Νέος Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΤΕΕ, 24 Σεπτεμβρίου 1998, Αθήνα)    

 

M 1701

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Γενική Εισήγηση (Νέος ελληνικός κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος)  / Μαρσέλλος, Ν. pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Ορισμοί. Μελέτη Σύνθεσης / Φ. Φωτόπουλος pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Πρώτες ύλες για την παραγωγή σκυροδέματος / Τσιάβου, Ε. pdf  κείμενο (3,9 ΜΒ)


Εργοστασιακό σκυρόδεμα / Νικολάου, Ν. pdf  κείμενο  (3,5 ΜΒ)


Εργοταξιακό σκυρόδεμα / Βουδικλάρης, Θ. pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Επανέλεγχοι-συμβατική αντοχή-αντοχή έργου-νομικό πλαίσιο Κ.Τ.Σ.  / Γεωργίου, Κ. pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Σύγχρονες τάσεις στην Ευρώπη για τον ευρωπαϊκό κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος / Κόλιας, Σ. pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Ο νέος κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος '97 .-- 29 σ. : πίν.,σχ.  + Εγκύκλιος Ε7 pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)