HELECO '99: 3η Διεθνής έκθεση και συνέδριο: τεχνολογία περιβάλλοντος για τον 21ο αιώνα (ΤΕΕ, 3-6 Ιουνίου 1999, Θεσσαλονίκη)

M 1732

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

1ος τόμος

Νερά

Προφορικές Ανακοινώσεις

 


Wastewater : an under valued water source for sustainable development / G. Tchobanoglous  pdf  κείμενο (1,4 MB)


Μονάδες επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων : προβλήματα, αδυναμίες και προοπτικές / Κ.Π. Τσαγκαράκη, Β. Δεσποτάκη, Α.Ν. Αγγελάκη pdf  κείμενο (2,1 MB)


Τεχνική ανάλυση για την χρήση επιλεγμένων φυσικών συστημάτων καθαρισμού λυμάτων / Μαρίας Α. Οικονομοπούλου, Βασίλειου Α. Τσιχριντζή pdf  κείμενο (1,8 MB)


Επεξεργασία των λυμάτων του λεκανοπεδίου της Αθήνας στις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας : αποτελέσματα λειτουργίας, εμπειρίες και δυνατότητες / Γ.Ι. Χατζηκωνσταντίνου, Π. Τζιά pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Ενεργειακές απαιτήσεις για την λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων / Σ.Π. Τσώνη pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Επεξεργασία αστικών λυμάτων με ηλεκτρολυτική οξείδωση / Θ. Φιλιππακοπούλου [κ.ά.] pdf  κείμενο (948 ΚΒ)


Investigation of anaerobic treatment of extremely high concentrated waste in cheese industry / V. Blonskaja [et.al.] pdf  κείμενο (859 ΚΒ)


Διαχείριση της παραγόμενης ιλύος κατά τη λειτουργία του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων Ψυττάλειας / Δ.Γ. Χριστούλα [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Prevention of industrial pollution to the Nile : a success story / Nadia M. Ebeid, Ahmed A. Hamza pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Υδραυλικοί υπολογισμοί διαστασιολόγησης τεχνητών υγροτόπων επεξεργασίας λυμάτων με υπόγεια ροή / Διαμαντή Ν. Καραμούζη, Βασίλειου Ζ. Αντωνόπουλου pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Recycling of water at the olive oil production process / H. Liedecke, H. Niebeischutz pdf  κείμενο (676 ΚΒ)


Σχεδιασμός δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης / Αναστάσιος Ι. Στάμου = Design of secondary settling tanks / Anastasios I. Stamou pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Αναβάθμιση και επέκταση κέντρου επεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων στη Μεταμόρφωση Αττικής / Ν. Κάρτσωνα [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


How and why to combine chemical, physical and biological processes for wastewater treatment / D. Mantzavinos, A.G. Livington, I.S. Metcalfe pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Βρώμικα ιόντα : σχηματισμός - μέθοδοι ελέγχου - τεχνικές απομάκρυνσης / Μ. Μήτρακα, Ε. Στιβακτάκη, Ε. Συμεωνίδη pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Πιλοτική εγκατάσταση απολύμανσης λυμάτων με υπεριώδη ακτινοβολία (Υ/Α) / Α. Γείτονα, Α. Χατζηγιάννη pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Alternatives in environmental project risk management / E.K. Paleologos pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων : από την θεωρία στην πράξη / Γιάννη Α. Μυλόπουλου pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Analysis of the relative contribution of uncertain parameters in problems in subsurface hydrology / T.Avanidou, E.K. Paleologos, I. pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Management of the water resources in Hungary / Kalman Papp pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


The crux of the matter : water in Sudan / Abdeen Mustafa Omer pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


 Υδατικοί πόροι Βορείου Ελλάδος : δυναμικό, προβλήματα και διαχείρισή τους / Β.Κ. Κανακούδη, Ι.Γ. Αργυριάδου, Δ.Κ. Τολίκα pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Διαχείριση υδατικών πόρων. Συμπεράσματα διακρατικού προγράμματος "Σύμβουλος Εξοικονόμησης Υδατος" / Σ. Ξαρχάκου pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης Λίμνης Κορώνειας / Ν. Κατσίρης, A.Κουζέλη, A.Miller [κ.ά.] pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ) 


