12ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος (ΤΕΕ,  ΕΤΕΚ, Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων ΛΘ, ΡΠΘ, ΣΠΜΑΚ, 29-31 Οκτωβρίου 1996, Λεμεσός)

 

M 1613

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1ος τόμος

 


Μελέτη της επίδρασης του είδους των αδρανών που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο, πάνω σε βασικές ιδιότητες του σκυροδέματος / Α.Σακελλαρίου, Δ.Ανδρέου, Ν.Χατζηγεβργίου, Σ.Κοσιάρης pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Επίδραση των ασβεστολιθικών filler στις ιδιότητες του νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος / Κ.Γεωργίου, Δ. Παπαδιολόπουλος, Ι.Πλέσσα, Σ.Τεσσέρης pdf  κείμενο(2 ΜΒ)


Επίδραση του λεπτόκοκκου υλικού στην αντοχή σκυροδέματος πολύ υψηλής αντοχής / Σ.Κόλιας, Ζ.Δανηλάτος, Δ.Ζαβλιάρης, Μ.Κατσάκου pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Condensed silica fumes for protection of new reinforced concrete structures subject to carbon dioxide aggression / Giuseppe Zambettipdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Χρήση τσιμέντου τύπου ΙΙ/45 για την κατασκευή του "Ολυμπιακό Μετρό"  / Α.Κερμετζόγλου, Αικ.Μιχάλη pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Περιγραφή των καταστατικών σχέσεων του σκυροδέματος με την βοήθεια μεθόδων της τεχνητής νοημοσύνης / Α.Ελενας, Ε.Πέππας, Γ.Χόζος, Θ.Ματάλας, Α.Λιώλιος pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Ελαφροβαρή θερμομονωτικά δομικά στοιχεία από κίσσηρη / Ι.Λούβαρης, Β.Καλοϊδάς, Χ.Κουφοπάνος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Ανθεκτικότητα κισσηροκονιαμάτων οπλισμένης τοιχοποιίας / Γ.Μπατής, Ν.Κουλουμπή, Α.Κατσιαμπούλας, Ι.Λούβαρης pdf  κείμενο (2,3 MB)


Οι τσιμεντόλιθοι ως προϊόν σκυροδέματος και η ελληνική αγορά / Μιχάλης Ευσταθιάδης pdf  κείμενο(2,4 MB)


Χρήση κατεργασμένης ιπτάμενης τέφρας ΑΗΣ σε κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC)  / Ι.Παπαγιάννη, Γ.Τσικνάκου, Ι.Στεφανάκος, Σ.Τσίμας, Η.Σπανός pdf  κείμενο (2,1 MB)


Παραγωγή έγχρωμου σκυροδέματος με χρήση θραυστού κεραμικού υλικού / Παπαγιάννη Ιωάννα, Οικονόμου Νικόλαος pdf  κείμενο (1,9 MB)


Κανονισμοί για τη χρήση ιπτάμενων τεφρών στο σκυρόδεμα και ελληνικές ιπτάμενες τέφρες / Ι.Παπαγιάννη pdf  κείμενο (2,1 MB)


Ανθεκτικότητα κονιαμάτων ωπλισμένης τοιχοποιίας σε διαβρωτικό περιβάλλον με και χωρίς χλωριόντα / Γ.Μπατής, Ν.Ψύλλα, Μ.Χρονόπουλος pdf  κείμενο (2,2 MB)


Ρυθμός ενανθράκωσης σκυροδέματος : Υποστήριξη μιας θεωρητικής εξίσωσης με πειραματικά αποτελέσματα / Παντελής Φλώρος pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


