Προσομοίωση τοιχωμάτων - Ανάλυση επιφανειακών θεμελιώσεων - Σχέδιο κανονισμού σιδηρών δομικών έργων (ΤΕΕ, 10 Μαΐου 1995, Αθήνα)

 

M 1491

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Σχέδιο κανονισμού σιδηρών δομικών έργων / Ι.Βάγιας, Ι.Ερμόπουλος, Γ.Ιωαννίδης  pdf  κείμενο (8,1 ΜΒ)


Σύνταξη βοηθήματος ελέγχου της αξιοπιστίας προγραμμάτων Η/Υ γραμμικής ανάλυσης επιφανειακών θεμελιώσεων / Ν.Κατσιάνος, Α. Οικονόμου, Γ. Παλασόπουλος, Β. Τσάμης, Α. Χαρίσης  pdf  κείμενο (8,1 ΜΒ)


Τρόποι προσομοίωσης και μέθοδοι υπολογισμού των εντατικών μεγεθών τοιχωμάτων Ω.Σ. / Ι.Αβραμίδης [κ.ά.] .-- 1995.-- 54 σ. : πίν., σχ.  pdf  κείμενο (11 ΜΒ)