Το πρόβλημα της ρύπανσης υπόγειων νερών από νιτρικά και η αντιμετώπισή του στην Ευρωπαϊκή Ενωση / Π. Λατινόπουλου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Μεταβολές στην υδρογραφία του Θερμαϊκού Κόλπου λόγω των μειωμένων απορροών των ποταμών / Γιάννη Ν. Κρεστενίτη  pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος της Ελλάδας / Α. Λαζάρου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Απολύμανση πόσιμου νερού της ΕΥΔΑΠ με χλώριο και ανίχνευση μειωμένης ζωτικότητας κολοβακτηριδείων / Γ. Βασιλαντωνοπούλου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Αξιολόγηση συστημάτων επεξεργασίας αστικών λυμάτων με κριτήριο το κατασκευαστικό κόστος / Μ. Γκράτζιου, Κ.Π. Αναγνωστόπουλος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


The British experience in constructing and running wetlands (red beds) / T. Manios, P. Millner, E.I. Stentifordpdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Ευκολίες υποδοχής καταλοίπων πλοίων : η υπάρχουσα κατάσταση και οι νέες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις / Βασιλείου Π. Δημητρόπουλου pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


 

 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις

 


Επαναχρησιμοποίηση νερού διεργασιών βαφής βαμβακερών με αντιδρώντα και απευθείας βάφοντα χρώματα / Μ. Μήτρακα, Ν. Πιστοφίδη pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Use of Tributyl tin (TBT) for the antifouling protection of ships' hulls : an environmental dichotomy / Peter G. Tzeferis pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Η σημασία του συντελεστού "φορτίου οξυγονοχωρητικότητας" ακάθαρτων υδάτων στην δαπάνη κατασκευής και λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών ενεργού ιλύος (OC oxygenation capacity, Sauerstoffeintrags-Vermogen ή Sauerstofflast) / Α. Καρατζά, Β. Καρατζά, Ι. Καρατζά pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


 Διαχείριση των λυμάτων του Πολυγύρου με διάθεση στο ρέμα του Ολυνθίου και με επαναχρησιμοποίηση για άρδευση / Β.Ζ. Αντωνόπουλου, Π.Ε. Γεωργίου, Δ.Ν. Καραμούζη pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Removal of trivalent chromium from rinsewater of electroplating bath by means of solvent extraction / T.M. Tsang, Y.K. Peter Szepdf  κείμενο (854 ΚΒ)


Recovery of tin and lead from electroplating rinsewater using solvent extraction / Vallentin Hopdf  κείμενο  (858 ΚΒ)


New technology for car workshop wastewater treatment / R. Sokolovic, S. Sokolovic.-- 1999pdf  κείμενο (663 ΚΒ)


A comparison of inorganic sorptive materials for the removal of metal ions from dilute aqueous solutions / M. Lehmann, A.I. Zouboulis, K.A. Matis pdf  κείμενο(1,4 ΜΒ)


Εφαρμογή μοντέλου διαχείρισης υδατικών πόρων στην πόλη της Καβάλας / Σταύρου Λημναίου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


A new treatment of organic wastewater with electro-heterocatalysis / Mao-Song Xie pdf  κείμενο (633 ΚΒ)


Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων με τεχνητούς υγρότοπους / Peter Lawrence [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Δημιουργία δασικών φυτειών στην Κρήτη αρδευομένων με επεξεργασμένα αστικά λύματα και οι επιπτώσεις στο φαινόμενο του θερμοκηπίου / Γιάννη Βουρδουμπά pdf  κείμενο (944 ΚΒ)


Διαχείριση νερού στον τομέα ύδρευσης της ΕΥΑΘ / Αικ. Χαραλαμπίδου, Παν. Μονέδα, Αλ. Αδαμόπουλου pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Οι σύγχρονες τάσεις δικτύωσης "έξυπνων συσκευών" στις Η/Μ εγκαταστάσεις / Μάνθου Σφήκα  pdf κείμενο  (972 ΚΒ)