The development of Alkali-Silica reaction in concrete subjected to salts, repair or electrochemical reaction / G.Sergipdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Διαξονική εφελκυστική αντοχή ινοσκυροδεμάτων / Στέφανος Ντόγκα, Ιωάννης Α. Τέγος pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Μηχανικά χαρακτηριστικά σειράς δοκιμίων ινοπλισμένου σκυροδέματος / Στυλιανίδης Κοσμάς, Παπανικολάου Κων/νος, Σαλονικιός Θωμάς, Αποστολόπουλος Γεώργιος, Σιαμπάκος Ανδρέας pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Μέθοδος επιταχυνόμενης ωρίμανσης με ατμό προκατασκευασμένων στύλων οπλισμένου σκυροδέματος / Α.Σακελλαρίου pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Η επίδραση του Mg0 στις ιδιότητες του σκυροδέματος και στη διάβρωση του οπλισμού / Ευάγγελος Τζάχος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Μετρήσεις ηλεκτρικού δυναμικού οπλισμών για τον προσδιορισμό της έκτασης και της αιτίας της διάβρωσης του χάλυβα στο σκυρόδεμα : Παράδειγμα εφαρμογής στην Κύπρο / Φλώρος Παντελής pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων σύγχρονων μεθόδων δοκιμής για την πρόβλεψη της ανθεκτικότητας των αδρανών σε αποσάθρωση / Νίκος Χατζηγεωργίου pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ)


Ελεγχοι ανθεκτικότητας κυλινδρούμενου σκυροδέματος φράγματος Πλατανόβρυσης / Ιωάννα Παπαγιάννη, Παναγιώτα Μαυριά pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Προσδιορισμός της επίδρασης των υψηλών θερμοκρασιακών δράσεων στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος με τη χρήση εμμέσων μεθόδων / Χ.Μ. Οικονόμου, Α.Ε. Σάββα, Κ.Δ. Μπαλτζοπούλου, Κ.Κ. Σίδερης, Κ.Σίδερης pdf  κείμενο (2 ΜΒ) 


Σχέσεις αντοχής με λόγο νερού/τσιμέντου από έργα στην Ελλάδα / Α.Σταματόπουλος, Π.Κοτζιάς, Γ.Μπαλούρης pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Τάση συνάφειας ράβδων όπλισης από FRP (Fiber Reinforced Plastics) με το σκυρόδεμα / Αχιλλίδης Ζήνωνας, Πηλακούτας Κύπρος pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Χρησιμοποίηση ινο-οπλισμένων πλαστικών στην όπλιση σκυροδέματος / Κύπρος Πηλακούτας, Ζήνων Αχιλλίδης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Σημειακή αντοχή σκυροδέματος / Παπαλιάγκας Θ., Μανωλόπουλος Σ., Γκογκίδου Κ., Ταρσάκη Α. pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Μια νέα μέθοδος για την εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με τη χρήση του κρουσιμέτρου / Κ.Κ. Σίδερης, Κ.Δ. Μπαλτζοπούλου, Α.Ε. Σάββα, Κ. Σίδερης, Χ.Μ. Οικονόμου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Επίδραση υψηλών θερμοκρασιακών δράσεων στη μεταβολή της θλιπτικής αντοχής και του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος / Κ.Κ. Σίδερης, Α.Ε. Σάββα, Κ.Δ. Μπαλτζοπούλου, Χ.Μ. Οικονόμου, Κ. Σίδερης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Βελτίωση της ανθεκτικότητας οπλισμένου σκυροδέματος με χρησιμοποίηση φαρίνας ηλεκτροφίλτρων τσιμεντοβιομηχανίας / Γ. Μπατής, Α. Κατσιαπούλας, Κ. Α. Μελετίου, Ε. Χανιωτάκης pdf  κείμενο (2 ΜΒ) 


Ανάπτυξη σκυροδέματος υψηλής ανθεκτικότητας με χρήση ελληνικών τεχνητών ποζολανών / Ε.Γ. Παπαδάκης, Η. Κατσφάδος, Ζ.Ν. Χρήτου, Θ.Χ. Τριανταφύλλου, Μ.Ν. Φαρδής, Κ.Γ. Βαγενάς pdf  κείμενο  (2,4 ΜΒ)


Ποιοτικός έλεγχος σκυροδέματος τριώροφης οικοδομής με συνδυασμό λήψεως πυρήνων & υπερήχων / Γεώργιου Διδασκάλου, Μιχαλάκη Μιχαήλ pdf  κείμενο (624 ΚΒ)


