1ο Πανελλήνιο συνέδριο οδοποιίας (ΤΕΕ, Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, 4 - 7 Οκτωβρίου 1995, Λάρισα)  

 

M 1539

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1ος τόμος

 

Α. Σχεδιασμός οδών και οδικών δικτύων

 


Χρήσεις γης και οδικά δίκτυα / Μαγδαληνής Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Σωκράτη  pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Σχεδιασμός και έλεγχος των παρόδιων χρήσεων γης του οδικού δικτύου / Ντόρας Μαράτου-Κομνηνού pdf  κείμενο (3,3 ΜΒ)


Αξιολόγηση επενδύσεων σε σχέση με περιφερειακά οδικά δίκτυα / Ρίας Καλφακάκου, Στέλλας Παπαπαύλου-Ιωακειμίδου pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Μοντέλο πρόβλεψης περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης λόγω βελτίωσης του εθνικού οδικού δικτύου / Παναγιώτη Χρηστίδη, Γλυκερίας Καλφακάκου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Τεχνικοοικονομική μελέτη επιπτώσεων από την καθυστέρηση ολοκλήρωσης έργου επαρχιακής οδοποιϊας / Σοφ.Τζοβαρίδη pdf  κείμενο (719 ΚΒ)


Εγνατία Οδός-ένας αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα / Γιάννη Δοκουμετζίδη, Μαρίας pdf  κείμενο (3,4 ΜΒ)


Χωροταξικές επιπτώσεις εναλλακτικών χαράξεων τμήματος της Εγνατίας Οδού από τον ποταμό Στρυμώνα μέχρι την Καβάλα / Αγνής Συροπούλου, Κώστα pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Μελέτη χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την κατασκευή των αυτοκινητόδρομων ΠΑΘΕ και Εγνατίας / Β.Ευμολπίδη, Κ.Φερεντίνου pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


 

 

Β1. Γεωμετρικός σχεδιασμός οδών

 

 

Μελέτη οδοποιϊας με την βοήθεια Η/Υ / Στέφανος Μπάζης pdf  κείμενο (4 ΜΒ)


Ανάγκη εκσυγχρονισμού των τεχνικών προδιαγραφών μελέτης για τη βελτίωση των Ελληνικών οδών / Γιάννης Γ. Δεληβόπουλος, Αγγελος Λ. Νικηφοριάδης pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Ομοιογένεια της χάραξης των οδών / Γεώργιος Κανελλαΐδης, Ιωάννης Δημητρόπουλος pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Η συνεκτίμηση των χαρακτηριστικών των οδηγών στο γεωμετρικό σχεδιασμό των οδών / Ιωάννη Δημητρόπουλου, Γεωργίου Κανελλαΐδη pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Δυναμική συμπεριφορά οδηγού/οχήματος σε τμήματα δρόμου με οριακή γεωμετρία / Γ.Μίντση, Χ.Ταξιλτάρη, Ι.Πετρόπουλου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Η εξασφάλιση του μήκους ορατότητας απαραίτητο στοιχείο στο σχεδιασμό των οδών / Γ.Μαλέρδου, Π.Κωνσταντινίδη, Ν.Φαρρή pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Η φωτοερμηνεία και η φωτογραμμετρία στην οδοποιϊα / Ε. Πάτμιου, Μ. Λαζαρίδου pdf  κείμενο (798 ΚΒ)


Παρουσίαση του MOSS: Διεθνές αναγνωρισμένο λογισμικό για μελέτες οδοποιϊας / Αμαλίας Τριχιά pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Η συμβολή της αντίστροφης φωτογραμμετρίας στις μελέτες οδοποιϊας / Α. Γεωργόπουλου, Β. Ψαριανού pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Τα σύγχρονα γεωδαιτικά όργανα σε τοπογραφικές μελέτες οδοποιϊας / Ι. Καράμπελα, Α. Μπίθα, Δ. Σταθά pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


 

 

Β2. Γεωλογικά και γεωτεχνικά θέματα οδών

 

 