Επεξεργασία υγρών τοξικών αποβλήτων χημικών βιομηχανιών με αντιδράσεις Fenton / Θ. Φιλιππακοπούλου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Αποτελέσματα λειτουργίας δεξαμενών σταθεροποίησης υγρών αποβλήτων / Α. Παπαδόπουλου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Γεωπεριβαλλοντικές επιδράσεις στους μακεδονικούς τάφους των Λευκαδίων Ν. Ημαθίας / Β. Χρηστάρα [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


 

 

 

Ατμόσφαιρα

 

Προφορικές Ανακοινώσεις

 

 


Efficiency and emissions : environmental concequences and challenges in aircraft engine component design / Sigmar Wittigpdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)

 


Διαχείριση ποιότητας αέρα στη Θεσσαλονίκη με ένα σύστημα τρισδιάστατων οϋλεριανών μοντέλων / Ν. Μουσιόπουλου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)

 


Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξέλιξη των μετακινήσεων και των οχημάτων στη Θεσσαλονίκη / Γ. Τόσκα, Κ. Νικολάου, Σ. Μπάσμπα pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


The ozone fine structure model : an efficient tool for assessing ozone explure and evaluating air pollution abatement strategies / P. Sahm, N. Moussiopoulos pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Διερεύνηση της ατμοσφαιρικής ροής και της διασποράς ρύπων γύρω από μοντέλα κτιρίων με τη χρήση οπτικών μέσων / Ηλία Μαυροειδή pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Experimental methods to measure air exchange rates and ventilation effectiveness for indoor air quality applications / Phillip Dimokritou, Ilias G. Kavouras, Petros Koutrakis pdf  κείμενο (869 ΚΒ)


Αποτελέσματα του έργου ΕΚΒΑΝ#17 : ανάπτυξη και οικονομική αξιολόγηση περιβαλλοντικών καυσίμων (ΕΙΤΧΗΔ, ΕΛ.ΠΕ/ΕΛΔΑ, MOTOR-OIL, ΕΙΧΗΜΥΘ) / Α.Λάππας,Ι.Βασάλος, Γ.Ψυχογιός [κ.ά.] pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Predicting carbon dioxide and ammonia yields during composting of individual municipal solid waste components and mixtures of components / D.P. Komilis, R.K. Hampdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Σχεδιασμός μονάδας επεξεργασίας οσμηρών απαερίων ξήρανσης ελαιοπυρήνα / Κων/νου Κρεμαλή, Ηλία Καπνουτζή, Σταμάτη Ντέισυ pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Design of absorption column for sulfur dioxide removal from flue gases / B. Skrbic, J.Cvejanov, N. Djurisicpdf  κείμενο (731 ΚΒ)


Πρόσφατες εξελίξεις στην αντιρρυπαντική τεχνολογία σωματιδιακών εκπομπών καυσαερίων / Ε. Σκαπέρδα [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Η προοπτική ανάπτυξης του βιοντήζελ στη Νότια Ευρώπη / Α. Σερδάρη [κ.ά.] = The perspectives of biodiesel development in southern Europe / A.Serdaripdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Απογραφές εκπομπών αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές / Γιώργου Τσιλιγκιρίδη, Παναγιώτη Πιστικόπουλου, Ζήση Σαμαρά pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


 

 

 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις

 


Αξιολόγηση της αντιρρυπαντικής απόδοσης των καταλυτικών αυτοκινήτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας / Γεωργίου Παπασταματίου pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Εκπομπές καυσαερίων από λέβητες κεντρικής θέρμανσης / Ιωάννη Γρηγοριάδη pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


I.C.A.R.O.S. ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα με αξιοποίηση δορυφορικών παρατηρήσεων / Ν.Ι. Σηφάκη [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Επιλογή των ηλεκτρικών στοιχείων για το ηλεκτρικό υβριδικό αυτοκίνητο / Στέφανου Ν. Μανιά, Σωτήρη Ηλ. Ξέπαπα, Αναστάσιου Καντιάνη pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Measurement techniques of particles in indoor environment / Ilias G. Kavouras, Philip Demokritous, Petros Koutrakis pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Multiscale air pollution modelling in urban areas / G. Theodoridis [et.al.] pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Ανάλυση φαινομένων διάτμησης του αέρα στην περιοχή του αεροδρομίου Ιωαννίνων με τρισδιάστατα μαθηματικά μοντέλα / Ν. Μουσιόπουλου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


