3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΤΕΕ, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων, 20-22 Μαρτίου 1997, Πάτρα)

 

M 1642

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1ος τόμος

1.         Μηχανική Συμπεριφορά Εδαφικών και Βραχωδών Υλικών

 


Προσδιορισμός του συντελεστή διαπερατότητας (Kv) κεκορεσμένων μιγμάτων ιλύος-λεπτής άμμου / Ι.Ν. Γραμματικόπουλος, Ν.Δ. Παπαχαρίσης pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ) 


Διερεύνηση αιτίων αστοχίας επιχωμάτων με την βοήθεια στατικού πενετρομέτρου / Γ. Διδασκάλου pdf  κείμενο (799 ΚΒ)


Αποτίμηση δεικτών εδάφους και μέτρων παραμορφωσιμότητας εδάφους απο ανάστροφους υπολογισμούς / Σταύρος Θεοδωρακάκης, Κώστας Πλυτάς pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Μηχανική συμπεριφορά ενός τεχνητά ασθενώς σιμεντοποιημένου εδάφους με προηγούμενη διατμητική ιστορία τάσης / Β.Ε. Μαλανδράκη pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Διερεύνηση του καταστατικού νόμου των Kondner et al. / Χ. Μαραγκός pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Διερεύνηση των σχέσεων του Ohde και του Jandu / Χ.Μαραγκός, Ν.Μάνου pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Μια νέα μέθοδος προσδιορισμού της παραμένουσας διατμητικής αντοχής στην συσκευή άμεσης διάτμησης / Μ.Σκέμπας, R.J.Chandler pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Μέτρηση της επιφανειακής διατμητικής αντοχής των εδαφών για την εκτίμηση της διαβρωσιμότητάς τους / Ι.Γ.Χουλιάρας,Σ.Σ.Τσότσος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Αστοχίες οδικών επιχωμάτων λόγω ύπαρξης διογκούμενης αργίλου / Ι.Χριστοδούλιας, Χ.Γιάνναρος pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Η εφαρμογή της μεθόδου κοπής λεπτού δείγματος στη συσκευή άμεσης διάτμησης για τον προσδιοροσμό της παραμένουσας διατμητικής αντοχής στην κατολίσθηση της Μαλακάσας / R.J. Chandler, Μ.Ν. Σκέμπας, Σ.Ν. Σχινά pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Συσχέτιση αποτελεσμάτων επιτόπου κρουσιμετρήσεων και εξόλκευσης ήλων με τη μονοαξονική θλιπτική αντοχή σε λίθους / Ι.Κ.Γαραζιώτης, Μ.Δ.Παχάκης,Κ.Ε.Πλυτάς pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Τραβερτινώδης και γκρίζος τριαδικός ασβεστόλιθος.Δύο υλικά ευρέως χρησιμοποιηθέντα σε μνημεία της Αττικής.Επίδραση φθοράς απο υδρογονάνθρακες / Δ.Κατσίνης,Ε.Καΐλη pdf  κείμενο (1 ΜΒ) 


Επιτόπου προσδιορισμός παραμορφωσιμότητας βραχομάζας / Ν.Σ.Κλήμης, Ν.Α.Νάσκος, Κ.Α.Δημαράς pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Τεχνικογεωλογικές συνθήκες των σχηματισμών στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Τρικάλων / Γ.Κούκης, Δ.Ρόζος, Ε.Αποστολίδης pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Συσχετισμοί μηχανικών χαρακτηριστικών και ταξινόμηση εδαφικών σχηματισμών της πόλης των Πατρών / Γ.Κούκης, Γ.Τσιαμπάος,Ν.Σαμπατακάκης pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Εκτίμηση των συνθηκών στεγανότητας ταμιευτήρα απο διαχρονικά πιεζομετρικά δεδομένων-Η περίπτωση του ταμιευτήρα Πλατάνης / Π.Μαρίνος,Μ.Καββαδάς pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ) 


Ο ιγνιμβρίτης της Λέσβου. Ένα παραδοσιακό υλικό με πολλαπλές χρήσεις / Γ.Μίγκιρος [κ.ά.] pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Προέλευση και μέγεθος διατμητικής αντίστασης βραχωδών υλικών / Θ.Παπαλιάγκας pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Ενα νέο κριτήριο διατμητικής αντοχής ασυνεχειών βράχων / Θ.Παπαλιάγκας pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Εφαρμογές ενός νέου κριτηρίου διατμητικής αντοχής ασυνεχειών βράχων / Θ.Παπαλιάγκας [κ.ά.] pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


