Σεμινάριο νέου αντισεισμικού κανονισμού (ΣΠΜΕ, ΟΑΣΠ, ΤΕΕ – Ν. Ε. Ρεθύμνης, 5 Νοεμβρίου 1995, Ρέθυμνο)

 

M 1560

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

   


Νέος κανονισμός και λίθινες κατασκευές-παραδείγματα / Χ. Βαχλιώτης  pdf  κείμενο  (5,1 ΜΒ)      


Βασικές γνώσεις για την τεκτονική και γεωλογική δομή του Ρεθύμνου-Σεισμικότητα / Βασ. Σιμιτζής  pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)       


Παράδειγμα εφαρμογής του Ν.Ε.Α.Κ. Σχεδιασμός Ωπλ. Σκυροδέματος με τους νέους κανονισμούς. Κατασκευαστικές διατάξεις / Π. Πλαΐνης  pdf  κείμενο (10 ΜΒ)         


Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα:Ειδικοί κανόνες εφαρμογής για φέροντα στοιχεία από χάλυβα / Α. Καραμάνος  pdf  κείμενο (3,6 ΜΒ)       


Επίδραση των εδαφικών συνθηκών στα χαρακτηριστικά σεισμικών κραδασμών / Ι. Πρωτονοτάριος  pdf  κείμενο (3,4 ΜΒ)        


Η επίδραση του εδάφους στο σεισμικό κίνδυνο ελληνικών πόλεων / Ι. Πρωτονοτάριος  pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)        


Ευρωκώδικας αριθ.8-Δομήματα σε σεισμικές περιοχές-Σχεδιασμός-Μέρος 1-Γενικά και κτίρια / H. Bossenmayer, E.C. Carrallo, A. Giuffre, H.J. Larsen, G. Macchi, P. Pinto, Α. Πλάκας, G. Sedlacek, Π.Θ. Τάσιος, Ε. Βιντζηλαίου  pdf  κείμενο (4,9 ΜΒ)        


Σεισμικές δράσεις σχεδιασμού / Δ. Παπασταματίου  pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)       


Σεμινάριο για τον νέο αντισεισμικό κανονισμό / Π. Καρύδης  pdf  κείμενο (4,6 ΜΒ)       


Σεμινάριο για τον Ν.Ε.Α.Κ.:Μέθοδοι υπολογισμού / Ι. Ψυχάρης  pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)