Δορυφορική και καλωδιακή τηλεόραση – Συνδρομητικές υπηρεσίες (ΤΕΕ, 3-4 Δεκεμβρίου 1998, Αθήνα)  

M 1705

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής pdf  κείμενο (432 ΚΒ)


Τηλεπικοινωνιακό θεσμικό πλαίσιο για την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών / Α. Λαμπρινόπουλος pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Το φαινόμενο της σύγκλισης και οι εξελίξεις στην τεχνολογία και την αγορά / Ν. Καϊμάκης pdf  κείμενο (3,7 ΜΒ)


Το θεσμικό πλαίσιο και οι προοπτικές ανάπτυξης της ψηφιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα / Ρ. Μορώνης pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Η θεσμική οργάνωση της δορυφορικής και καλωδιακής τηλεόρασης / Γ. Π. Κική pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ) 


Εναλλακτικές στρατηγικές ανάπτυξης της δορυφορικής και καλωδιακής τηλεόρασης. Οι εξελίξεις στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ν. Λέανδρος pdf  κείμενο  (3,3 ΜΒ)


Ευέλικτα μέσα σε εκσυγχρονισμένες κοινωνίες. Μια εισαγωγή στην ανάπτυξη της ψηφιακής τηλεόρασης / Δημήτρης Βαγενάς pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ)


Διεθνής εμπειρία από εγκαταστάσεις δορυφορικών σταθμών / Ν. Καλπίδης pdf  κείμενο (8,9 ΜΒ)


Πραγματικότητα και προοπτικές της ψηφιακής δορυφορικής τηλεόρασης στην Ελλάδα / Γιώργος Γαμπρίτσος pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Ελληνική πραγματικότητα-στρατηγική-προοπτικές / Νικόλαος Σωτηριάδης pdf  κείμενο (675 ΚΒ)


Ιστορικό δορυφορικής και καλωδιακής τηλεόρασης / Νικόλαος Κουρούπης pdf  κείμενο  (877 ΚΒ)


Παράμετροι και δυνατότητες των συνδρομητικών υπηρεσιών / Γερ. Μοσχόπουλος pdf  κείμενο (6,2 ΜΒ)


Συνδρομητικές υπηρεσίες και ψηφιακή τηλεόραση / Ε. Σιμωτάς pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Πρόσβαση στο Internet μέσω δορυφόρου / Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος, Ζήσης Λιούπας pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Δορυφορικές και καλωδιακές τεχνολογίες Ευρωεκπομπής / Κώστας Σακελλαρίου pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Παράμετροι σχεδιασμού των συστημάτων εκπομπής και λήψης ψηφιακών δορυφορικών ραδιο-τηλεοπτικών σημάτων / Σ. Κωτσόπουλος, Α. Δούκας, Σ. Μπουζούκη pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Ψηφιακή τηλεόραση-μερικά βασικά τεχνικά στοιχεία / Παντελής Χρ. Βαφειάδης pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Τα οικονομικά της υποδομής των συνδρομητικών υπηρεσιών / Γρηγ. Θεοφιλόπουλος pdf  κείμενο (3,7 ΜΒ) 


Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης : Το σήμερα και το αύριο / Περικλής Λύτρας, Δημήτρης Βαρουτάς, Θωμάς Σφηκόπουλος pdf  κείμενο (3,8 ΜΒ)


Τεχνολογία φωτονικών επικοινωνιών / Η. Αβραμόπουλος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Οι δικτυακές τεχνολογίες υποστήριξης και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της καλωδιακής τηλεόρασης / Π. Σπυράκης, Χ. Μπούρας, Α. Κονιδάρης pdf  κείμενο (3,4 ΜΒ)


Μεταμορφώνοντας την καλωδιακή τηλεόραση σε γενικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο πρόσβασης / Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ) 


Διεθνή πρότυπα για την υποστήριξη αμφίδρομων υπηρεσιών πολυμέσων σε δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης-Ευρωπαϊκή εμπειρία / Θεοφάνης Γ.Ορφανουδάκης pdf  κείμενο (3,6 ΜΒ)


Σύγκλιση τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, τηλεόρασης και πληροφορικής / Ευάγγελος Κυριαζής pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Δίκτυα πρόσβασης υπηρεσιών πολυμέσων με αλληλεπίδραση / Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Χ. Γεωργόπουλος pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


Τεχνολογίες CDMA  / Γεώργιος Ε. Στρατάκος pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Η συμβολή του Internet στη σύγκλιση τηλεπικοινωνιών, μέσων μαζικής ενημέρωσης και τεχνολογιών πληροφορικής / Χρήστος Ζαμπίρας pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ) 


Οργάνωση, τεχνοκρατία και διευθυντικές διαδικασίες σε ψηφιακό περιβάλλον / Γιάννης Καμαριανός pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Η θέση του Μηχανικού στο χώρο της δορυφορικής και καλωδιακής τηλεόρασης / Γ. Πέτρου pdf  κείμενο (8,9 ΜΒ) 


Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις  [ΦΕΚ Α'/233/13-10-98 ]  : Νόμος υπ' αριθ. 2644 .-- 1998.-- 20 σ. pdf  κείμενο (2 ΜΒ)