Εκτίμηση εφελκυστικής αντοχής δοκιμίων σκυροδέματος, μέσω συσχέτισης αντοχών αμέσου εφελκυσμού, εφελκυσμού μέσω διάρρηξης και εφελκυσμού μέσω κάμψης στα τρίτα / Α. Κραβαρίτης, Π. Τσικνάκου, Γ. Παυλάκης, Α. Σακελλαρίου, Κ. Σακελλαρίδης pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Εργαστηριακή διερεύνηση βλαβών στύλων οπλισμένου σκυροδέματος . Μέρος Ι / Α.Σακελλαρίου, Α.Παπαθανασίου, Ν.Καρυστινός pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Εργαστηριακή διερεύνηση βλαβών στύλων οπλισμένου σκυροδέματος . Μέρος ΙΙ / Α.Σακελλαρίου, Α.Παπαθανασίου pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Σύστημα ελέγχου ποιότητας ετοίμου σκυροδέματος / Ν. Χρυσοχού, Σ. Κανλής, Α. Θεοδοσίου, Μ. Θάνος pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Ερευνα ποιότητας κατασκευής έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα / Μαρία Κ. Καραβεζύρογλου, Σπυρίδων Π. Μαυρικάκης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


 

 

 

2ος τόμος

 

 

 

Αναλυτικό προσομοίωμα πρόβλεψης της αντοχής και της ολκιμότητας γραμμικών στοιχείων ωπλισμένου σκυροδέματος / Π.Κιούσης, Α.Ι.Καραμπίνης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Συγκριτική μελέτη τυπικών κτιρίων με τους παλιότερους & νεότερους κανονισμούς / Α.Γιάκα pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Συσχετισμός των χαρακτηριστικών τιμών σεισμικών επιταχυνσιογραφημάτων με την απόκριση των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος / Α. Έλενας, Γ. Χόζος, Ε. Πέππας, Λ. Βασιλειάδης, Σ. Τσαλατίδης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Προσομοίωση της διαφραγματικής λειτουργίας των πλακών των κτιριακών φορέων με απλοποιημένο μοντέλο επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων / Ι.Ν. Δουδούμης, Ι. Αγγουρικάκης, Β. Διαμαντόπουλος, Α. Αθανατοπούλου pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ) 


Προσομοίωση της καμπτικής λειτουργίας των ορθογωνικών τετραερείστων πλακών με μοντέλα εσχάρας διασταυρουμένων πλακολωρίδων / Ι.Ν. Δουδούμης, Δ.Β. Κουμουράς pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Προσομοίωση τοιχωμάτων και πυρήνων Ο/Σ με ενισχυμένες ακραίες περιοχές / Ξενίδης, Χ., Μορφίδης, Κ. pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ) 


Ακριβής υπολογισμός της οριακής αντοχής μη συμμετρικών διατομών σε συμμετρική κάμψη και κριτική θεώρηση των προσεγγιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην πράξη / Χαρίλαος Μαραγκός, Χρίστος Οικονόμου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Βασικές αρχές σχεδιασμού και κατασκευής κελυφών μεγάλης διαμέτρου με τη μέθοδο εφελκυόμενων μεμβράνων / Πανίκος Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Διαστασιολόγηση έναντι τέμνουσας στύλων και δοκών κυκλικής διατομής / Ιωάννης Α. Τέγος pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Υποστυλώματα ορθογωνικής διατομής με συμπλεκτές έλικες / Ιωάννης Α. Τέγος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Συμβολή στη βελτίωση της μεθοδολογίας ικανοτικού σχεδιασμού υποστυλωμάτων σε κτίρια από Ο/Σ / Α.Ι.Κάππος, Φ.Κανδύλας pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Νέο μοντέλο σχεδιασμού κόμβων δοκού-υποστυλώματος από Ο/Σ / Αλέξανδρος Τσώνος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Δομικά στοιχεία μορφής κόμβου με επιμηκύνσεις οπλισμού σε εναλλασσόμενη καταπόνηση / Α.Ι.Καραμπίνης pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Περίσφιγξη υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος / Μ.Π. Χρονόπουλος, Ε. Βιντζηλαίου pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Επιρροή θλιβόμενου οπλισμού στη διατμητική αντοχή δοκών οπλισμένου σκυροδέματος / Ζαράρης Πρ., Καρανίκα Ε., Κίτσου Ε., Παπαδάκης Γ. pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Επιρροή της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος στη διατμητική αντοχή δοκών οπλισμένου σκυροδέματος / Γεώργιος Παπαδάκης, Πρόδρομος Ζαράρης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Υστερητική απορρόφηση ενέργειας στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος υπό ανακυκλιζόμενη ένταση / Τ.Β.Παναγιωτάκος, Μ.Ν.Φαρδής pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ) 


