Εφαρμογή των διεργασιών διαχωρισμού με μεμβράνες στην επεξεργασία νερού, υγρών αποβλήτων και βιομηχανικών προϊόντων (ΤΕΕ, 24 Φεβρουαρίου 1999, Αθήνα)

  

M 1712

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εφαρμογή των διεργασιών διαχωρισμού με μεμβράνες στην επεξεργασία νερού, υγρών αποβλήτων και βιομηχανικών προϊόντων : Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής / Κ. Σταματάκης pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Διεργασίες διαχωρισμού με μεμβράνες / Ερακίνθη Μητσογιάννη pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Συνοπτική περιγραφή των βασικών διεργασιών διαχωρισμού στερεών - υγρών με μεμβράνες : Αρχές λειτουργίας, σχεδιασμός εγκαταστάσεων / Κων/νος Π. Σταματάκης pdf  κείμενο (4,6 ΜΒ)


Μοντέλο περιγραφής αποθέσεων και ρυθμού ροής περάσματος σε μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης και υπερδιήθησης / Ε. Φουντουκίδης, Κ. Μαγουλάς pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Προσομοίωση διεργασιών με μεμβράνες / Ν. Βώρος [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Βιομηχανικές εφαρμογές αντίστροφης ώσμωσης / Ζώης Κολογγιός, Μπάμπης Μουσάς pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Τεχνικοοικονομική σύγκριση αντίστροφης ώσμωσης με άλλες τεχνολογίες αφαλάτωσης / Μάκης Κατωπόδης, Σταύρος Αργυριάδης, Θόδωρος Κοτσαρίνης pdf  κείμενο (7,8 ΜΒ)


Σύστημα προεπεξεργασίας και κατεργασίας με αντίστροφη ώσμωση νερού του "Αλμυρού" ποταμού στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων / Σ. Χουλάκη, Κ. Σταματάκης pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


Τεχνικοοικονομική σύγκριση νανοδιήθησης και χημικής αποσκλήρυνσης (lime softening) στην επεξεργασία του βιομηχανικού και του πόσιμου νερού / Αλεξανδράκης Ευάγγελος, Θεοδωρακόπουλος Αναστάσιος pdf  κείμενο (8,2 ΜΒ)


Τεχνικές καθαρισμού μεμβρανών κοίλου νήματος για απομάκρυνση βιολογικής ρύπανσης / Κ. Παππάς pdf  κείμενο  (6,3 ΜΒ)


Βιομηχανική εφαρμογή συνεχούς μικροδιήθησης (CMF, continuous microfiltration) σε χημική βιομηχανία με σκοπό τον καθαρισμό : Επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων / Λιούμης Χρήστος [κ.ά.] pdf  κείμενο (4,4 ΜΒ)


Επεξεργασία υγρών αποβλήτων τυροκομείων με διπλό διαχωρισμό μέσω μεμβρανών / Παναγιώτης Χ. Μεταξάτος, Κων/νος Σταματάκης pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Εφαρμογές τεχνολογίας μεμβρανών στη βιομηχανία τροφίμων / Παναγιώτη Ιγνατιάδη, Βασίλη Γκέκα pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Εφαρμογή διεργασιών με μεμβράνες για την ανακύκλωση νερού από τα απόβλητα σταθμών συλλογής γάλακτος / Κ. Μαγουλάς [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Αριστοποίηση μιας πιλοτικής εγκατάστασης ενεργού ιλύος με χρήση μεμβράνης στη θέση της δεξαμενής δευτεροβάθμιας καθίζησης / Αρτεμις Ε. Σακελλαρίου pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Επεξεργασία υγρών αποβλήτων με χρήση υγρών μεμβρανών τύπου γαλάκτωμα / Αμανατίδου Ελισάβετ pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)