Η γεωσεισμική μέθοδος γεωτεχνικής αναγνώρισης σε έργα οδοποιϊας / Α. Μουρατίδη, Κ. Παπαθεοδώρου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Εκτίμηση των επιπτώσεων στις γεωμορφές και τους υδάτινους πόρους από την κατασκευή και λειτουργία οδικών έργων : Η περίπτωση της Λεωφόρου Κύμης (Ν. Ηράκλειο Αττικής)  / Α. Μερτζάνη pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Ανάλυση της μηχανικής συμπεριφοράς των γεωϋφασμάτων σε συγκοινωνιακά έργα / Β. Προφυλλίδη, Γ. Μποτζιώρη, Α. Γρηγοριάδη pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Έλεγχος της ευστάθειας και χαρτογράφηση της κατολισθητικής επικινδυνότητας των πρανών κατά μήκος οδικών αξόνων : μια αυτοματοποιημένη μεθοδολογία / Χρ. Αναγνωστόπουλου, Κ. Πιτιλάκη pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Το πρόβλημα των καταπτώσεων βραχοτεμαχίων και η αντιμετώπισή του σε συγκοινωνιακά έργα / Μ. Σακελλαρίου, Σ. Κοζάνη, Σ. Γουλάκου pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Η εφαρμογή ενός νέου κριτηρίου διατμητικής αντοχής ασυνεχειών στην ευστάθεια βραχώδων πρανών / Θ. Παπαλιάγκα pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Προβλήματα ευστάθειας οδικών διατομών / Α. Μπαρούνη pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Χρησιμοποίηση της δοκιμής του μπλε του μεθυλενίου για την αναγνώριση διογκούμενων εδαφών / Αντωνίας Αθανασοπούλου, Γιώργου Κολλάρου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Βελτίωση διογκούμενων εδαφών περιοχής Βιστονίδας, Ν.Ξάνθης με υδράσβεστο και ιπτάμενη τέφρα / Γ.Σ. Ξειδάκη, Α.Δ. Αθανασοπούλου, Γ.Α. Κολλάρου  pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


 

 

Γ. Οδοστρώματα

 

 

Υπολογισμός εύκαμπτων και ημιάκαμπτων οδοστρωμάτων / Σ. Κόλια, Ε. Κυρκιλή pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


Υπολογισμός μέσων δεικτών φθοράς ανά κατηγορία εμπορικού οχήματος και ανά σύστημα αξόνων / Σ. Κόλια, Κ. Βλάχου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Υπολογισμός της "ισοδύναμης ταχύτητας" φόρτισης του οδοστρώματος από τα εμπορικά οχήματα / Σ. Κόλια, Κ. Βλάχου pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης καταγραφής επιφανειακών φθορών οδοστρωμάτων / Α. Λοίζου, Α. Γεωργόπουλου, Α. Φλούδα pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Η επίδραση των συνθηκών αποστράγγισης επί της διαστασιολόγησης οδοστρώματος με τη μέθοδο AASHTO  / Γιώργου Κολλάρου pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Αντοχή σε κόπωση ελληνικών ασφαλτομιγμάτων / Σ. Κόλια, Μ. Κατσάκου, Ε. Αμαξοπούλου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Μέτρηση μέτρου δυσκαμψίας ελληνικών ασφαλτομιγμάτων / Σ. Κόλια, Μ. Κατσάκου, Ε. Κυρκιλή pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Η χρήση σκυροδέματος συμπυκνούμενου με οδοστρωτήρες-Roller compacted Concrete. Η τεχνολογία στις ΗΠΑ και τον Καναδά / Γ.Θ. Κοροβέση pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Προβλήματα αλληλεπίδρασης υπεδάφους οδοστρωμάτων στον τερματικό σταθμό Dundalk του λιμένα της Βαλτιμόρης / Γ.Θ. Κοροβέση pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


 

 

2ος τόμος

 

Δ. Εισηγήσεις από ξένους ειδικούς

 

 

 


Development of motorway network in Yugoslavia and its extensions to neighbouring countries in the region / Bojan Borojevicpdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Traffic claming methods on local through roads of villages and small towns in Germany / Ruediger Lamm [et.al] pdf  κείμενο (3,7 ΜΒ)


German and Japanese experiences with traffic calming methods in residential areas / Ruediger Lamm [et.al.] pdf  κείμενο (4,7 ΜΒ)


 

 

Ε. Οδική Ασφάλεια – Εξοπλισμός Οδών

 

 


Οδική ασφάλεια-Συγκρίσεις μεταξύ των 15 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης / Γιάννη Φραντζεσκάκη, Γιώργου Γιαννή pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Ομάδα υψηλού επιπέδου για την οδική ασφάλεια / Μαρίας Σάκκη pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Παράμετροι ασφάλειας των ελληνικών οδών / Γιάννη Γκόλια, Γιώργου Γιαννή pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Οδικά ατυχήματα και χαρακτηριστικά επαρχιακών οδών-Ελληνική και αμερικανική εμπειρία / Νικηφόρου Σταματιάδη, Απόστολου Μπιζάκη pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Γεωγραφικό σύστημα αποφάσεων συντήρησης οδικών δικτύων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας / Β. Χανδάνου, Ε.Π. Αυγερινού pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Η διαχείριση των οδοστρωμάτων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και οι αναμενόμενες επιπτώσεις στη σημερινή λειτουργία των Δ.Ε.Κ.Ε.  / Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Σωκράτη Μπάσμπα pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης οδικών δικτύων και οδοστρωμάτων κάνοντας χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (G.I.S.)  / Α. Νικολαΐδη, Δ. Ευαγγελίδη pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων σε οδούς. Πεδίο εφαρμογής και κριτήρια επιλογής / Αγγελου Λ. Νικηφοριάδη pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Αντιμετώπιση προβλημάτων σήμανσης και ασφάλισης αυτοκινητόδρομων / Δέσποινας Σ. Δρυμαλίτου pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον "εξοπλισμό των οδών"  / Μαρίας Σάκκη pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


 

 

 

Ζ. Σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης (Α.Τ.Τ.)