Μεταφορά τέμνουσας σε διεπιφάνειες παλαιού και νέου σκυροδέματος / Σ. Δρίτσος, Κ. Βανδώρος, Γ. Αγγελόπουλος, Ε. Αντωνογιαννάκης, Μ. Τζάνα pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Επιρροή της συνάφειας σιδήρου - σκυροδέματος στη διατμητική αντοχή δοκών οπλισμένου σκυροδέματος / Γεώργιος Παπαδάκης, Πρόδρομος Ζαράρης pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Εφαρμογή της μεθόδου των σημείων επαφής για την προσομοίωση τοιχοπληρώσεων πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος / Κ.Α.Συρμακέζης, Π.Γ.Αστέρης pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Πειραματική διερεύνηση της επιρροής χαλύβδινων ινών στη στρεπτική συμπεριφορά δοκών - Τ / Χ.Καραγιάννης, Κ.Χαλιορής pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Εμπειρο σύστημα στατικής προμελέτης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα βάσει αρχιτεκτονικών δεδομένων / Κ.Α.Συρμακέζης, Γ.Κ.Μικρούδης, Ε.Π.Ρουβάς pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Πειραματική και αναλυτική μελέτη της συμπεριφοράς του σκυροδέματος υπό μεγάλες ταχύτητες παραμόρφωσης / Σπύρος Ν. Οικονόμου pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Επιρροή τοιχοπληρώσεων στη σεισμική απόκριση πλαισιακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος / Τ.Β.Παναγιωτάκος, Μ.Ν.Φαρδής pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Σεισμική συμπεριφορά τοίχων ωπλισμένης τοιχοποιίας / Ν.Ψύλλα, Ε.Βιντζηλαίου, Θ.Π.Τάσιος pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ) 


Σεισμική συμπεριφορά κτιρίων με αντισεισμικά τοιχώματα τυχαίας καθ' ύψος τοπολογίας / Α.Αθανατοπούλου, Π.Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Διερεύνηση των δυναμικών χαρακτηριστικών της γέφυρας της Χαλάστρας με επιτόπου μετρήσεις / Γεώργιος Χ. Μάνος, Μ. Δημοσθένους, Μ. Γιασίν, Μ. Τριαματάκη pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Ανελαστική σεισμική συμπεριφορά γεφυρών με ελαστομεταλλικά εφέδρανα / Ιωάννης Ν. Ψυχάρης, Νικόλαος Δ. Κυπρής pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης ενός ομοιώματος 7-όροφου επίπεδου πλαισίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχοπληρώσεις στην διάταξη τεχνητών σεισμών του ΑΠΘ / Γεώργιος Χ. Μάνος, Μ. Δημοσθένους, Μ. Γιασίν, Μ. Τριαματάκη, Τ. Θαούμπτα, Δ. Μπουφίδης pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ) 


Διερεύνηση της απόκρισης μιας 5-όροφης κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχοπληρώσεις στο Ευρωπαϊκό Πεδίο Δοκιμών της Βόλβης - Euroseistest  / Γεώργιος Χ. Μάνος, Μ. Δημοσθένους, Μ. Γιασίν, Μ. Τριαματάκη, Π. Σκάλκος, Τ. Θαούμπτα pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Ελεγχος ευαισθησίας σε ανελαστική δυναμική ανάλυση οπλισμένου σκυροδέματος / Ι.Σ.Πετράκης pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Εξέταση της μηχανικής συμπεριφοράς υποστυλωμάτων από Ο/Σ υπό μεταβαλλόμενη αξονική φόρτιση / Αλέξανδρος Γ. Τσώνος, Ιωάννης Α. Τέγος, Γεώργιος Γρ. Πενέλης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Δυναμική απόκριση κτιριακών φορέων για στρεπτική σεισμική διέγερση της βάσης / Ε.Ν.Μητσοπούλου, Ι.Ν.Δουδούμης, Δ.Β.Κουμουράς pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ) 


