλικών από ατμό. Μερικοί τύποι υμενίων που εναποτίθενται με αυτήν / Δ. Δαβάζογλου  pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ)


Επιφανειακές τεχνολογικές διεργασίες CVD και PVD και εφαρμοφές τους στην Ελλάδα / Δ. Γκιργκινούδη, Λ. Μαγκάφας, Σ. Γκιργκινούδη, Λ. Γεωργόπουλος, Λ. Κυλιντηρέας, Ε. Δημητριάδης, Ν. Γεωργούλας, Α. Θαναηλάκης  pdf  κείμενο (5,2 ΜΒ)


Τεχνικές διαμόρφωσης της δέσμης Laser για την αύξηση της ζεύξης ενέργειας σε επιφανειακές κατεργασίες / Κ. Μωραΐτης  pdf  κείμενο (3,6 ΜΒ)


Κατεργασία ανάτηξης με laser μεγάλης ισχύος διαφόρων επιφανειακών επιστρωμάτων πάνω σε μεταλλικά υποστρώματα / Δ. Παντελής, Α. Χούνδρη, Ι. Χρυσουλάκης, Σ. Πολυμένης, Κ. Παπαφιλίππου, Π. Ψυλλάκη  pdf  κείμενο (4 ΜΒ)


Επιφανειακές κατεργασίες με laser CO2 και ταυτόχρονο ψεκασμό σκόνης καρβιδίων:βιομηχανικές εφαρμογές και συμπεριφορά σε φθορά-τριβή / Δ. Παντελής, Γ. Πανταζόπουλος, Ι. Χρυσουλάκης, Κ. Μαρσέλου, Ε. Γιαννετάκη, Π. Μανωλάτος  pdf  κείμενο (4,9 ΜΒ)


Επιφανειακή κατεργασία επικαλύψεων με χρήση Laser / Α. Κουτσομιχάλης, Ε. Μπαντέκα  pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Κεραμικές και υπεραγώγιμες επιστρώσεις μεταλλικών υποστρωμάτων με την τεχνική ψεκασμού πλάσματος / Α.Γ. Μάμαλης, Δ. Παντελής, Γ. Πανταζόπουλος, Ν. Βαξεβανίδης  pdf  κείμενο (4,1 ΜΒ)


Διεργασίες πλάσματος για τροποποίηση επιφανειών / Ε. Γογγολίδης  pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Προστατευτικές επικαλύψεις υψηλών θερμοκρασιών. Δυνατότητες εφαρμογής στην Ελλάδα / Α. Κουτσομιχάλης  pdf  κείμενο (3,7 ΜΒ)


Διερεύνηση των συνθηκών διάβρωσης σε υδατικό διάλυμμα 3,5 NaCl καλύβων προστατευμένων:α) με θερμικά ψεκασμένα επιστρώματα και β) με γαλβάνισμα / Π. Βασιλείου, Ο. Καράλη  pdf  κείμενο (3,7 ΜΒ)


Μελέτη των μικρογραφικών δομών απλού χάλυβα κατασκευών XC42 έπειτα από επιφανειακή θέρμανση με επαγωγή και μετά ταύτα βαφή / Α. Βαμβακούσης  pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Αντιτριβικές επικαλύψεις / Χ. Παναγόπουλος, Α. Μιχαηλίδης, Β. Παπαχρήστος  pdf  κείμενο (4,4 ΜΒ)