Προβλήματα εκμετάλλευσης και διαχείρισης λατομικών υλικών (ΤΕΕ, 5 Μαΐου 1995, Αθήνα)

 

M 1479

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Προβλήματα εκμετάλλευσης και διαχείρισης λατομικών υλικών (5 Μαΐου, 1995 : Αθήνα) /Εισήγηση του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μ.Μ.Μ.Μ. Ι.Χατζηβασιλειάδης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Λατομική δραστηριότητα αδρανών υλικών και μαρμάρων / Ο. Καπάδαης pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


Παραγωγή αδρανών υλικών:επίδραση του νομικού πλαισίου στην εκτέλεση μεγάλων έργων και την οικοδομική δραστηριότητα / Ρ. Λειβαδάρος pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Σημερινή κατάσταση από την διαχείριση λατομικών υλικών στην Αττική / Λ. Παρασκευαΐδης pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Υπόγεια εκμετάλλευση του πεντελικού μαρμάρου / Χ. Τσουτρέλης, Γ. Εξαδάκτυλος pdf  κείμενο (4,6 ΜΒ)


Η εξέλιξη του κλάδου μαρμάρου στην Ελλάδα και οι προοπτικές επανεκμετάλλευσης της Πεντέλης από οικονομοτεχνικής πλευράς / Ε. Χιώτης pdf  κείμενο (4,6 ΜΒ)


Υπόγεια εκμετάλλευση του Πεντελικού κοιτάσματος. Εμπειρίες από την προσπάθεια διάνοιξης ερευνητικής στοάς / Ι. Τσιμιδάκης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Προφίλ της ελληνικής μαρμαροβιομηχανίας / Ε. Χαϊδάς pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Ελεγχος δονήσεων από ανατινάξεις σε λατομεία / Η. Μπαλικτσής pdf  κείμενο (6,2 ΜΒ)


Επιπτώσεις στο περιβάλλον από εξορυκτικές δραστηριότητες / Κ. Συμεωνίδης pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Λατομική δραστηριότητα στην Κρήτη και ποιότητα των παραγομένων αδρανών υλικών / Θ. Μαρκόπουλος, Μ. Γαλετάκης pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Μέθοδοι έρευνας και ποιοτικού ελέγχου αδρανών υλικών / Αρ. Μπαρούνης pdf  κείμενο (3,3 ΜΒ)


Ελεγχος ποιότητας-κριτήρια-προδιαγραφές διακοσμητικών πετρωμάτων / Ν. Παπαϊωάννου, Ε. Βιδάκη pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Συστήματα διασφάλισης ποιότητας σε υλικά και μάρμαρα / Κ. Πάλλης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)