Πλακολωρίδες σε κάμψη οπλισμένες με λοξό οπλισμό / Ζαράρης Π., Δημητριάδης Ι., Ιστατιάδης Ι., Φάκας Κ., Αμοιρίδης Μ., Ταρασίσης Κ. pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Ξυλοσύμμικτες κατασκευές / Ελισσαίος Σ. Κατσαραγάκης pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Διερεύνηση κριτηρίων αλυσιδωτής καταρεύσεως, ή μη, πολυορόφων κτιρίων Ω.Σ. με αρχές πεπερασμένων στοιχείων / Θεόφιλος Α. Γούμενος, Αθανάσιος Α. Σκάρπας pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Υποστυλώματα με σπειροειδείς οπλισμούς υπό κεντρική θλίψη / Ιωάννης Α. Τέγος pdf  κείμενο (2 ΜΒ) 


Ενα ομοίωμα δομικής αστάθειας για την περίσφιξη των υποστυλωμάτων / Παναγιώτης Γ. Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Συμπεριφορά τοιχωμάτων Ο/Σ μέσης λυγερότητας με συμβατικές και μη συμβατικές διατάξεις όπλισης υπό ανακυκλοζόμενη φόρτιση / Σαλονικιός Ν. Θωμάς, Τέγος Α. Ιωάννης, Κάππος Ι. Ανδρέας, Πενέλης Γ. Γεώργιος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Προσδιορισμός της επίδρασης των υψηλών θερμοκρασιακών δράσεων στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος με τη χρήση εμμέσων μεθόδων / Χ.Μ. Οικονόμου, Α. Ε. Σάββας, Κ. Δ. Μπαλτζοπούλου, Κ. Κ. Σίδερης, Κ. Σίδερης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Επίδραση υψηλών θερμοκρασιακών δράσεων στη μεταβολή της θλιπτικής αντοχής και του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος / Κ.Κ. Σίδερης, Α.Ε. Σάββα, Κ.Δ. Μπαλτζοπούλου, Χ.Μ. Οικονόμου, Κ. Σίδερης pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


 

 

 

 

3ος τόμος

 

 


Σχεδιασμός ψηλών κτιρίων / Χάρης Πουαγκαρέ pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Βελτίωση αποκρίσεως υποστυλωμάτων υπό διαξονική σεισμικού τύπου καταπόνηση / Ι. Α. Τέγος, Π. Μαντζιάρης, Αλέξανδρος. Γ. Τσώνος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Στοχαστική ανάλυση υστερητικού ταλαντωτή υποκείμενου σε διαξονική σεισμική καταπόνηση / Παναγιώτη Κολιόπουλου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Βελτίωση της σεισμικής απόκρισης των κόμβων δοκού - στύλου από Ο/Σ / Αλέξανδρος Τσώνος, Γ. Παπαδάκης, Θ. Χαΐνης pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Επιρροή της τυχηματικής εκκεντρότητας κατά την εφαρμογή του στατικού και δυναμικού υπολογισμού σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό / Ευθυμία Μητσοπούλου, Παντελής Βιτσαράς, Αλεξάνδρα Εξάρχου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Πάφος : Επανεξέταση των σεισμικών δράσεων κατά τον κυπριακό σεισμικό κώδικα / Λαμπριάνα Χρυσοστόμου, Δ. Παπασταματίου, Ο. Μιχαηλίδης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Υποστυλώματα κυκλικής διατομής υπό σεισμικού τύπου φόρτιση / Π. Μαντζιάρης, Ι. Α. Τέγος pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Κανόνες αντισεισμικής διαστασιολογήσεως πασσαλόδεσμων σκυροδέματος / Ι. Α. Τέγος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Σεισμική συμπεριφορά και εκτίμηση δεικτών q πλαισιωτών ΚΩΣ σχεδιασμένων με ΝΕΑΚ και με EC8  / Χ. Καραγιάννης, Ι. Χριστοφορίδης pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Διερεύνηση προσεγγιστικών τύπων υπολογισμού της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου πολυορόφων κτιρίων / Αβραμίδης Ι. Ε., Αθανατοπούλου Α. pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Σεισμικός σχεδιασμός κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος με βάση μετακινήσεις και παραμορφώσεις / Τ. Β. Παναγιωτάκος, Μ. Ν. Φαρδής pdf  κείμενο (3,3 ΜΒ)


