Κινητές επικοινωνίες (ΤΕΕ, Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων ΟΤΕ, Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 1998, Αθήνα)

 

M 1690

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Κινητές επικοινωνίες / Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Χαιρετισμός της ΕΕΕ Ηλεκτρονικών / Μανόλης Γιαμπουράς pdf  κείμενο  (261 ΚΒ)


Εξελίξεις στην αγορά της κινητής επικοινωνίας / Σπ. Παντελής pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες / Νίκος Μπάμπαλης pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


COSMOTE: Η ενσωμάτωση του DCS-1800 σε μία ήδη διαμορφωμένη αγορά / Κ. Ριζούλης, Κ. Βλαχοδημητρόπουλος pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας ευρείας ζώνης και οι τάσεις αγοράς και τεχνολογίας / Νίκος Β. Πρόνιος pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Προσωπικές δορυφορικές κινητές επικοινωνίες / Σ. Παταριάς pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Κινητές δορυφορικές επικοινωνίες Inmarsat  / Στέλιος Πασχαλινάς pdf  κείμενο (4,2 ΜΒ)


Μετρήσεις και εμπειρικά μοντέλα για το δορυφορικό κανάλι κινητών επικοινωνιών σε αστικό περιβάλλον και σε υψηλές γωνίες ανύψωσης / Αθανάσιος Γ. Κανάτας, Φίλιππας Κωνσταντίνου pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Μικροταινιακές κεραίες σε εφαρμογές δορυφορικών κινητών επικοινωνιών / Κ.Ν.Βουδούρης pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Συγκαναλικά συστήματα κινητών ραδιοεπικοινωνιών δημόσιας πρόσβασης (Trunked PARM)  / Δημήτριος Κομβούτης pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


DATATRAK: Εντοπισμός οχημάτων και εφαρμογές στην άμυνα, δημόσια ασφάλεια, συγκοινωνίες, τηλεϊατρική και ηλεκτρονικό εμπόριο / Γ. Βάλιακας pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


TFTS (Terrestrial Flight Telecommunications System) = Επίγειο Σύστημα Τηλεπικοινωνιών με Αεροσκάφη / Ανδρέας Βορβολάκος pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Κινητές επικοινωνίες θάλασσας / Βασίλης Βαγενάς pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Συστήματα κινητών επικοινωνιών για τον αγωγό φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ / Π. Χατζόπουλος [κ.ά.] pdf  κείμενο (894 ΚΒ)


Τηλεειδοποίηση / Δημήτριος Κομβούτης pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Εξέλιξη του GSM προς τα συστήματα τρίτης γενιάς (UMTS)  / Ιωάννης Γεωργόπουλος pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Το πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας DECT και οι εφαρμογές του / Δ. Κάρκας pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Μετρήσεις και μοντέλα ραδιοκάλυψης για συστήματα ασύρματης πρόσβασης RiTL τεχνολογίας DECT  / Ν. Παπαδάκης [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Η υψηλή ζήτηση υπηρεσιών επικοινωνίας – ενημέρωσης – πληροφόρησης στον 21ο αιώνα / Σταύρος Θεοφανίδης pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Μια προσέγγιση στο περιβάλλον ανάπτυξης και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι κινητές τηλεπικοινωνίες / Δημήτρης Μηνάς pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Πυκνότητα ισχύος εκπομπής από βάσεις συστήματος DCS-1800  / Θ. Σοφός, Φ. Κωνσταντίνου, Κ. Ριζούλης pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)