Σύγχρονες τεχνολογίες αυτομάτου ελέγχου (14-15 Δεκεμβρίου 1995:Αθήνα)  

 

(Μ 1564)

 

 

Περιεχόμενα

 

 

Ευφυές σύστημα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων για κάμινο πύρωσης αλουμίνας / Ι. Αθανασούλιας, Ν.Κωστής, Α.Κοντόπουλος [κ.ά.]  (52 KB)


Αυτοματισμός Η/Μ εγκαταστάσεων διυλιστηρίου νερού Μάνδρας-ΕΥΔΑΠ / Βασίλης Αποστόλου (31 KB)


Νέες τεχνικές σχεδίασης γραμμικών συστημάτων ελέγχου βασισμένες σε περιοδικά μεταβαλλόμενους ή/και πολυρυθμικούς ελεγκτές και εφαρμογές. / Κ.Γ. Αραβανίτης, Ν.Π. Παρασκευόπουλος (68 KB)


Έλεγχος συστημάτων διακριτών γεγονότων / Μ.Ν. Βαρβατσουλάκης, Π.Ν. Παρασκευόπουλος (61 KB)


Ασαφή συστήματα για εποπτικό και μη έλεγχο / Σωτήριος Γυφτάκης (66 KB)


Παραμετρικός προσδιορισμός και έλεγχος μη γραμμικού δυναμικού συστήματος υποκειμένου σε στοχαστική διέγερση. / Ανδρέας Α. Δεμπόνος  (65 KB)


Μελέτη και κατασκευή συστήματος Cascade ελεγχόμενου μέσω ψηφιακού ελεγκτή. / Β. Δήμας [κ.ά.] (67 KB)


RESY-CIM : Μελέτη συστήματος αυτοματοποίησης τηλελέγχου/τηλεχειρισμού εγκαταστάσεων δικτύου ύδρευσης Αλεξανδρούπολης / Δ.Γ. Δεριζιώτης, Γ.Δ. Κανταρτζής (76 KB)


Σύστημα υπερήχων για την παρακολούθηση κινούμενου στόχου σε χώρο τριών διαστάσεων / Ευάγγελος Γ. Δούσης  (61 KB)


Εκσάκκιση πολυαιθυλενίου με ρομποτικό σύστημα εφοδιασμένο με τεχνητή όραση. / Μ. Καββουσανός, Α. Πουλιέζος  (61 KB)


Βέλτιστη οδήγηση ασύγχρονης μηχανής με τη μέθοδο του διανυσματικού ελέγχου. / Βασίλειος Π. Καλογεράς, Αθανάσιος Ν. Σαφάκας  (71 KB)


Αυτοματοποιημένο σύστημα διάγνωσης αλλεργιών με χρήση ρομπότ. / Σ. Καραγιάννης [κ.ά.] (68 KB)


Χρήση της τεχνολογίας των αισθητηρίων σε ρομποτικές εφαρμογές / Σ. Καραγιάννης, Δ. Μάνεσης (68 KB)


Δείκτες ρυθμισιμότητας ανοικτού βρόχου αποστακτικών στηλών : εξάρτηση από τις παραδοχές μοντελοποίησης / Ιωάννης Κ. Κούκος (45 KB)


Σχεδιασμός PID ρυθμιστών με ταυτόχρονη ικανοποίηση περιθωρίων ενίσχυσης και φάσης για συστήματα με ολοκληρωτική συμπεριφορά. / Ιωάννης Κ. Κούκος (53 KB)


Έμπειρα συστήματα ελέγχου διεργασιών ενσωματωμένα σε προγραμματιζόμενους ελεγκτές(PLC) / Ε. Λεμπέσης, Γ. Αντωνόπουλος  (57 KB)


Εφαρμογή εποπτικού ελέγχου και συλλογής πληροφοριών σε βιομηχανία παραγωγής πλαστικών σωλήνων. / Ν. Λεονταρίδης, Σ. Βοσυνιώτης  (34 KB)


Δυναμική σύνθεση μηχανισμών έκκεντρων για οδήγηση πολυβάθμιων δυναμικών συστημάτων / Ε. Μπεκιάρης, Α. Καναράχος (78 KB)


Αξιολόγηση 4ετούς λειτουργίας συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού αντλιοστασίων αποχέτευσης-προοπτικές / Δημήτριος Μπριλάκης, Βασίλειος Κακαντούσης, Μάρκος Χαμπάκης  (64 KB)


Σύστημα τηλεπίβλεψης-τηλεχειρισμού και επεξεργασίας δεδομένων αιολικών σταθμών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας / Θεόφιλος Μυλωνάς [κ.ά.]

