1ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας (ΤΕΕ – Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΜΠ, ΥΠΕΧΩΔΕ, 28-29 Μαρτίου 1994, Θεσσαλονίκη)  

 

M 1573

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Περιεχόμενα - Πρόλογος / Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου  pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Τα συστήματα καταγραφής των στοιχείων των ατυχημάτων στα δώδεκα κράτη-μέλη των Ε.Κ. / Γ. Γιαννής pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


Επισκόπηση πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης οδικής ασφάλειας (Π.Σ.Υ.Ο.Α.). Αναγκαιότητα και προϋποθέσεις εφαρμογής ενός Π.Σ.Υ.Ο.Α. στην Ελλάδα / Ι. Γκόλιας, Ι. Χανδάνης pdf  κείμενο (3,8 ΜΒ)


Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών ως μέσα επεξεργασίας και ανάλυσης των τροχαίων ατυχημάτων / Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Σωκράτης Μπάσμπας pdf  κείμενο (3,6 ΜΒ)


Πιλοτική εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης οδικής ασφάλειας (ΠΣΥΟΑ) / Ι. Φραντζεσκάκης, Ν. Σεκόπουλος pdf  κείμενο (3,6 ΜΒ)


Πρόγραμμα καταχώρησης και επεξεργασίας τροχαίων ατυχημάτων για τοπικές συγκοινωνιακές μελέτες / Σ. Βούγιας, Γ. Γεωργίου pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Δυνατότητες και προοπτικές γραφικής προσέγγισης στην ανάλυση των ατυχημάτων / Β. Ασημακόπουλος, Ι. Χανδάνος pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων από τις κλασσικές μεθόδους στις τεχνικές Γ.Σ.Π. (Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών) / Ε. Ματσούκης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Συγκριτική ανάλυση ατυχημάτων σε πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους / Μ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Σ. Μπάσμπας, Μ. Μουσταφά pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


Πρόβλεψη οδικών τροχαίων ατυχημάτων-εφαρμογή / Δ. Ιορδάνης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Αποτίμηση τροχαίων ατυχημάτων για τη βελτίωση του οδικού δικτύου / Ι. Δεληβόπουλος, Α.Νικηφοριάδης pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Ενεργητική και παθητική ασφάλεια. Μέτρα μείωσης της βαρύτητας των ατυχημάτων (Εξοπλισμός οδού, οχήματος, οδηγού) / Ι. Α. Εμμανουηλίδης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Ασφάλεια στα σημεία επαφής οδικής και σιδηροδρομικής υποδομής : Το πρόβλημα των ισόπεδων διαβάσεων / Β. Προφυλλίδης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Τροχαία "ατυχήματα" και αλκοόλ / Σ. Παπαδημητρίου pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Τα μέτρα ασφάλειας στην Ελλάδα για άτομα έως 20 ετών που ταξιδεύουν με αυτοκίνητο / Ι. Στειακάκης, Ι. Χρυσουλάκης, Α. Κουτσελίνης, Κ. Γεροντόπουλος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Ηλικιωμένοι οδηγοί : διαφοροποίηση σε άνδρες και γυναίκες / Ν.Σταματιάδης pdf  κείμενο (3,7 ΜΒ)


Ασφάλεια στις οδικές μεταφορές επικίνδυνων φορτίων / Α. Κώνστας pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Κυκλοφοριακή αγωγή-εκπαίδευση-πληροφόρηση / Α.Μεταλληνός pdf  κείμενο (3,8 ΜΒ)


Μοντέλο εκτίμησης οικονομικού κόστους τροχαίων ατυχημάτων / Γ.Τσώχος, Κ.Χαυτόπουλος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Συμβολή στον προσδιορισμό του κόστους οδικών ατυχημάτων με παθόντα πρόσωπα / Γ.Μίντσης, Χ.Ταξιλτάρης, Ι.Πετρόπουλου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Μεθοδολογία εντοπισμού προβλημάτων και κρισίμων καταστάσεων σε σχέση με την οδήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες. Προτεραιότητες στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπισή τους / Αρ. Νανιόπουλος, Ευάγ. Μπεκιάρης pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Υποκειμενική και αντικειμενική αξιολόγηση της επικινδυνότητας οδικών τμημάτων / Γ.Κανελλαΐδης, Ι.Δημητρόπουλος pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