 

 

 


Ανάπτυξη ψηφιακών ραδιο-δικτύων επιτήρησης εθνικών οδών και πειραματικές εφαρμογές στο εθνικό δίκτυο ευθύνης της 3ης ΔΕΚΕ Θεσσαλονίκης / Δημητρίου Μητράκου, Βαρνάβα Χριστοφόρου pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Κυκλοφοριακός έλεγχος δικτύων αστικών διαδρομών : Advanced Transport Telematics EYROCOR V2017 Project / Ι. Χρυσουλάκη, Π. Παπαδάκου pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Η τεχνολογία της επεξεργασίας τεχνητής εικόνας στον κυκλοφοριακό έλεγχο / Ι. Χρυσουλάκη, Α. Καλαπούτη pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Αυτόματα συστήματα προσδιορισμού θέσης οχημάτων και οι προοπτικές εφαρμογής τους / Παρασκευά Σαββαΐδη pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής παρακολούθησης συνδιασμένων μεταφορών επικίνδυνων φορτίων / Τέτης Ναθαναήλ, Γεωργίου Γιαννόπουλου pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


 

 

Η. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

 

 


Ρύπανση του περιβάλλοντος από τους δρόμους / Ο. Πλανάκη pdf  κείμενο (804 ΚΒ)


Ο δρόμος ανήκει στο τοπίο / Φώτη Θ. Καλουδιώτη pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Η παρόδια βλάστηση μέσο αισθητικής και περιβαλλοντικής ένταξης των περιφερειακών οδών = Aesthetic and environmental ring road's accession. The vegetation and its environmental functions / Παναγιώτη Εσκιόγλου pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων συγκοινωνιακής υποδομής / Χ. Φραντζή, Α. pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Μέθοδοι και τεχνικές εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα οδοποιϊας και συγκριτική εξέταση νομοθετημένων διαδικασιών / Κ. Κασσιός, Κ. Ακριβός, Γ. Μανούρης [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Ποσοτική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδικών έργων με το πρόγραμμα EMOS  / Γεωργίου Μικρούδη pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Υπάρχοντα προγράμματα Η/Υ και εφαρμογή τους στη σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων οδοποιϊας:μια σύντομη παρουσίαση των δυνατοτήτων και των προβλημάτων που παρουσιάζουν / Μάρκου Ελ. Ψαρρού  pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Μοντέλο πρόβλεψης κυκλοφοριακού θορύβου / Μ.Π. Λαζαρίδη pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Μέτρα προστασίας από θορύβους εξαιτίας κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς / Α. Νικηφοριάδη pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Ηχοπετάσματα αυτοκινητόδρομων ;κατασκευαστική εμπειρία και αξιολόγηση ηχομειωτικής αξίας / Γιάννη Ζήσιμου pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


 

 

Θ. Κατασκευή οδών – Τεχνικά Έργα – Νομοθεσία 

 

 

 


Πλεονεκτήματα της εφαρμογής του προγράμματος SY.R.U.S. σε έργα οδοποιϊας σε σχέση με τα συνήθη προγράμματα χρονικού προγραμματισμού που βασίζονται στην δικτυωτή ανάλυση και στην PERT  / Μάρκου Ελ. Ψαρρού pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Η τυποποίηση των υλικών οδοποιϊας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη / Α. Μουρατίδη pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Εναλλακτικά υλικά οδοποιϊας περιβαλλοντική θεώρηση / Γ.Χ. Τσώχου, Ν. Ηλιού pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Ελεγχος δονήσεων από ανατινάξεις σε έργα οδοποιϊας / Ηλία Κλ. Μπαλικτσή pdf  κείμενο (3,8 ΜΒ)


Ο νέος Ευρωκώδικας Δράσεων (Προσωρινό Ευρ.Πρότυπο) για τα κινητά φορτία των οδογεφυρών (ENV 1991-3)  / Νίκου Ε. Μαλακάτα pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Σύμμικτες γέφυρες από χάλυβα και σκυρόδεμα. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές για την Ελλάδα / Νίκου Ε. Μαλακάτα pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Διερεύνηση των δυναμικών χαρακτηριστικών οδογέφυρας. Πρόβλεψη της σεισμικής απόκρισης / Αθανασίου Ι. Καραμπίνη, Αργύρη Ι. Πλέσια, Μαρίας Ν. Μαστοράκη pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Η κατασκευή οδικών σηράγγων στις ορεινές οδοποιϊες του υδροηλεκτρικού έργου Συκιάς / Ι.Θανόπουλου pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Οι κίνδυνοι στα μεγάλα έργα οδοποιϊας και η ασφαλισιμότητά τους / Γιώργου Κουτίνα pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Έλεγχος, διασφάλιση, ολική ποιότητα / Νικόλαου Μαρσέλλου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Ιδιωτικοποίηση στην κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των έργων οδοποιϊας / Ε. Ματσούκη pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)