 

2.         Θεμελιώσεις – Αντιστηρίξεις

 

Θεμελίωση μεσοβάθρων της νέας οδικής γέφυρας ισθμού Κορίνθου / Γ.Γκαζέτας,Κ.Λουκάκης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Υποσκαφή των κατακόρυφων μετώπων των παράκτιων κατασκευών λόγω της δράσης των κυματισμών / Θ.Β.Καραμπάς,Χ.Κουτίτας pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ) 


Ποιοτικός έλεγχος θεμελίωσης δεξαμενών πετρελαίου στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα / Σ. Κωστόπουλος, Γ.Στουρνάρας,Μ.Ελευθερίου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Ειδικές γεωτεχνικές εργασίες στο οικόπεδο ανέγερσης μεγάρου της "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ" στο Βόλο / Ε.Λεβέντης,Γ.Ριζόπουλος pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Μία θεωρητική προσέγγιση των ισοδύναμων πρεσσιομετρικών μέτρων / Χ.Μαραγκός pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Ανάλυση κατακόρυφου οριακού φορτίου θεμελίου υπό ταυτόχρονη εγκάρσια επιπόνηση / Οδ. Μιχαηλίδης,  Κ. Λουκάκης, Γ.Γκαζέτας pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Υπολογισμός δείκτη αντίδρασης εδάφους απο δοκιμές διείσδυσης STP / Α.Μπαρούνης pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Οριζόντιες μετακινήσεις των συμπιεστών εδαφών θεμελιώσεως χωμάτινων κατασκευών-Συσχέτιση αυτών με τις κατακόρυφες / Α.Γ.Ξηροτύρη pdf  κείμενο (1,8 Β)


Εργα πασσάλων σε θαλάσσιο περιβάλλον-Πάσσαλοι από Ω.Σ.ή μεταλλικοί; / Ηλίας Σωτηρόπουλος, Αθανάσιος Κίτσωνας pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)   


Αναλυτική έρευνα για την αξιοποίηση των περιμετρικών τοιχωμάτων των υπογείων ως υψίκορμων πεδιλοδοκών / Ιωάννης Α. Τέγος pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Παράδειγμα υποθεμελίωσης για υπόγεια διέλευση κάτω απο κτίρια / Ε.Τ.Χαρδαλούπα, Ι.Κ.Γαρατζιώτης pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Ενόργανη παρακολούθηση και ανάλυση της συμπεριφοράς κυκλικού διαφραγματικού τοίχου στην περιοχή του λιμένος Θεσσαλονίκης / Χ.Αναγνωστόπουλος, Μ.Γεωργιάδης pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Κατασκευή Δ/Φ τοίχων απο τσιμέντο-μπετονίτη / Ν.Βασιλείου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Επιτόπου μέτρηση και ανάλυση της συμπεριφοράς διπλού πασσαλοδιαφράγματος / Μ. Γεωργιάδης, Χ.Αναγνωστόπουλος pdf  κείμενο (3,7 ΜΒ)


Πολυσταδιακή ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων για την διαστασιολόγηση σύνθετου έργου αντιστήριξης / Μ.Α.Κωμοδρόμος pdf  κείμενο (5,5 ΜΒ) 


Αντιστήριξη βαθειάς εκσκαφής στη Μάργα του Πειραιά / Σ.Κωστόπουλος, Γ.Στουρνάρας, Γ.Πασακόπουλος pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Σταθμοί ανοικτού ορύγματος,ΜΕΤΡΟ Αθήνας : Επιτόπου μετρήσεις και αντίστροφες αναλύσεις / Κ.Λουκάκης, Γ.Γκαζέτας pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Υποστήριξη βαθειάς εκσκαφής με αγκυρώσεις-φράγμα Ευήνου / Γ.Θ.Ντουνιάς [κ.ά.] pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Διαφράγματα για την κατασκευή αντλιοστασίων σε έργα εισόδου θαλασσίου ύδατος / Ηλίας Σωτηρόπουλος, Αθανάσιος Κίτσωνας, Ιωάννης Σιγάλας pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Εμπειρίες απο αντιστηρίξεις βαθειών ανοικτών ορυγμάτων / Ε.Τ.Χαρδαλούπα, Χ.Χ.Ρίζου pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Ανάλυση της συμπεριφοράς βαθιάς εκσκαφής με εύκαμπτη αντιστήριξη στον Αθηναϊκό σχιστόλιθο / Στ.Χριστούλας [κ.ά.] pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


