Τουρισμός και περιβάλλον στις νησιωτικές περιφέρειες (ΤΕΕ – Τμήμα Αν. Κρήτης, Ε.Τ.Ε. Κύπρου, ΤΕΕ – Τμήμα Δ. Κρήτης, ΤΕΕ – Τμήμα Δωδ/σου, ΤΕΕ – Τμήμα Κερκύρας, 17-19 Μαρτίου 1995, Ηράκλειο)

 

M 1490

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Περιεχόμενα – Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί  pdf  κείμενο (11 ΜΒ)


Πολιτιστικές διαδρομές : μιά σύγχρονη πρόταση εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης / Σοφία Αυγερινού-Κολώνια pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


Υποδομές ύδρευσης αποχέτευσης σε τουριστικές περιοχές της Κρήτης και ο ρόλος των Δ.Ε.Υ.Α. / Γ.Διαλυνάς pdf  κείμενο (2,9 MB)


Θέσεις-προβληματισμοί-εμπειρίες του ΤΕΕ/ΤΑΚ στη σχέση "Τουρισμός και Περιβάλλον" / Ε.Μαυράκης .-- pdf  κείμενο (2,2 MB) 


Τουρισμός και περιβάλλον στην Κέρκυρα του σήμερα / Α. Ρίγγας pdf  κείμενο (1,7 MB)


Κύπρος-πολιτισμός και περιβάλλον : Μία κριτική παρουσίαση / Α.Θεοδοσίου, Γ. Περδίκης pdf  κείμενο (1,6 MB)


Η εμπειρία από την τουριστική ανάπτυξη στην Δυτική Κρήτη / Π.Βογιατζάκης pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Δωδεκάνησα-τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον / Ε.Διακοσταματίου pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Χαιρετισμός Ν. Κατσιγιάννη, εκπροσώπου Γ.Γ.Ε.Ο.Τ. pdf κείμενο (407 ΚΒ)


Η στρατηγική για μια τουριστική πολιτική / Κ.Καλουτσάκης pdf  κείμενο (1,9ΜΒ)


Πρόταση περιφερειακής πολιτικής τουρισμού / Χ. Ροδιτάκης pdf  κείμενο (911 ΚΒ)


Πολιτική για την τουριστική ανάπτυξη στην Κύπρο / Δ. Συμεού pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Πολιτική για τον τουρισμό και το περιβάλλον / Γ. Δρακόπουλος pdf  κείμενο (390 ΚΒ)


Σύγχρονες υπηρεσίες τηλεματικής στην περιφέρεια Κρήτης / Π. Τζωρτζάκης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Συμβολή των τεχνολογιών αιχμής στην βέλτιστη ανάπτυξη της Κρήτης / Β. Δεσποτάκης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Πληροφοριακά συστήματα πολυμέσων για τον τουρισμό και το περιβάλλον / Σ. Χριστοδουλάκης pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Οικονομοτεχνική προσέγγιση στην κατασκευή τεχνητής αμμώδους παραλίας σε τουριστική παράκτια περιοχή / Κ. Μουτζούρης, Π. Χριστόφιλος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Προστασία Βορείων Ακτών Νομού Ηρακλείου από την κυματική δράση / Μ. Φράγκου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Θαλάσσιος τουρισμός-μαρίνες / Β.Ε. Ρομπογιαννάκης pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Περιβαλλοντικός έλεγχος (ECO-AUDIT):εφαρμογή σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη / Σ. Παπαγρηγορίου, Γ. Κωστοβασίλης, Μ. Βαλέργα pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Διαχείριση υδατικών πόρων της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένηςτης χρήσης περιθωριακών νερών / Αγγελάκης Α., Διαμαντόπουλος Ε. pdf  κείμενο (4,6 ΜΒ)


Υπάρχουσα κατάσταση και ανάλυση προβλημάτων υποδομών στη Δωδεκάνησο / Γ.Σταυλάς pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


Ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων σε τουριστικές περιοχές / Α. Σκορδίλης pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Η χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας-διάθεσης στερεών απορριμμάτων και η κοινωνική αποδοχή. Το παράδειγμα της νήσου Κρήτης και του ΧΥΤΑ Ρεθύμνης / Χ. Τσομπανίδης, Θ. Λώλος, Γ. Λώλος pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


Ποσοτική μεθοδολογία για την εκτίμηση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων / Καρύδης Μ., Τσίρτση Γ., Κίτσιου Δ. pdf  κείμενο(4 ΜΒ)


Βιοποικιλότητα των Ελληνικών νησιών / Τζανουδάκης Δ. pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Στρατηγική διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιώτικες περιφέρειες για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη / Γ.Οικονόμου, Γ.Τσακίρης, Α.Μιγκάρδου pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


Τουρισμός και φυσικοί πόροι στην Κύπρο / Γ.Περδίκης, Ν.Πάρης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Σχέση Τουρισμού – Φυσικών πόρων στην Κύπρο / Ν. Πάρης pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ξενοδοχεία σε νησιωτικές περιοχές της χώρας / Γ. Βουρδουμπάς pdf  κείμενο (739 ΚΒ)


Μοντέλο διαχείρισης ορεινών όγκων, η περίπτωση των Λευκών Ορέων Κρήτης / Α. Τσουχλαράκη, Κ. Κασσιός pdf  κείμενο (7,6 ΜΒ)


Περιβαλλοντική προστασία και τουριστική ανάπτυξη μεσογειακών νησιωτικών περιοχών:Γενική θεώρηση και μεθοδολογία περιφερειακού σχεδιασμού / Ν. Ροδολάκης pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Τουρισμός και χωροταξική πολιτική στην Ελλάδα. Ο ρόλος των Ειδικών Χωροταξικών Μελετών (Ε.Χ.Μ.) / Α.Βλαντού pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός του τουρισμού στην Κύπρο / Ε. Κλόκκαρης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Η εμπειρία των ειδικών χωροταξικών μελετών αιτία της μη εφαρμογής-θεσμοθέτησής τους / Κ.Δασκαλάκης pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Χωροταξία και περιβάλλον, Συνταγματική βάση, νομολογιακή θεώρηση / θ. Παναγόπουλος pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Πολεοδομία-χωροταξία ή χωροταξία-πολεοδομία;(τουριστικών περιοχών). Εφαρμογές στη Δωδεκάνησο/ Π. Βενέρης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Νέα τουριστικά χωριά:οργανωμένη μεταφορά πληθυσμού και παραγωγικών δραστηριοτήτων, μεθοδολογική προσπάθεια αντιμετώπισης πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών προβλημάτων / Μ. Βογιατζάκη pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Ο ρόλος της πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περίπτωση της Σαμοθράκης / Φ.Μαλκίδης pdf  κείμενο(3,7 ΜΒ)


Λιμένες αναψυχής σε τουριστικές περιοχές:Αρχές χωροθέτησης-σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο / Σ. Παπαπαύλου-Ιωακειμίδου pdf  κείμενο (3,1 ΜΒ)


Τουριστική ανάπτυξη σε περιβαλλοντικά αξιόλογες περιοχές / Α.Θεοδοσίου, Α.Πήττα pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


Προτάσεις για εναλλακτικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης : οικοτουρισμός / Β.Τσελέντης pdf  κείμενο (3,5 ΜΒ)


Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου και εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην περιφέρεια Κρήτης : Παρουσίαση της μελέτης εφαρμογής / Μ.Σωτηριάδης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Η ανάγκη υιοθέτησης ενός εναλλακτικού μοντέλου τουρισμού / Μ.Μοδινός pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής σε περιοχές προστασίας της φύσης : προοπτικές και προϋποθέσεις / Παππάς Ε. pdf  κείμενο (3,5 ΜΒ)


Νέες μορφές τουρισμού συμβατές με το περιβάλλον / Μ. Λογοθέτης pdf  κείμενο (3,9 ΜΒ)


