1ο Συνέδριο Πληροφορικής: η Κοινωνία των Πληροφοριών (ΤΕΕ, 4-6 Δεκεμβρίου 1995, Αθήνα)

M 1559

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

 


Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής στο συνέδριο "Η Κοινωνία των Πληροφοριών"  pdf κείμενο (3,5 ΜΒ)


 

Μέρος Α’ : Η εθνική & ευρωπαϊκή υποδομή

 


Εθνικό δίκτυο έρευνας και τεχνολογίας:Ενοποίηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών Internet για τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα = National research and technology network: Integration and improvement of internet sercices for academic and research institutions / Αποστολόπουλος, Θ.pdf κείμενο (1,8 ΜΒ)


Διευρωπαϊκά δίκτυα πληροφοριών διοίκησης / Λουκής, Ευρ. pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Σύγχρονα δίκτυα τηλεπληροφορικής του ΟΤΕ / Καραγεωργελής Δ.  pdf κείμενο (1,4 ΜΒ)


Η συμβολή του ΟΤΕ στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση της κοινωνίας των πληροφοριών στην Ελλάδα / Πολυθοδωράκης, Η. pdf κείμενο (2,4 ΜΒ)


Εργασίες υποδομής για την κοινωνία των πληροφοριών:μία προσέγγιση των τεχνικο-οικονομικών προβλημάτων = Infrastructure works for the information society: an approach to the economic problems/ Χρήστος Καστώρηςpdf κείμενο (2 ΜΒ)


 Ανάλυση κόστους-απόδοσης διευρωπαϊκών δικτύων και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ φορέων διοίκησης = IDA-Interchange of data between administrations /cost benefit analysis / Ισκαλατιάν Μ., Παπασημάκης Ι., Βολιώτης Σ. pdf κείμενο (1 ΜΒ)


Η ελληνική συμμετοχή στο νομικό τομέα των έργων της κοινωνίας των πληροφοριών = The greek participation in the legal domain of the projects on the information society / Τζωρτζόπουλος Νίκ. pdf κείμενο (2,5 ΜΒ)


Κοινωνία πληροφοριών:τι και προς τι..... = Information society:what and what for... / Καμπυλαυκάς Δημ. pdf κείμενο (2 ΜΒ)


 

 

 

Μέρος Β’ : Τεχνολογία για την κοινωνία των πληροφοριών

 


Τεχνικές κατανεμημένης διαχείρισης και ανάκτησης ελεύθερων κειμένων πάνω από τοπικά και ευρείας περιοχής δίκτυα / Αντωνής Κ., Μάμαλης Β., Παπακώστας Β., Σπυράκης Π., Σταμούλης Α., Ταμπακάς Β. pdf κείμενο (2,7 ΜΒ)


Το ΑΤΜ ως η επικρατέστερη τεχνολογία δικτύου για τις επικοινωνίες πολυμέσων = ATM as the dominant network technology for multimedia communications / Κανελλόπουλος Δημ., Κουμπιάς Σ., Παπαδόπουλος Γ. pdf κείμενο (3 ΜΒ)


Η νέα κοινωνία των πληροφοριών και η καλωδιακή υποδομή των κτηρίων. Η περίπτωση της ΔΕΗ = The new information society and the cabling infrastructure of the buildings. The case of PPC / Αλεξόπουλος Α.Κ. pdf κείμενο (2,1 ΜΒ)


Η ανάπτυξη των δικτύων και τα πρότυπα στην κοινωνία της πληροφόρησης / Μαλαγαρδής Νικ. pdf κείμενο (1,5 ΜΒ)


Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων σε κτιριακά συγκροτήματα: Νέες δυνατότητες και υπηρεσίες = High speed networks for buildings: New possibilities and services / Αποστολόπουλος Θ. Κ. pdf κείμενο (2,8 ΜΒ)


Μηχανισμοί ασφαλείας (Security) ανοικτών συστημάτων επικοινωνίας δεδομένων / Ζορκάδης, Βασ. pdf κείμενο (2,5 ΜΒ)


Συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων/λειτουργικότητα και κατηγορίες / Ι. Πραγγίδης pdf κείμενο (1,4 ΜΒ)


Teach Real:An intelligent system for training in a methodology for the development of real-time applications / Γερογιάννης Βασ., Καμέας Α., Πιντέλας Παν. pdf κείμενο (202 ΚΒ)


Από τις λεωφόρους των πληροφοριών στους διαδρόμους της πραγματικότητας / Νικήτα Ι.  pdf κείμενο (2,3 ΜΒ)


 

 

Μέρος Γ’ : Ο ρόλος των εταιρειών

 