(54 KB)


Βελτιστοποίηση ασαφούς ελεγκτή για τον έλεγχο της θερμικής άνεσης και της ποιότητας του εσωτερικού αέρα σε κτίρια χρησιμοποιώντας γενετικούς αλγόριθμους / Α.Ι. Ντούνης, M. Bryant, Μ. Σανταμούρης  (73 KB)


Τεχνικές μη-γραμμικού ελέγχου και εφαρμογές τους στην επεξεργασία σημάτων / Στέργιος Παπαδημητρίου  (80 KB)


Εφαρμογές σύγχρονων τεχνολογιών στην αυτοματοποίηση της βιομηχανικής διαδικασίας / Γ.Παπαδόπουλος, Σ.Κουμπιάς, Κ.Ευσταθίου [κ.ά.]  (50 KB)


Μια νέα αλγεβρική προσέγγιση στη σχεδίαση γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων ελέγχου. / Π.Ν. Παρασκευόπουλος (62 KB)


Τέλειο ταίριασμα σε γραμμικό πρότυπο μιας δυαδικής στήλης απόσταξης / Π.Ν. Παρασκευόπουλος, Α.Σ. Τσιρίκος (90 KB)


Δυνατότητες διαβάθμισης φωτισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας / Γιώργος Παϊσίδης  (40 KB)


Ασαφείς, νευρωνικές και γενετικές μέθοδοι ευφυούς ελέγχου / Β. Πετρίδης [κ.ά.]  (45 KB) 


Fault lab:Ένα πληροφορικό εργαλείο σχεδιασμού:και δοκιμής στρατηγικών διάγνωσης βλαβών βιομηχανικών διαδικασιών / Α. Πουλιέζος, Γ. Σταυρακάκης (68 KB)


Δυναμική και έλεγχος αποστακτικής στήλης διαλείποντος έργου (Batch Distillation) με σύστημα PLC-PC. / Π.Ι. Σαραβάνος, Π.Ν. Παρασκευόπουλος  (31 KB)


Σύγχρονες τεχνικές αυτομάτου ελέγχου για την αντισεισμική προστασία κτιρίων / Α.Γ. Σολδάτος, Π.Ν. Παρασκευόπουλος (51 KB)


Ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση θερμής έλασης αλουμινίου / Διομήδης Σπινέλης  (51 KB)


Πρόβλεψη απόδοσης τευτλοκαλλιέργειας με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων / Γ. Στοϊκός  (39 KB)


Ρυθμός δειγματολειψίας και δομικά χαρακτηριστικά διακριτών μοντέλων / Ν. Ταμβακλής, Ν. Καρκανιάς

(106 KB)


Ευφυές ολοκληρωμένο ρομποτικό σύστημα αποσυναρμολόγησης αυτοκινήτων / Τζαφέστας Σ. [κ.ά.]  (52 KB)


Μοντελοποίηση και μελέτη της επίδρασης των δυναμικών χαρακτηριστικών των συστημάτων μετάδοσης κίνησης ρομποτικών βραχιόνων για τον έλεγχο της κίνησής τους. / Σ.Σ. Τσαλίδης, Ν.Ν. Ασπράγκαθος

(57 KB)


Ανάπτυξη Εμπείρου Συστήματος για την Συναρμολόγηση με Ρομπότ. / Κ. Τσαπρούνης, Α. Δέντσορα, Ν. Ασπράγκαθος  (38 KB)


Διερεύνηση της απόκρισης ασθενούς δικτύου κατά τη διασύνδεση ανεμογεννήτριας χρησιμοποιώντας διαφορετικούς ελέγχους / Ε.Κ. Τσιμπλοστεφανάκης, Α. Ρούμελης, Α.Ν. Σαφάκας  (43 KB)


Αναγνώριση βλαβών σε πολύπλοκα δυναμικά συστήματα:η περίπτωση του συστήματος ενεργητικής ανάρτησης αυτοκινήτου / Φασόης Ε.Γ., Sadeghi M.H.  (85 KB)


Ανασκόπηση της θεωρίας του φιλτραρίσματος / Παναγιώτης Φωτόπουλος  (79 KB)


Κριτήρια επιλογής βιομηχανικού αυτοματισμού / Μ. Χαμπάκης, Λ. Τουμπανάκη (33 KB)


Σύνθεση πολλαπλών αισθητήρων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των βιομηχανικών συστημάτων / Γ. Χρυσολούρης, Σ. Ζερβός  (62 KB)


Σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις σε λογισμικό και υλικό υπολογιστών και προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC). Συστήματα αυτοματισμού με απομακρυσμένα γεωγραφικά σημεία ελέγχου. / Κωνσταντίνος Π. Ψαλτήρας  (37 KB)


Ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού για την ανάπτυξη μοντέλων πολλαπλών συνεργαζόμενων τεχνητών νευρωνικών δικτύων Expert Multiple Neural Networks Optimising System (EMNNOS). / Παναγιώτης Ψωμάς, Γρηγόρης Χειλάκος, Νικόλαος Ουζούνογλου   (50 KB)