Οι Κουλέδες της Κρήτης. Μία πρόταση για νέες μορφές τουρισμού περιβαλλοντικής διάστασης / Α. Κλάδου-Μπλέτσα pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Διεθνής τουρισμός, ανάπτυξη και περιβάλλον ή ο μακρύς δρόμος προς έναν "ήπιο" τουρισμό / Χ. Κατσούλης pdf  κείμενο (3,9 ΜΒ)


Περιβαλλοντική συνείδηση και οικολογικές εφαρμογές στο Μουσείο "Λυχνοστάτης" / Μαρκάκης Γpdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Περιφερειακή ανάπτυξη και περιβάλλον : Συνέπειες της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα / Γ. Λιοδάκης pdf  κείμενο (5,7 ΜΒ)


Η αισθητική καταστροφή του Κρητικού τοπίου ή το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος / Ν. Πετράκης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Τουριστική ανάπτυξη στα παράκτια οικοσυστήματα. Προβλήματα σχεδιασμού και διαχείρισης / Κοκκώσης Χ., Παρπαίρης Α. pdf  κείμενο (3,5 ΜΒ)


Διαχείριση και αποκατάσταση περιβαλλοντικών φορτίων σε νησιωτικές τουριστικές περιοχές / Στεφανουδάκης Δ. pdf  κείμενο(2 ΜΒ)


Το κόστος της προσαρμογής του κρητικού περιβάλλοντος στις τουριστικές απαιτήσεις. Πολιτισμός και ανάπτυξη στη νησιωτική περιφέρεια / Κ. Θεολόγου pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Η αποφασιστική συμβολή των τηλεδιερευνήσεων από δορυφόρους στη συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αναφορά στην Κρήτη / Παυλάκης Πpdf  κείμενο (3,4 ΜΒ)


Ενεργειακός έλεγχος τουριστικών μονάδων / Γ. Παπαρσένος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


 Η λειτουργία και έλεγχος εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων (Ε.Β.Ε.Λ.Α.) ξενοδοχείων της Ρόδου. Ποιότητα νερών ακτών κολύμβησης / Οικονομίδης Δ. pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων της Κρήτης / Ντούνας Κ. pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Ρόλος της προστασίας της caretta caretta στην διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων / Δ.Μιχαήλ pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Διαχείριση απορριμμάτων στην τουριστική Δωδεκάνησο. Προβλήματα και προτάσεις αντιμετώπισης / Ν. Χατζηνικολάου pdf  κείμενο (3,3 ΜΒ)


Η κοινωνική αντίληψη σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων / Διαμαντόπουλος Ε., Αμπατζόπουλος Κ. pdf  κείμενο (4,4 ΜΒ)


Τουρισμός και περιβάλλον στην Κύπρο υπό το πρίσμα της μέχρι τώρα κατάστασης και του πλαισίου της περιβαλλοντικής πολιτικής / Ν. Γεωργιάδης pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Τουρισμός και μνημειακοί οικισμοί της Δωδεκανήσου πορεία "επί ξυρού ακμής" / Η. Κόλιας pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Η παλιά πόλη της Ρόδου / Π. Παπαθεοδώρου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Λαδάδικα:Πως η "αναβίωση" εκτοπίζει τον "έρωτα" / Β. Τεντοκάλη[κ.ά] pdf  κείμενο  (3,1 ΜΒ)


Μια αναθεωρημένη άποψη για την Περιφερειακή ανάπτυξη και το ρόλο του τουρισμού σ'αυτή / Ι. Στεφάνου pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Η τουριστική ανάπτυξη της Λέσβου με την αξιοποίηση πολιτιστικών και φυσικών πόρων / Γ. Σπιλάνης .-- 1995pdf  κείμενο (5,7 ΜΒ)


Βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού σε μικρά νησιά / Ρ. Καλοκάρδου pdf  κείμενο (5 ΜΒ)


Συμπεράσματα συνεδρίου pdf κείμενο (12 ΜΒ)