Στρεπτική ευαισθησία κτιρίων και αντισεισμικοί κανονισμοί / Κ. Αναστασιάδης, Α. Αθανατοπούλου pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Στατική και δυναμική ανάλυση πολυωρόφων κτιρίων Ο/Σ με επιφανειακή και γραμμική προσομοίωση των πυρήνων τους και ρηγμάτωση κατά ΝΕΑΚ / Αβραμίδης Ι. Ε., Τριαματάκη Μ., Ξενίδης Χ. pdf  κείμενο  (3 ΜΒ) 


Το μέγεθος του λόγου 'ξ' ως δείκτης βέλτιστου σχεδιασμού της καμπτικής αντοχής στο ωπλισμένο σκυρόδεμα / Βασίλειος Νικήτας pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Συντελεστής συμπεριφοράς και ακανονικότητα επίπεδων πλαισίων από οπλισμένο σκυρόδεμα / Κ. Α. Συρμακέζης, Α. Α. Σοφοκλέους, Ι. Κ. Βάγιας pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Κανονισμοί για τη μελέτη και εκτέλεση έργων από σκυρόδεμα Ελλάδας - Κύπρου - Ευρωκώδικες.  : Συγκρίσεις διαστασιολόγησης φορέων / Μιχαήλ Πήττας pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Κανονισμοί σχεδιασμού κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.  : Πόσο έγκυρο είναι το θεωρητικό τους υπόβαθρο / Μιχαήλ Δ. Κωτσοβός pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Παραμετρική μελέτη κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8  / Ανδρέας Κάππος, Χριστίνα Αθανασιάδου, Παναγιώτης Ντέντας, Γεώργιος Τσένης pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Ισχυρή σεισμική κίνηση και βλάβες που προκλήθηκαν από δύο σεισμούς κοντινού πεδίου στον ελληνικό χώρο (Πύργος 26-3-1993, Πάτρα 14-7-1993)  / Λεκίδης Β., Θεοδουλίδης Ν., Μάργαρης Β. pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Δυναμική ανάλυση της αστοχίας των βάθρων της γέφυρας Higashi-Nada στον σεισμό του Κόμπε / Οδυσσέας Μιχαηλίδης, Γιώργος Γκαζέτας pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Συμπεριφορά ελαστοπλαστικών κατασκευών Ω.Σ. στον σεισμικό κραδασμό του Αιγίου 1995  / Κώστας Λουκάκης, Γιώργος Γκαζέτας pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Στατιστική ανάλυση των βλαβών από το σεισμό του Πύργου / Φ.Καραντώνη pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Ο σεισμός της Πάφου της 23ης Φεβρουαρίου 1995  : Σεισμολογικά στοιχεία και κατανομή των βλαβών / Μ. Δημοσθένους, Χ. Παπαϊωάνου, Κ. Σολωμής, Γ. Κωνσταντίνου pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς εκκλησιών της επαρχίας Πάφου που έχουν εμφανίσει βλάβες στο σεισμό της 23ης Φεβρουαρίου 1995  / Μίλτων Δημοσθένους, Κώστας Μούγιαννος pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Σεισμός Κοζάνης - Γρεβενών (13 Μαίου 1995, Μs=6.6)  : Ανάλυση του ρόλου του εδάφους και των παραμέτρων της εστίας στην έκταση και το είδος των ζημιών / Σταύρος Β. Τόλης, Κων/νος Σ. Λοντζετίδης, Κυριαζής Πιτιλάκης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Συνέπειες της σεισμικής ακολουθίας του Αιγίου του Ιουνίου του 1995  : Σεισμολογικά στοιχεία, συμπεριφορά κατασκευών, περιγραφή βλαβών και επάρκεια σεισμικών συντελεστών / Β.Λεκίδης, Π. Δημητρίου, Χ. Καρακώστας, Ι. Καλογεράς, Β. Μαργάκης, Ν. Θεοδουλίδης, Γ. Σταυρακάκης pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Ο σεισμός της Πάφου της 23ης Φεβρουαρίου 1995  / Κ. Πηλακούτας, Μ. Φράγκου pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Απολογισμός των ζημιών του σεισμού της Πάφου / Κρίστης Χρυσοστόμου pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Παρατηρήσεις και συμπεράσματα από τη συμπεριφορά των κατασκευών κατά το σεισμό του Αιγίου 16/6/1995  /  X. Καραγιάννης, M. Φωτοπούλου, Ι. Χριστοφορίδης, Κ. Χαλιορής pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Πειραματική διερεύνηση της ικανότητας ακραίων κόμβων Ο/Σ επισκευασμένων με ρητίνες / Χ. Καραγιάννης, Κ. Χαλιορής, Κ. Σιδέρης, Χ. Οικονόμου pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Τρίστρωτη τοιχοποιία ενισχυμένη μέσω ενεμάτων / Ε. Βιντζηλαίου, Θ. Π. Τάσιος pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων πλακών έναντι διατρήσεως με τη χρησιμοποίηση ειδικών οπλισμών / Ιωάννης Α. Τέγος, Αλέξανδρος Γ. Τσώνος, Α. Χρίστου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Ενίσχυση γραμμικών στοιχείων από Ο.Σ. με περιφερειακή περίσφιγξη / Μ. Φράγκου, Κ. Πηλακούτας pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Εκ των υστέρων εκτίμηση της οριζόντιας σεισμικής δράσεως σε κτίρια με ζημιές από σεισμό / Κ. Γ. Τρέζος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Αποκατάσταση συγκροτήματος διατηρητέων κτιρίων της Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης / Χ. Ιγνατάκης, Κ. Στυλιανίδης, Ν. Ασμενιάδης, Ν. Νάσκος, Α. Κωμόδρομος pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Ελεγχόμενη κατεδάφιση μεγάλων κτιρίων με χρήση εκρηκτικών υλών : Στοιχεία και εμπειρίες από την κατεδάφιση 17όροφου κτιρίου μέσα στην Αθήνα / Ηλίας Μπαλικτσής pdf  κείμενο (3,3 ΜΒ)