Τα πολυμέσα και η στρατηγική IMMXpress της εταιρείας Siemens / Αικατερινίδη Τ. pdf κείμενο (1,5 ΜΒ)


Τηλεμέτρηση:Εισαγωγή στην αυτόματη ανάγνωση μετρητών / Σκαρπέτης Γ. pdf κείμενο (1,6 ΜΒ)


Information superhighway (II):τελευταίες εξελίξεις και δυνατότητες / Τριζόγλου Χ. pdf κείμενο (1,4 ΜΒ)


"Αρχείον":Σύστημα διαχείρισης και ανάκτησης μεγάλου όγκου πληροφοριών από κείμενα = Information managementand retrieval system for large textnal databases / Παπαδάκης Πέτ. pdf κείμενο (1,7 ΜΒ)


Second generation multi-tier client/server computing with tuxedo / Γαζέπης Γ. pdf κείμενο (1 ΜΒ)


Η εκμηδένιση των αποστάσεων μέσα από τους νέους τρόπους επικοινωνίας και εργασίας που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία Apple / Σταυροπούλου Ε. pdf κείμενο (1,6 ΜΒ)


Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση:Οραμα ή πραγματικότητα = Electronic Government / Κρεμίτσας Β. pdf κείμενο (1,5 ΜΒ)


 

 

Μέρος Δ’ : Εκπαίδευση - Βιβλιοθήκες

 


Εικονική εκπαίδευση και μάθηση = Virtual education and learning / Μέντζας Γ. pdf κείμενο (2,2 ΜΒ)


Τηλε-εκπαίδευση και δίκτυα υψηλών ταχυτήτων / Οικονομίδης Α. Α. pdf κείμενο (2,9 ΜΒ)


Σύστημα εκπαιδευτικής πληροφόρησης = Educational information system / Δούκας Κων., Γιακουμής Παν., Κωτσάνης Γ., Στεφανίδης Σ. pdf κείμενο (2,4 ΜΒ)


Σύστημα ιδεατής Βιβλιοθήκης:πιλοτικό σύστημα για διασύνδεση απομακρυσμένων βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων με χρήση του πρωτοκόλλου Χ.500 = Virtual Library system:a pilot system for the interconnection of remote bibliographic databases using X.500 protocol / Ζαχαριάδης Θ., Καρανάσιος Κων., Μπαλάφας Ι.  pdf κείμενο (2,3 ΜΒ)


Η ηλεκτρονική πληροφόρηση που παρέχεται από τη βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας / Σανόπουλος Δημ., Ράλλη Πην.  pdf κείμενο (1,6 ΜΒ)


Τοπικά κέντρα παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης = Local Centers for proffesional information supply / Μηνακούλης Ν. pdf κείμενο (1,9 ΜΒ)


Οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες/βάσεις δεδομένων του Reuters = The Reuters electronic/on line databases / Ιωάννου Μάκ. pdf κείμενο (1,8 ΜΒ)


Ηθική εκπαίδευση και συστήματα πληροφορικής / Μπλάνας Γ., Τσιότρας Δ. pdf κείμενο (2,2 ΜΒ)


Εικονικές βιβλιοθήκες και ο ρόλος τους στην ηλεκτρονική εποχή:Η ελληνική πραγματικότητα και ειδικότερα η περίπτωση του συστήματος Βιβλιοθηκών ΤΕΕ / Τοράκη Κατ. pdf κείμενο (2,1 ΜΒ)


 

 

Μέρος Ε’ : Εφαρμογές: Πολιτισμός – Τύπος

 


Πολιτισμός και κοινωνία των πληροφοριών:Δικτυωμένες βάσεις δεδομένων με πολυμέσα στην υπηρεσία μουσείων και αρχαιολογικών χώρων / Σελλής Τίμ., Διακονικολάου Κυρ., Στεφανάκης Μαν.  pdf κείμενο (2,3 ΜΒ)


Η θέση του ηλεκτρονικού τύπου στην κοινωνία των πληροφοριών: Το πληροφοριακό σύστημα της "ΑΥΓΗΣ" / Χιώτης Τ., Σκοπούλης Γ., Καρούνος Θ. pdf κείμενο (1,8 ΜΒ)


Δίας, ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών για τους αρχαιολογικούς χώρους / Δουφεξοπούλου Μ.Γ., Σιούλης Α. pdf κείμενο (2,3 ΜΒ)


Πληροφοριακό δίκτυο λαογραφικών μουσείων και υπηρεσίες υπερκειμένου / Βαΐτης Μιχ., Παπαδόπουλος Α. pdf κείμενο (2 ΜΒ)