 

 

 

2ος τόμος

Στερεά Απόβλητα

Προφορικές Ανακοινώσεις


Future development to a cost effective waste management in Europe / Bernd Bilitewskipdf  κείμενο (888 ΚΒ)


Methodical aspects and applications of the scenario technique as a planning tool in the area of management of municipal waste / Vassilios Karavezyris, Marko Langepdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης στον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων / Κυριάκου Σταμέλου, Γιώργου Γεωργιάδη pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


Βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων και ανάλυση ευαισθησίας για περιφέρεια Δ. Μακεδονίας / Μαρίας Οικονομοπούλου, Πέτρου Οικονομόπουλου, Αλέξανδρου Οικονομόπουλου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Municipal solid waste for various purposes State-of-art in Fedral Rebublic of Yugoslavia / Nebojsa Milovanovic [et.al.]  pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Πατρέων / Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλου, Κων/νου Κωνσταντακόπουλου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Employing knowledge acquisition in the domain of long-term prognosis of municipal waste / Vassilios Karavezyris, Ruth Marzipdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Η βιοσταθεροποίηση των οικιακών απορριμμάτων : η μονάδα της Καλαμάτας / Α. Σκορδίλη pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Οι δυνατότητες εφαρμογής της οδηγίας για την υγειονομική ταφή στην Ελλάδα σχετικά με τα οργανικά απόβλητα / E.I. Stentiford, Κ. Λαζαρίδη pdf  κείμενο (1,4 MB)


Influence of mechanical-biological pretreatment of MSW on the landfill behaviour / K.Leikam, J.Heerenklage, R.Stegmannpdf  κείμενο (1,4 MB)


Optimizing waste collection by network analysis / Α. Καρτέρη [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Καταγραφή και μελέτη του κλάσματος των πλαστικών απορριμμάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής / Ε.Χ. Πανάγου [κ.ά.] pdf  κείμενο  (874 ΚΒ)


Σχεδιασμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Ν. Αττικής με διασυνδεδεμένο δίκτυο Τ.Σ.Μ.Α. - Σ.Μ.Α. / Πέτρου Οικονομόπουλου, Αλέξανδρου Οικονομόπουλου pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Χώροι υποδοχής απορριμμάτων - αποβλήτων σε σεισμικές φορτίσεις / Ευθ. Λέκκα pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Μέθοδοι για τον προσδιορισμό της ποσότητας κατασκευαστικών και οικοδομικών απορριμμάτων στην Ελλάδα / Παναγιώτη Αλαβέρα, Ελευθερίας Παπαχρήστου pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Στερεοποίηση - σταθεροποίηση χρησιμοποιημένων καταλυτών νικελίου - βαναδίου (Ni - V) / Α. Αρφανάκου, Α. ΣΚορδίλη, Γ. Παρισάκη pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Μέθοδος παραγωγής οικοδομικής κονίας με χρήση στερεών αποβλήτων / Κ.Α. Σικαλίδη, Σ.Π. Φάμελλου, Α.Α. Σαμπανιώτου pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Σταθεροποίηση/στερεοποίηση εδαφών ρυπασμένων από πετρελαικούς υδρογονάνθρακες / Μαρίας Βιτωράκη, G.R.J. Browing, Αδαμάντιου Σκορδίλη pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


 

 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις

 


Λεύκανση χωρίς χλώριο ετερογενούς μίγματος ανακυκλωμένου παλαιόχαρτου με μικρή περιεκτικότητα σε μηχανική χαρτομάζα / Αλέξανδρου Μ. Οικονόμου, Απόστολου Γ. Βλυσσίδη pdf  κείμενο  (1,9 ΜΒ)