 

3.         Γεωτεχνική Μηχανική Μεγάλων Έργων Υποδομής

 

Φράγμα Φανερωμένης Νάξου : Δυναμική ανάλυση λιθόρριπτου φράγματος με ανάντη πλάκα σκυροδέματος / Ελ.Κανακάρη, Γ.Γκαζέτας, Κ.Λουλάκης pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Γεωτεχνικός έλεγχος κατασκευής και παρακολούθηση συμπεριφοράς φράγματος ραχών Ικαρίας / Α.Κολιός, Σ.Παπασπύρου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Λιθορριπή από Φλύσχη στα κελύφη του φράγματος Ευήνου / Γ.Θ. Ντουνιάς pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Γεωτεχνικός σχεδιασμός φράγματος Ευήνου / Γ.Θ.Ντουνιάς, Π.Μαρίνος, Ι.Γ.Καραβοκύρης pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ) 


Υδροηλεκτρικόν έργον πηγών Αώου-φράγματα προβλήματα μελέτης και σχεδιασμού. Μέρος Α / Ορ. Παπαγεωργίου pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Υδροηλεκτρικόν έργον πηγών Αώου-φράγματα προβλήματα μελέτης και σχεδιασμού. Μέρος Β / Ορ. Παπαγεωργίου pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


4.         Εδαφοδυναμική – Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική

 

Επιρροή της σ'ο στο μέτρο διάτμησης φυσικών εδαφών σε μικρά πλάτη παραμόρφωσης / Α.Ι. Αναστασιάδης, Κ.Δ.Πιτιλάκης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Επιρροή της σχετικής πυκνότητας και του μεγέθους δοκιμίου στο μέτρο διάτμησης και στο λόγο απόσβεσης αμμωδών εδαφών / Α.Ι.Αναστασιάδης, Κ.Δ.Πιτιλάκης,Γ.Α.Αθανασόπουλος pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Ανακυκλιζόμενη αξονική φόρτιση πασσάλου σε αργιλικό έδαφος / Μ.Γεωργιάδης, Ν.Κασιμάτης pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Συγκριτική αξιολόγηση μετρήσεων ταχύτητας σεισμικών κυμάτων με δοκιμές cross-hole και down-hole / Δ.Εγγλέζος [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Σχέσεις συσχέτισης Vs-Nspt για ελληνικά εδάφη / Κ.Δ.Λοντζετίδης, Δ.Γ.Ραπτάκης, Κ.Δ.Πιτιλάκης pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Μη-γραμμική δυναμική συμπεριφορά εδαφικών υλικών : Προσδιορισμός παραμέτρων με πρόγραμμα προσωπικού υπολογιστή / Σ.Α.Μαραβέγιας, Τ.Β.Παναγιωτάκος, Γ.Α.Αθανασόπουλος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Αξονική και εγκάρσια μη-γραμμική δυναμική ανάλυση πασσάλου / Ο.Μιχαηλίδης, Γ.Γκαζέτας, Γ.Μπουκοβάλας pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Η μέθοδος φασματικής ανάλυσης επιφανειακών κυμάτων-επίδραση παραμέτρων και εκτιμήσεις αξιοπιστίας / Π.Κ.Πελέκης, Γ.Α.Αθανασόπουλος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Μέθοδος αναστροφής κυμάτων επιφανείας : Αξιόπιστος και ακριβής προσδιορισμός της ταχύτητας διάδοσης των S κυμάτων / Δ.Γ.Ραπτάκης, Κ.Δ.Λοντζετίδης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Μείωση κινδύνου ρευστοποίησης αμμο-ιλύων με προφόρτιση / Κ.Σταματόπουλος, Α.Σταματόπουλος, Π.Κοτζιάς pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας και φάσματα σχεδιασμού στους νομούς Κοζάνης-Γρεβενών μετά το σεισμό της 13-5-1995 / Ν.Θεοδουλίδης [κ.ά.] pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Μεταβολή των στατικών ωθήσεων γαιών λόγω σεισμού / Μ.Λ.Κοσματόπουλος, Γ.Δ.Μπουκοβάλας pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Αναλυτικός υπολογισμός πιέσεων πόρων σε άμμους λόγω σεισμού / Ε.Κουμούλου, Γ.Μπουκοβάλας pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Δυναμική αλληλεπίδραση πασσάλου-εδάφους υπό κατακόρυφη σεισμική διέγερση / Ν.Κυτριλάκης [κ.ά.] pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Παράμετροι σεισμικής εστίας με βάση τη στοχαστική προσομοίωση καταγραφών ισχυρής κίνησης του σεισμού της Αρναίας, Ms=5.8 / Β.Ν.Μάργαρης, Π.Χατζηδημητρίου pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Ανάλυση της σεισμικής συμπεριφοράς υπογείων αγωγών με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων / Γ.Α.Μαυρίδης, Σ.Β.Τόλης pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Ανάλυση της αστοχίας της γέφυρας Higashi-Nada (hanshin epressway) στο Κόμπε : Ο διπλός ρόλος του εδάφους / Οδ.Μιχαηλίδης [κ.ά.] pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Ενόργανη και θεωρητική προσέγγιση της επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών στο δίκτυο Euroseistest (Μυγδονία Λεκάνη) / Δ.Γ.Ραπτάκης, Κ.Α.Μακρά, Σ.Β.Τόλης pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Σύγκριση ενόργανης και θεωρητικής μελέτης της σεισμικής απόκρισης κατά το σεισμό Κοζάνης-Γρεβενών / Δ.Γ.Ραπτάκης [κ.ά.] pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Αστοχία λόγω ρευστοπίησης του αναχώματος της γέφυρας Ρυμνίου κατά το σεισμό Κοζάνης-Γρεβενών / Θ.Ε.Τίκα [κ.ά.] pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Η επίδραση του παράγοντα έδαφος στην εκτίμηση της σεισμικής αξιοπιστίας δικτύων κοινής ωφελείας / Σ.Β.Τόλης pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Πάτρα-Πύργος-Κυπαρισσία : Εδαφική απόκριση γειτονικών πόλεων της ίδιας κατηγορίας σεισμικότητας / Σ.Β.Τόλης, Κ.Σ.Λοντζετίδης pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Σύγκριση αναλυτικών μεθόδων εδαφικής απόκρισης με μακροσεισμικές παρατηρήσεις στην περιοχή του Βαρθολομιού / Γ.Α.Τσελέντης [κ.ά.] pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