Μειονεκτικές περιοχές και τηλεπικοινωνίες = Less-favored regions and telecommunication technology / Κατοχιανού Δήμ.  pdf κείμενο (2,2 ΜΒ)


 

 

Μέρος ΣΤ’ : Εφαρμογές: Κοινωνία των πληροφοριών και επιχειρήσεις

 

 


Το internet ως ένα νέο επιχειρηματικό μέσο / Λυγεράκης Γ. pdf κείμενο (2,5 ΜΒ)


Ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων στην οικοδομή / Μπίκας Δημ. pdf κείμενο (1,8 ΜΒ)


Πληροφοριακά συστήματα και ανταγωνισμός στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών / Γιαννής Γ. pdf κείμενο (2,4 ΜΒ)


Δομή μιας σύγχρονης τηλε-εργασιακής επικοινωνιακής πλατφόρμας για τη διασύνδεση των γεωργικών φορέων στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του τομέα της γεωργίας / Κωτσόπουλος Σ.Α., Καραμπούλας Δημ., Δούκας Α. pdf κείμενο (2,1 ΜΒ)


Τράπεζα πληροφοριών-ΕΡΜΗΣ 4:Για τα μέλη των συνδέσμων επιχειρηματιών ΣΕΠΕ-ΣΕΚΕ στα πλαίσια του Κοινοτικού προγράμματος TELEMATICS = Ermis 4-Data bank for the members of SEPE-SEKE business associations within the telematics applications programme framework of the European Community / Σουρής Α.  pdf κείμενο (1,4 ΜΒ)


Τεχνολογίες τηλεματικής, τηλε-εργασίας και πολυμέσων στην υπηρεσία της επικοινωνίας και της διαφήμισης / Θεολόγου Ο., Βλόντζος Ι., Διακονικολάου Κ., Βαζιργιάννης Μ. pdf κείμενο (2,1 ΜΒ)


STATISTICA:On-Line στατιστική πληροφόρηση / Καλλιδρομίτου Δεσ., Μποναζούντας Μαρ., Παντελής Σ., Πλευρής Νίκ. pdf κείμενο (2,3 ΜΒ)


Χρήση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για την παρακολούθηση της λειτουργίας και της συντήρησης των ατμοηλεκτρικών σταθμών = Monitoring of operating conditions and management of maintenance works in thermal power plants using integrated computerised systems / Σπίνος Μιχ., Καραφυλλής Νικ.  pdf κείμενο (2,4 ΜΒ)


Τηλεργασία μέσω δικτύου ISDN. Δυνατότητες ταυτόχρονης τηλεφωνικής επικοινωνίας, fax και μεταφοράς δεδομένων / Τσακίρης Χ. pdf κείμενο (1 ΜΒ)


Τηλεϊατρική κάλυψη πλοίων και δυσπρόσιτων περιοχών = Telemedicine coverage of ship vessels and remote and isolate groups of people / Σαμιωτάκης Γ.  pdf κείμενο (1,6 ΜΒ)


TELDAT:Μια Βάση Δεδομένων για βοηθήματα οδήγησης ΑΜΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των βοηθημάτων Τηλεματικής / Νανιόπουλος Α., Μπεκιάρης Ε. pdf κείμενο (1,4 ΜΒ)


ΗΦΑΙΣΤΟΣ:Η ελληνική πρωτοβουλία για ένα έξυπνο οικιακό περιβάλλον για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ / Μπεκιάρης Ε. pdf κείμενο (1,3 ΜΒ)


Τηλεϊατρική και οι ενέργειες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Χαμπάκης Μ., Χάλαρης Π.pdf κείμενο (676 ΚΒ)


Η πληροφορική στην υπηρεσία της κλωστοϋφαντουργίας και ειδικώτερα στον κλάδο του κεντήματος / Μέλλος Σωτ. pdf κείμενο (1,9 ΜΒ)


Φωνητικά συστήματα παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών / Βιντζηλαίος Δημ. pdf κείμενο (2 ΜΒ)


Αξιολόγηση επενδύσεων σε έργα Πληροφορικής = Evaluation of information projects investments / Παναγιωτόπουλος Ν.Μ. pdf κείμενο (1,8 ΜΒ)


Κοινωνικά θέματα των επικοινωνιών μέσω Υπολογιστή = Social effects in computer-mediated communication / Μπουντουρίδης Μ.Α. pdf κείμενο (2,6 ΜΒ)


 

 

Μέρος Ζ’ : Εισηγήσεις που δεν ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου

 

 


Συστήματα ψηφιακής αρχειοθέτησης και διαχείρισης ιατρικών εικόνων IMPAX / Κυδωνιάτης Βασ.  pdf κείμενο (1,8 ΜΒ)