Σχεδιασμός και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών για τη διαχείριση των μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων / Κ. Αραβώση pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Διαχείριση και αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων στο μεταλλουργικό συγκρότημα της Γ.Μ. & Μ. ΑΕ ΛΑΡΚΟ / Εμμ. Φρογκουδάκη, Ι. Γαϊτάνου, Ι. Κοντού pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Μοντέλα χωροθέτησης-κατανομής και πολυκριτηριακή ανάλυση σε βελτισοποίηση διαχείρισης απορριμμάτων : εφαρμογή μεθόδου Promethee στη Κεντρική Μακεδονία / Γ. Περκουλίδη, Α. Καραγιαννίδη, Ν.Μουσιόπουλου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Εξωοικιακά αστικά απορρίμματα : αποτύπωση παραμέτρων στο ανατολικό τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης / Α. Σαλονικίδου, Α.Καραγιαννίδη, Ν.Μουσιόπουλου pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Development of LFG exploitation policy in Greece / Σπύρου Βελιώτη, Keith Clement pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


 

 

 


 

 

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Προφορικές Ανακοινώσεις

 


Ο προσδιορισμός του περιβαλλοντικού κόστους ως κίνητρο στη βιώσιμη περιβαλλοντική διαχείριση / Νικήτα Α. Μυλόπουλου, Γιάννη Α. Μυλόπουλου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Ανάλυση κόστους - οφέλους για την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης / Σ. Μοιρασγεντή [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Integrated urban environmental management : monitoring, silulation, decision support / K. Fedra, K. Karatzas, N. Moussiopoulospdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) / Ελένης Ιωαννίδου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Είδη συστημάτων οικολογικών σημάτων / Αμαλίας Ξανθούλη-Κάτσου   pdf  κείμενο (792 ΚΒ)


Επέκταση και εφαρμογή του κοινοτικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / Μ.Παπάζογλου, Ν.Ζαχαρή, Α.Χριστοφορίδη pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κύκλου ζωής με τη μέθοδο του πολυγώνου / Δημητρίου Α.Γεωργακέλλου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


An integrated hydrodynamic/pollutant transport GIS model / I.K. Tsanispdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Emerging management options for the recycling of waste from electric and electronic equipment in the EU / Demosthenes Papameletioupdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Διασύνδεση εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος : προϋποθέσεις συνέργειας / Χριστίνας Θεοχάρη pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Πιλοτική εφαρμογή EMAS σε βιομηχανίες του Ν. Θεσσαλονίκης / Σ.Π. Φάμελλου, Κ.Ι. Δελήμπαση pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Directions for industry's contribution to environmental progress in Greece / Manfred Gerstenfeld pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Some aspects of EM software applications in oil refinery / S.Sokolovic [et.al.]  pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Simulation models for environmental multimedia analysis of toxic chemicals / I.X. Tsiros, R.B. Ambrose, G. Laniakpdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Adoption of cleaner production for securing globalization of the textile industry / Samia Galal Saadpdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή χαρτονιού συσκευασίας : εφαρμογή της ανάλυσης κύκλου ζωής / Χ. Κορωναίου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Συμβολή της ΔΕΗ για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου / Δημητρίου Παπακωνσταντίνου  pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


 

 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις

 


Περιβαλλοντική διαχείριση νοσηλευτικών μονάδων / Α.Γείτονα, Γ.Νοταρίδη, Χ.Κορωναίου pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Προσομοίωση ρύπανσης εδαφών από πετρελαιοειδή στο εργαστήριο. Εργαλείο στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών καταστροφών από υπόγειους αγωγούς διυλιστηρίων / Δ. Κατσίνη, Φ. Ζαννίκου pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Σχέδιο δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος στον Νομό Θεσσαλονίκης / Μυρσίνης Αυγουστίδου, Κυριάκου Σταμέλου, Γιώργου Μιχαηλίδη pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Μεθοδολογία εφαρμογής προγράμματος ανίχνευσης και αποκατάστασης διαρροών εξοπλισμού / Στέλλας Αλεξοπούλου, Λευτέρη Καραγιαννίδη, Νίκου Κάρναβου pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS) σε βιομηχανία γιαουρτιού / Ευαγγελινής Μπούσιου, Αδαμάντιου Σκορδίλη pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Ανάλυση του κύκλου ζωής (ΑΚΖ) : η περίπτωση της συσκευασίας του τυριού "φέτα" / Μιχαήλ Καρασούλα, Αδαμάντιου Σκορδίλη pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Ανάλυση του κύκλου ζωής : η ολοκληρωμένη προσέγγιση / Χ.Κορωναίου [κ.ά.] pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Use of integrated tools for improving air quality management in urban areas / Κ.Καρατζά, Ν.Μουσιόπουλου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Application of multimedia information systems to environmental impact assessment studies for air quality / K. Karatzas [et al] pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