 

2ος τόμος

 

5.         Γεωσυνθετικά Υλικά – Βελτιώσεις Ενισχύσεις Εδαφών

 

 

Πειραματική διερεύνηση της διατμητικής αντίστασης στη διεπιφάνεια υγρού συνεκτικού εδάφους - γεωυφάσματος / Γ.Α.Αθανασόπουλος pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Επίδραση προσθήκης λιγνοσουλφονικών αλάτων στις ιδιότητες των τσιμεντενεμάτων / Κ.Αναγνωστόπουλος, Κ.Σικαλίδης, Ν.Παπαχαρίσης pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Βελτίωση εδάφους για τη θεμελίωση δεξαμενής αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου / Ν.Μ.Βάπτισμας, Ι.Κ.Αντωνόπουλος pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Ο δεσμός ανάμεσα στα γεωσυνθετικά υλικά και το έδαφος και οι παράμετροι επηρεασμού του / Δ.Ε.Γαζέλας pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Η εκτεταμένη χρήση γεωσυνθετικών υλικών στο ΜΕΤΡΟ της Αθήνας : Σχεδιασμός και τοποθέτηση / Κ.Γιαλίδης pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Θεμελίωση λιμενικών έργων σε μαλακά εδάφη βελτιωμένα με προφόρτιση και ενισχυμένα με χαλικοπασσάλους / Γ.Χ.Δρέττας [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Παράδειγμα μελέτης σύνθεσης σταθεροποιημένων υποστρωμάτων οδοποιίας / Α.Π.Ευαγγελίου pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Εργαστηριακή διερεύνηση μηχανικών ιδιοτήτων γεωυλικών ενισχυμένων με εποξειδική ρητίνη / Σ.Κλεφτάκης, Ζ.Αγιουτάντης, Δ.Σισούρα pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Μελέτη και κατασκευή στεγανολεκάνης με τη χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων μπεντονίτη / Α.Κολλιός pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Ιδιότητες αιωρημάτων λειοτριβημένης ιπτάμενης τέφρας για εμποτισμό εδαφών / Ι.Ν.Μάρκου, Δ.Κ.Ατματζίδης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Ενεσιμότητα και αποτελεσματικότητα αιωρημάτων λειοτριβημένης ιπτάμενης τέφρας για εμποτισμό εδαφών / Ι.Ν.Μάρκου, Δ.Κ.Ατματζίδης pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Ευστάθεια τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο έδαφος με τη Γενικευμένη Μέθοδο Οριακής Ισορροπίας / Κ.Ι.Παπαντωνόπουλος, Δ.Α.Χρυσικός pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Θεμελίωση λιμενικών έργων σε μαλακά εδάφη βελτιωμένα και ενισχυμένα με γεωσυνθετικά υλικά / Α.Δ.Πλατής pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Α. Vibrocompaction για έδραση κρηπιδοτοίχου Β. Vibroreplacement για μονάδα αφαλάτωσης / Ηλίας Σωτηρόπουλος, Ηλίας Αλκαλαής, Αθανάσιος Κίτσωνας pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