 Κατάταξη των στροφών (καμπυλών σε οριζοντιογραφία) σε τύπους με την βοήθεια προσομοίωσης με σκοπό την βελτίωση της οπτικής αντίληψης της χάραξης της οδού / Μ.Βανιώτου  pdf  κείμενο (4,7 ΜΒ)


Επιρροή των χαρακτηριστικών επιβατικού οχήματος στον υπολογισμό οριζόντιας καμπύλης σε υπεραστικές οδούς / Μ.Κονταράτος, Δ.Κάτσιος, Β.Ψαριανός  pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Διερεύνηση παραμέτρων ασφαλείας υπεραστικών οδών / Β.Ψαριανός [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Δυνατοί συμβιβασμοί μεταξύ ασφάλειας και ροής της κυκλόφορίας / Α.Γκούμας  pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Ανάλυση ατυχημάτων στις αριστερές στροφές σε σηματοδοτούμενους κόμβους / Μ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου  pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Ομοιομορφία οδού · Κύριος παράγων στην οδική ασφάλεια / Κ. Μητρόπουλος  pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Οριακές τιμές στοιχείων μελέτης υπεραστικών οδών με βάση μετρήσεις στην Ελλάδα / Γ.Κανελλαΐδης, Β.Ψαριανός  pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


 Η οδική ασφάλεια σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της οδού / Α. Μουρατίδης, Ν. Ε. Ηλιού  pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Towards a European policy on road safety / A.Brisaer  pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Road safety in Germany / K.-H. Lenz  pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Road safety in the Netherlands· Policies and management· Πολιτική και διαχείριση / F. Wegman

pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


 In-depth accident investigation, a road safety tool / Y.Girard  pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Μελέτη πριν και μετά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας · Εφαρμογή στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μέτρων για ντην βελτίωση της οδικής ασφάλειας / Παναγιώτης Παπαϊωάννου  pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των μέτρων του point-system και της υποχρεωτικής χρήσης της ζώνης ασφαλείας. / Θεόδωρος Δ. Τριβέλλας  pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Ιατροκοινωνικές επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων / Γ. Φόρογλου, Ι. Πατσάλας, Π. Σελβιαρίδης

Θεσσαλονίκη  pdf  κείμενο (856 ΚΒ)


 Οι διαφημιστικές πινακίδες στο οδικό περιβάλλον / Μαρία Σάκκη pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


 Βελτίωση της οδικής ασφάλειας κατά τη νύχτα με τη βοήθεια ανάγλυφων διαγραμμίσεων οδών / Α. Νικηφοριάδης  pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


 Δίκτυα ροής πεζών και οδική ασφάλεια· Μία πρόταση για τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης / Γ.Αυφαντοπούλου [κ.ά.] pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


 Προς ένα ασφαλές και ήπιο αστικό οδικό περιβάλλον μέσω μιας στρατηγικής παρεμβάσεων στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οδικού χώρου / Α.Βλαστός, Α.Σιόλας  pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


 Δημιουργία δικτύων πεζόδρομων ως στοιχεία ασφάλειας των πολιτών / Π. Σταθακόπουλος, Ε.Δημητριάδης  pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


 Μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε περιοχές εκτελούμενων έργων σε οδούς / Α.Νικηφοριάδης

pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Η οδική ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας · Πρόταση ίδρυσης ινστιτούτου οδικής ασφάλειας · / Δ.Κωτούλας  pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


 Παρέμβαση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας / Ιωνας Οικονομόπουλος pdf  κείμενο (788 ΚΒ)


 Προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ αποστάσεως ορατότητος και φωτομετρικών παραμέτρων / Ίωνας Οικονομόπουλος pdf  κείμενο (819 ΜΒ)


Το "black box" "το κουτί της αλήθειας":βάση δεδομένων για ατυχήματα (Accident Data Base UDS 2165) της KIENZLE-UDO / Δ. Καλαντζής pdf  κείμενο (938 ΚΒ)


 Οι θέσεις του ΤΕΕ για μιά εθνική πολιτική οδικής ασφάλειας / Β. Αργυράκη [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Συνοπτικά συμπεράσματα pdf κείμενο (515 ΚΒ)