13ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος (ΤΕΕ, 25-27 Οκτωβρίου 1999, Ρέθυμνο)

M 1766 - Μ 1768

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

1ος τόμος

Ανάλυση και συμπεριφορά των κατασκευών


Αναλυτική προσομοίωση των περιμετρικών τοιχωμάτων των υπογείων των πολυορόφων κτιρίων με ισοδύναμο πλαισιακό μοντέλο αλληλεπίδρασης ανωδομής-θεμελίωσης-εδάφους / Ι.Ν. Δουδούμης, Δ.Αργυριάδη, Δ.Αλεξανδρής pdf  κείμενο(1,6 MB)


 Γενικού τύπου πεπερασμένο στοιχείο δοκού για ισοδύναμη πλαισιακή προσομοίωση κτιριακών φορέων Ο/Σ / Ι.Ε. Αβραμίδης, Κ. Μορφίδης pdf  κείμενο (1,7 MB)


Απλοποιημένα προσομοιώματα δικυψελικών πυρήνων σε κτίρια Ο/Σ / Χ. Ξενίδης, Κ. Μορφίδης, Ι.Ε. Αβραμίδης pdf  κείμενο (1,9 MB)


Αναλυτική μελέτη ορθογωνικών πλακών οπλισμένου σκυροδέματος για συνθήκες μονόπλευρης περιμετρικής έδρασης / Ι.Ν. Δουδούμης, Β.Κ. Παπανικολάου, Ε.Ν. Μητσοπούλου pdf  κείμενο (1,5 MB)


Γεωμετρικά μη γραμμικός στατικός υπολογισμός περιμετρικά εδραζομένων υαλοπινάκων σε ανεμοπίεση / Κ. Κοταλακίδης, Π. Παπαδόπουλος, Γ. Πενέλης, Α. Τσώνος pdf  κείμενο (1,3 MB)


Η επιρροή της διάτμησης στις παραμορφώσεις κιβωτιοειδών διατομών γεφυρών από οπλισμένο σκυρόδεμα / Κ.Α. Συρμακέζης, V. Kristek, Α.Α. Σοφοκλέους, Κ.Σ. Μυλωνάς pdf  κείμενο (1,2 MB)


"... και όμως παραμορφώνονται" / Ε. Πανταλέων pdf  κείμενο (1,3 MB)


Η στατική μελέτη και η εξέλιξή της στην πρώτη δεκαετία του 2000, με τη νέα τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας / Απόστολος Κωνσταντινίδης, Ιωάννης Μπέλλος, Ευάγγελος pdf  κείμενο (1,6 MB)


 

 

Διαστασιολόγηση και συμπεριφορά των κατασκευών

 

Διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη τυχαίων διατομών Ο/Σ - Γενικευμένη μεθοδολογία με χρήση γραφικών Η/Υ / Μ.Γ. Σφακιανάκης pdf  κείμενο (1,4 MB)


Επίδραση της διάβρωσης στη συνάφεια οπλισμού - σκυροδέματος / Σ. Αρβανιτάκης, Σ. Ταστάνη, Σ. Πανταζοπούλου pdf  κείμενο  (1,4 MB)


Μηχανική συμπεριφορά στοιχείων σκυροδέματος με επιμηκύνσεις οπλισμού μειωμένου μήκους / Α.Ι. Καραμπίνης pdf  κείμενο (1,7 MB)


Επιρροή της διάταξης των οπλισμών στη διατμητική αντοχή των δοκών Ο.Σ. / Πρόδρομος Ζαράρης, Γεώργιος Παπαδάκης pdf  κείμενο (2 MB)


Διατμητική αντοχή στις θέσεις των αρνητικών ροπών των δοκών Ο.Σ. / Πρόδρομος Ζαράρης, Γεώργιος Παπαδάκης pdf  κείμενο (1,7 MB)


 

 

Συμπεριφορά των κατασκευών

 

Πειραματική διερεύνηση της επιρροής της θέσης των συνδετήρων στο μηχανισμό διατμητικής αστοχίας δοκών από σκυρόδεμα / Χρ.Γ. Καραγιάννης, Κ.Ε. Χαλιορής pdf  κείμενο (1,7 MB)


Πειραματική διερεύνηση της στρεπτικής συμπεριφοράς ορθογωνικών δοκών οπλισμένων με σπειροειδή οπλισμό / Χρ.Γ. Καραγιάννης, Κ.Ε.Χαλιορής pdf  κείμενο (1,6 MB)


Συγκριτική πειραματική μελέτη περισφιγκτικών διατάξεων ορθογωνικών διατομών / Ιωάννης Α. Τέγος pdf  κείμενο (2,3 MB)


Αποτελεσματικότητα του οπλισμού περίσφιγξης σε στοιχεία σκυροδέματος / Ε.Γ. Δημοπούλου, Π.Δ. Κιούσης, Α.Ι. Καραμπίνης pdf  κείμενο (1,5 MB)


Συμπεριφορά βιομηχανικώς παραγόμενων σπειροειδών συνδετήρων για υποστυλώματα από ωπλισμένο σκυρόδεμα / Μ. Χρονόπουλος, Θ. Παπαθεοδώρου, Π. Μαυροειδής pdf  κείμενο (1,5 MB)


Σχεδιασμός κοντών υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα / Μαρίνα Α. Μωρέττη pdf  κείμενο (1,6 MB)