 

 

6.         Υπόγεια Έργα

 

Μετρό Αθηνών : Η σήραγγα της Γραμμής 2 κάτω από το κτίριο του ΗΛΠΑΠ / Γ.Αναγνώστου [κ.ά.] pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Εμπειρίες προσφάτων κατασκευών μεγάλων σηράγγων σε φλύσχη / Κ.Π.Ανδρικοπούλου, Π.Ν.Βέττας pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Η σημασία του χρόνου κατασκευής της τελικής επένδυσης σε σήραγγες που κατασκευάζονται κάτψ από υψηλά επιχώματα / Κ.Π.Ανδρικοπούλου, Δ.Ν.Στήνιος pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Υπόγειοι υδαταγωγοί πιέσεως από σκυρόδεμα - Σύγχρονη θεώρηση του προβλήματος / Φ.Σ. Γρυπάρης pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Οργανα παρακολούθησης συμπεριφοράς της βραχομάζας σε υπόγεια έργα. Εφαρμογές σε σήραγγες στην Πίνδο / Ι.Θανόπουλος, Δ.Ντάλιας pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Μη-γραμμική ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία της εκσκαφής υπογείου σταθμού του Μετρό Αθηνών / Μ.Καββαδάς, Ι.Ψυχάρης, Κ.Σεφέρογλου pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Μια νέα μέθοδος ανάλυσης της προσωρινής υποστήριξης σηράγγων / Μ.Καββαδάς [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Δοκιμές εξόλκευσης και προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας κοχλιών / Α.Γ.Καρίνας [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Συμπεριφορά επίπεδης αψίδας των στρωσιγενών ασβεστολιθικών οροφών στις υπόγειες βωξιτικές εκμεταλλεύσεις του Ελικώνα / Δ.Η.Κοτίνης, Α.Ι.Σοφιανός, Ι.Ν.Οικονομόπουλος pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Σεισμική ευστάθεια σηράγγων σε βράχο / Σ.Κ.Μπαντής, Χ.Α.Σχοινάς pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Εμπειρίες από τη διάνοιξη δοκιμαστικής στοάς σε μαργαϊκό σχηματισμό / Γ.Ντούλης, Α.Ρίτσος pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Μικρή υδραυλική σήραγγα Κρεμάδας Βοιωτίας / Κ.Πλυτάς pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Η διάνοιξη μικροσήραγγας ως εναλλακτική μέθοδος κατασκευής αγωγού αποχέτευσης / Σ.Σ.Ψωμάς, Α.Ι.Σοφιανός, Γ.Δ.Κουλάς pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


 

 

 

7.         ΚατολισθήσειςΕυστάθεια Πρανών

 