Αποκατάσταση στατικής επάρκειας Ι. Ν. Αγ. Κυριακής - Αίγιο / Β. Παραθύρας, Α. Αναστασίου, Ε. Βουγιούκας, Χ. Μουζάκης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Αποκατάσταση γέφυρας Γαλλικού ποταμού μετά από πυρκαγιά / Κυριάκος Παπαϊωάννου, Πασχάλης Χατζηθεοδοσίου pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά / Θ. Χ. Τριανταφύλλου pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Η κατασκευή του φράγματος Πλατανόβρυσης με σκυρόδεμα κυλινδρικής συμπύκνωσης - Σ.Κ.Σ.  : (Roller Compacted Concrete - R.C.C.) / Δημήτριος Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Η εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στο έργο του Μετρό της Αθήνας / Αντώνης Παπαμακάριος, Κατερίνα Βαφείδου pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Μελέτη και κατασκευή ικριώματος υποστυλώσεως ύψους 42.00 μ. για την εξυπηρέτηση οροφής σιλό κλίνκερ από σκυρόδεμα / Απόστολος Ι. Μακρυγιάννης pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Νέα τεχνολογία στις κτιριακές κατασκευές με το σύστημα της μερικής προέντασης χωρίς συνάφεια / Mayer-Vorfelder, H. Dinkelacker, Α. Π. Χρίστου pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Κατασκευές στον νέο δρόμο Λεμεσού - Πάφου : (Τμήμα Ερήμης - Αυδήμου)  / Ε.Ελευθερίου pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Η κατασκευή λιμενικού έργου "εν ξηρώ"  / Ηλίας Σωτηρόπουλος pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ) 


Περιβαλλοντικές επιρροές σε πύργους ψύξης : Αιτίες, επιπτώσεις στο βαθμό ασφαλείας & μέτρα αποκατάστασης / Μ. Γ. Σφακιανάκης, Μ. Ν. Φαρδής, Β. Παπαδάκης pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Seismic isolation and energy dissipation : New technologies for structural design and seismic rehabilitation / Michael C. Constantinou pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)