Γειώσεις δικτύων και εγκαταστάσεων (ΤΕΕ, 6-10 Οκτωβρίου 1997, Αθήνα)

  

M 1654

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Εισαγωγή στην τεχνική των γειώσεων / Β.Κ. Παπαδιάς pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος στον άνθρωπο / Αθανάσιος Γεωργόπουλος pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Γειώσεις-νομοθεσία και κανονισμοί / Περής Γ. Χάλαρης pdf  κείμενο (7,6 ΜΒ)


Γειώσεις υποσταθμών υψηλής τάσης / Γ.I. Γεωργαντζής pdf  κείμενο  (5 ΜΒ)


Γειώσεις δικτύων διανομής / Μιχ.Π. Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (3,6 ΜΒ)


Γειώσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων και εγκαταστάσεων / Κων/νος Αρχοντάκης pdf  κείμενο (9,2 ΜΒ)


Γειώσεις κτιρίων και κατοικιών / Ν. Παναγιωτόπουλος pdf  κείμενο (11 ΜΒ)


Γειώσεις βιομηχανικών και επαγγελματικών χώρων / Ν. Παναγιωτόπουλος pdf  κείμενο (8,6 ΜΒ) 


Γειώσεις ειδικών νοσοκομειακών χώρων / Π.Δ. Μπούρκας pdf  κείμενο (3,5 ΜΒ) 


Γειώσεις αιολικών πάρκων / Ν. Χατζηαργυρίου pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Γειώσεις αγωγών φυσικού αερίου και ύδρευσης / Ι.Προυσαλίδης pdf  κείμενο (6,6 ΜΒ)


Κανονισμοί γειώσεως και αντικεραυνικής προστασίας εγκαταστάσεων : Τεύχος 3: Καλώδια και εναέριες γραμμές/ ΟΤΕ – Δ/νση Δικτύων Συντήρησηςpdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)