Η κατολίσθηση της Μαλακάσας : Γενική παρουσίαση / Σ.Καβουνίδης [κ.ά.] pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Γεωτεχνική έρευνα κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή της παράκαμψης Ανω Διακοπτού του Νομού Αχαίας και προτεινόμενα μέτρα / Γ.Κούκης, Δ.Ρόζος, Λ.Πυργιώτης pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Σχεδιασμός μη συνεχούς πασσαλοδιαφράγματος για τη σταθεροποίηση κατολίσθησης / Μ.Α.Κωμοδρόμος, Σ.Σ.Τσότσος, Ν.Θ.Χατζηγώγος pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Κατάταξη και χαρακτηρισμός επικινδυνότητας κατολισθητικών φαινομένων του Νομού Θεσπρωτίας / Ε.Λέκκας [κ.ά.] pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Αναλύσεις ευστάθειας κατολίσθησης Μαλακάσας / Π.Ι.Παντελίδης, Σ.Κ.Καβουνίδης pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Διερεύνηση δυνατότητας εφαρμογής νευρωνικών δικτύων στην εκτίμηση ευστάθειας πρανών / Μ.Σακελλαρίου, Π.Ηλίας pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Κατολίσθηση στο Φανάρι / Μ.Σκεμπάς, Σ.Καβουνίδης, Λ.Σωτηρόπουλος pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Εφαρμογή της Μεθόδου Οριακής Ισορροπίας του Sarma για κεκλιμένες λωρίδες σε κατολίσθηση αντερείσματος φράγματος / Μ.Σκεμπάς, S.K.Sarma, R.J.Chandler pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Η επίδραση της ταχύτητας διάτμησης στην παραμένουσα αντοχή κατά την πρόβλεψη της μετακίνησης κατολισθήσεων / Θ.Ε.Τίκα pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


 

 

8.         Γεωτεχνική Μηχανική και Περιβάλλον – Γεωτεχνική Μηχανική και Μνημεία

 

Διαπερατότητα και συμβατότητα μπεντονίτη μεγάλου λόγου κενών με στράγγισμα οικιακών απορριμμάτων / Μ.Β.Αργυρίου, R.M.Quigley pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Ορυκτολογική μελέτη αργίλων ρυπανθέντων με βαρέα μέταλλα και επεξεργασμένων με άσβεστο : Προσδιορισμός προϊόντων / Δ.Δερματάς, Κ.Ν.Τσάτσος pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Διερεύνηση φθορών στο Αναλημματικό Τείχος Αμφιαράειου Ωρωπού / Δημ. Κατσίνης [κ.ά.] pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


Ενισχυτικές και σταθεροποιητικές επεμβάσεις σε διατηρητέο κτίριο στο Αγιο Ορος / Ν.Σ.Κλήμης [κ.ά.] pdf  κείμενο  (4,1 ΜΒ)


Ενίσχυση θεμελιώσεων διατηρητέων κτιρίων με μικροπασσάλους / Μ.Α.Κωμοδρόμος, Α.Ν.Νάσκος, Σ.Προύτσαλη pdf  κείμενο  (4,3 ΜΒ) 


Μέθοδοι θεμελίωσης παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών μνημείων / Α.Μ.Μάνου-Ανδρεάδη, Χ.Μαραγκός pdf  κείμενο  (3,2 ΜΒ)


Επιλογή μεταξύ σήραγγας και ορύγματος οδοποίας σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή με τη χρήση της Μεθόδου Αναλυτικής Ιεράρχησης / Κ.Πάνου, Α.Ι.Σοφιανός, Δ.Καλιαμπάκος pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Δίαιτα παραλίων φερτών και επιπτώσεις - Περίπτωσις ακρωτηρίων Ρίου και Αντιρρίου / Ορ. Παπαγεωργίου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ) 


Μέθοδος επιλογής του απαιτούμενου βαθμού στεγάνωσης πυθμένα χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) / Α.Δ.Πλατής [κ.ά.] pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Η αναζήτηση της αρχαίας Ελίκης από τη σκοπιά της γεωτεχνικής μηχανικής / Ηλίας Σωτηρόπουλος pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Ανασχεδιασμός λιμενικού έργου για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Ηλίας Σωτηρόπουλος, Ηλίας Αλκαλαής, Μαριάνα Πλαστουργού pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


 

 

Α.        Γεωτεχνικός Σχεδιασμός και Ευρωκώδικας EC7

 

Εφαρμογή του Ευρωκώδικα 7 στις γεωτεχνικές μελέτες / Μ.Καββαδάς, Α.Αναγνωστόπουλος pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


 

B.        Διδασκαλία Γεωτεχνικής Μηχανικής στην Ελλάδα

 

Σκέψεις για τη διδασκαλία γεωτεχνικής σε Πολιτικούς Μηχανικούς / Α.Αναγνωστόπουλος pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Η γεωλογική εκπαίδευση στο πρόγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού / Γεώργιος Ξειδάκης pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Για κάποιους πιο αντιπροσωπευτικούς βασικούς όρους των μέτρων υποστήριξης υπογείων εκσκαφών / Α. Ι. Σοφιανός pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)