The influence of bed porosity and size of flowing solids on the dynamic holdup in the packed bed column / Z.J.Predojevic, D.Lj.Petrovic, A.Dudukovicpdf  κείμενο (912 KB)


Επιπτώσεις από την εφαρμογή της οδηγίας ΕΕ/VOC / Ι.Κ. Παναγόπουλου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,1 MB)


Development of a hierarchical system for the teletransmission of environmental data / Χ.Κουρουμλή [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,1 MB)


 

 

 

Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον

Προφορικές Ανακοινώσεις


Cost efficient passive houses as european standard / Apostolos Vourvoutsiotispdf  κείμενο (1,2 MB)


Αξιολόγηση κατασκευαστικών λύσεων του εξωτερικού περιβλήματος κτιρίων με περιβαλλοντικά κριτήρια / Δ.Κ. Μπίκα, Σ.Κ. Μυλωνά pdf  κείμενο (1,2 MB)


Αρχείο περιβαλλοντικών δεδομένων των δομικών υλικών για βιώσιμη δόμηση / Ν.Οικονόμου, Α.Μπίσκα pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Σύστημα ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων / Σπύρου Πρεβεζάνου pdf  κείμενο (1,2 MB)


Τεχνολογικές εφαρμογές μείωσης περιβαλλοντικού - κοινωνικού κόστους στον ενεργειακό τομέα / Ι.Καλδέλη, Δ.Κοδοσάκη pdf  κείμενο (2,3 MB)


Assessing the environmental and energy efficiency of alternative urban growth patterns / Pavlos S. Kanarogloupdf  κείμενο (1,6 MB)


Η εξοικονόμηση της ενέργειας ως παράγοντας πολεοδομικού σχεδιασμού / Μαγδαληνής Κ. Σεγκούνη pdf  κείμενο  (872 KB)


Promoting res in Europe - What measure fits best? Case study: wind energy / M.Kaltschmitt, A.Παπαδόπουλος, Ν.Μουσιόπουλος pdf   κείμενο (1,7 MB)


Environmental asspects regarding the use of res for energy production - the biomass case / Ηλία Διαβάτη pdf  κείμενο (1,3 MB)


Εφαρμογή τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των Α.Π.Ε. στον αστικό ιστό των Σερρών / Α.Παπαδόπουλου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 MB)


Προς μια νέα οικονομική πολιτική για τη βιώσιμη κινητικότητα / Θάνου Βλαστού, Τίνας Μπιρμπίλη / pdf  κείμενο (1,5 MB)


Urban pollution and diseases connected with them in Albania / L.Spaho [et.al.]   pdf  κείμενο (1 MB)


 

 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις


Η περιβαλλοντική όψη των εφαρμογών τηλεματικής στη Θεσσαλονίκη / Κ.Νικολάου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,2 MB)


Απόκλιση της πηγής θερμικής ενέργειας από την εκάστοτε ορισμένη μεταβλητή / Σπύρου Πρεβεζάνου pdf  κείμενο (1,1 MB)


Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων - προτάσεις προστασίας ιστορικών μνημείων / Ι.Καλδέλλη, Π.Κωνσταντινίδη pdf  κείμενο (2,9 MB)


Ανάπτυξη και εφαρμογή προτύπων βιομηχανικής συμβίωσης σε οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές / Λ.Καραγιαννίδη [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 MB)


Αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων : η χρηματοδότηση από τρίτους / Στέλλας Κυβέλου-Χιωτίνη pdf  κείμενο (2,3 MB)