Εργαλεία πολυμέσων για εκπαίδευση και διδασκαλία από απόσταση / Καπούλας Β., Κοντογιάννης Σ., Λάμψας Πέτ. κ.ά. pdf κείμενο (2,3 ΜΒ)


DSS:Ενα εργαλείο για την αποδοτική προσομοίωση κατανεμημένων συστημάτων και δικτύων / Παπανικολάου Χ., Πεντάρης Γ., Σπυράκης Π. κ.ά. pdf κείμενο (2,5 ΜΒ)


Περιβάλλον εκπαίδευσης για την υποστήριξη και συντήρηση του τηλεπικοινωνιακού συστήματος AXE-10 / Κυπραίου Α., Δίπλας Κ., Γιακόβης Δ. [κ.ά.] pdf κείμενο (2,2 ΜΒ)


Συλλογή, αξιοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών στους σταθμούς διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων / Μπαλλής Α., Σταθόπουλος Α.  pdf κείμενο (667 ΚΒ)


ΔΙΚΑΙΟ:Νομολογία στο INTERNET και σε CD-ROM = DIKAIO:Greek supreme court decisions over the Internet and on CD-ROM / Σπινέλης Δ. pdf κείμενο (2,2 ΜΒ)


Ηχος υψηλής ποιότητας σε εφαρμογές πολυμέσων / Τζίντζος Πέτ.  pdf κείμενο (1,1 ΜΒ)


Η κοινωνία των πληροφοριών και η αγορά της / Θεοφιλόπουλος Γ. pdf κείμενο (1,8 ΜΒ)


Συστήματα διαχείρισης κατανεμημένων πληροφοριών / Βαζαίος Χ., Μπαλλής Α. pdf κείμενο (944 ΚΒ)


Σύγχρονες τεχνολογίες modem. Δυνατότητες fax και φωνητικής επεξεργασίας / Βασιλόπουλος Δημ.  pdf κείμενο (1,2 ΜΒ)


Δίκτυο υπολογιστών υψηλών επιδόσεων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες = High performance computers telemedicine network / Παπακωνσταντίνου Ι. pdf κείμενο (1,1 ΜΒ)


Ο ημερήσιος τύπος της Θράκης:ιδιομορφίες και προοπτικές / Μαλκίδης Φάν. pdf κείμενο (584 ΚΒ)


Αυτοματοποιημένο σύστημα πολύγλωσσου θασαυρού:ένα δυναμικό εργαλείο στην Τεκμηρίωση και την αναζήτηση πληροφοριών / Καπέτης Χ. pdf κείμενο (1,3 ΜΒ)


Internet και WWW στις λιγότερο εμπορικά ευνοημένες περιφέρειες / Κετικίδης Παν. pdf κείμενο (821 ΚΒ)


ADAMITE:Advanced document architecture for multimedia information transfer and exchange / Μυλωνάς Ε.Μ. pdf κείμενο (1,1 ΜΒ)


Ηλεκτρονικά συντακτικά συστήματα (ΗΣΣ) / Θεοχάρης Α.Σ., Παπαδάκης Πέτ. pdf κείμενο (1,6 ΜΒ)


Η αντικειμενοστραφής (object-oriented) προσέγγιση στην διαδικασία παραγωγής συστημάτων λογισμικού / Θραμπουλίδης Κ.Ν. pdf κείμενο (2,1 ΜΒ)


ΤΠ και μετασχηματισμός των επιχειρήσεων: Τάσεις και προοπτικές / Κ.Π. Αναγνωστόπουλος pdf κείμενο (144 ΚΒ)


Εμπειρα συστήματα στον Τραπεζικό χώρο / Μαρκόπουλος Ε.  pdf κείμενο (1,8 ΜΒ)


Πληροφορική:κλειδί των μεταφορών και της φυσικής διανομής = Information technology:The key in transportation and physical distribution / Ροδόπουλος Νικ. pdf κείμενο (2 ΜΒ)


Συστήματα πραγματικού χρόνου (Real-time Systems) = Real-time systems, Real-time operating systems, (RTOS) and applications / Βαβούρας Σ. pdf κείμενο (2,2 ΜΒ)


Σχεσιακή βάση δεδομένων για την οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών θαλάσσιων κυματισμών μέσω επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή/ Α. Δεμπόνος, Χ. Σολομωνίδης pdf κείμενο (260 ΚΒ)


Το δίκτυο μετρήσεως του γενικού δείκτου στάθμης υγείας = The network for the measurement of the general indicator of the health level / Κατσαμάνης Ανδ., Καραγιάννης Γ. pdf κείμενο (2,1 ΜΒ)