Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: Προβλήματα – λύσεις (ΤΕΕ, 17 Μαΐου 1999, Αθήνα)

M 1731

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Ριζοσπαστικός Ευρω-οδηγός. Νέες ερμηνείες στον κανονισμό Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας / Ε. Ψαρομανωλάκης pdf  κείμενο (5,5 ΜΒ)


Δραστηριότητες του Εργαστηρίου ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του τμήματος ΗΜΜΥ του ΕΜΠ / Χ. Καψάλης, Π. Τρακάδας pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Παρουσίαση των εργασιών της Τεχνικής Επιτροπής Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Θεμάτων του Ραδιοφάσματος (TC-ERM) του ETSI / Κωνσταντίνος Ν. Βουδούρης pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Παρουσίαση της οδηγίας 89/336 EMC και της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας / Ν. Μπενμαγιώρ pdf  κείμενο (4,2 ΜΒ)


Βασική ορολογία της EMC / Κ. Βαλεοντής pdf  κείμενο (3,1 ΜΒ)


Διεθνείς οργανισμοί τυποποίησης. Πρότυπα - EMC / Δ. Νικολόπουλος pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Ηλεκτρικές μετρήσεις σε ηλεκτρονικές διατάξεις ισχύος / Ν. Παπανικολάου, Ε. Τατάκης, Ν. Πολύζος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Το κεραυνικό ρεύμα ως πηγή παρεμβολών / Ν. Παναγιωτόπουλος pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


EMC-ESD. Το πρόβλημα των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων / Σ. Δραγούμης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Ιχνηλασιμότητα και αβεβαιότητα των EMC μετρήσεων / Χ. Χριστοδουλόπουλος pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Δοκιμές ατρωσίας. Κριτήρια, δυσκολίες, αυτοματοποίηση δοκιμών ηλεκτρομαγνητικού πεδίου τηλεπικοινωνιακού υλικού / Ι. Χαραλαμπάκης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Το πλαίσιο χρήσης του δικτύου χαμηλής τάσης για τη μετάδοση δεδομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές EMC / Γ. Στασινόπουλος, Δ. Δρακούλης pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Δραστηριότητες EMC στο εργαστήριο μικροκυμάτων και οπτικών ινών του ΕΜΠ / Νικόλαος Ουζούνογλου pdf  κείμενο (486 ΚΒ)