Shearband: Πρότυπος οπλισμός διάτρησης για επίπεδες πλάκες / Κύπρος Πηλακούτας, Χριστιάνα Ιωάννου pdf  κείμενο (1,7 MB)


Οι χαλύβδινες ίνες ως οπλισμός διατρήσεως / Συμεών Αναγνώστης, Κων/νος Παπανικολάου, Ιωάννης Τέγος pdf  κείμενο (1,6 MB)


Μηχανικά χαρακτηριστικά δομικών στοιχείων σκυροδέματος οπλισμένων με το τρισδιάστατο πλέγμα 3Δ / Κοσμάς Στυλιανίδης, Κων/νος Παπανικολάου, Σπύρος Τσουκαντάς pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Αποτίμηση αντοχής δοκών σύζευξης τοιχωμάτων με τη μέθοδο της "Τροχιάς της θλιπτικής δύναμης" / Μιχαήλ Δ. Κωτσοβός pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Διερεύνηση της ανελαστικής συμπεριφοράς διατμητικών πλαισίων από οπλισμένο σκυρόδεμα / Τ. Μακάριος, Π. Πανέτσος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Συμπεριφορά μερικώς τοιχοπληρωμένων πλαισίων με τη μέθοδο των σημείων επαφής / Κ.Α. Συρμακέζης, Π.Γ. Αστερής pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Διερεύνηση μερικών παραγόντων που επηρεάζουν τις δράσεις σε στρωτήρες από σκυρόδεμα / Σ.Γ. Τσουκαντάς, Κ.Σ. Γιαννακός, Α. Κρίθαρης, Τ. Τοπιντζής pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ)


Ανάπτυξη ενός έμπειρου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για την διάγνωση των ρηγματώσεων στο οπλισμένο σκυρόδεμα / Αλεξάνδρα Ε. Εξάρχου pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Προσδιορισμός της ακαμψίας θραύσης του σκυροδέματος / Μαρία Σ. Κώνστα-Γδούτου pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Συμβολή στη διερεύνηση των αιτίων αστοχίας της πλατφόρμας Steipner 4 στη Βόρεια Θάλασσα / Μιχαήλ Δ. Κωτσοβός pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Κριτική επισκόπηση διατάξεων των Ευρωκωδίκων για γέφυρες από σκυρόδεμα / Νίκος Ε. Μαλακάτας pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Κριτήρια αξιολογήσεως στατικών συστημάτων γεφυρών / Ιωάννης Μοσχονάς, Μιχαήλ Τσιτώτας, Ιωάννης Τέγος pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Πειραματική διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς κόμβων πλακών φορέων μονολιθικώς συνδεδεμένων με τα ακρόβαθρα / Μ.Α. Τσιτώτας, Κ.Β. Παπανικολάου, Ι.Α. Τέγος pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Προβλήματα κοίλων βάθρων σε γέφυρες από σκυρόδεμα / Α.Ι. Κάππος, Κ. Νανούλης pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


 

 

 

Προκατασκευή

 

 

Πρόταση γεωδαιτικής μεθοδολογίας για τον καθορισμό των ανοχών προκατασκευασμένων έργων / Σ.Γ. Τσουκαντάς, Γ.Α. Γεωργόπουλος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Προκατασκευασμένοι, προεντεταμένοι στρωτήρες από σκυρόδεμα : Τεχνική Προδιαγραφή / Σ.Γ. Τσουκαντάς pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Συμπεριφορά δοκών και τοιχωμάτων από κισσηρόδεμα / Ε.Ν. Μπούσιας, Μ.Ν. Φαρδής, Α.Χ. Τριανταφύλλου, Π. Μεγρέμης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Λειτουργικές απαιτήσεις στις ζώνες πάνω από τα μεσόβαθρα συνεχούς πλάκας καταστρώματος γεφυρών με προκατασκευασμένους δοκούς / Ιωάννης Α. Τέγος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Μηχανική συμπεριφορά και βέλτιστος σχεδιασμός υβριδικών προκατασκευασμένων στοιχείων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής και κισσηρόδεμα / Κ.Γ. Παπανικολάου, Θ.Χ. Τριανταφύλλου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Σύγχρονοι τρόποι ανάρτησης-μεταφοράς και σύνδεσης προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα / Ανδρέας Π. Χρίστου pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Το προκατασκευασμένο από σκυρόδεμα φρεάτιο υδροληψίας νέου τύπου της Ε.Υ.Δ.Α.Π. / Αθανάσιος Ν. Απέργης pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


 

 

 

Επισκευές

 

 

Αποδοτικότητα τοπικού δίπλευρου-τρίπλευρου μανδύα για την ενίσχυση εξωτερικών κόμβων πλαισίων από Ο/Σ / Αλέξανδρος Γ. Τσώνος, Στυλιανή Ι. Γεωργιάδου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Ενίσχυση πλαισιακών φορέων οπλισμένου σκυροδέματος με μανδύες / Μ.Φ. Γεωργακοπούλου, Σ.Η. Δρίτσος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Μοντέλο ενίσχυσης πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση χιαστί μεταλλικών στοιχείων / Β. Βαδαλούκα, Α. Γιάκα, Γ. Βαδαλούκας, Γ. Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Επισκευή - ενίσχυση πλακών έναντι διατρήσεως / Ιωάννης Α. Τέγος, Αλέξανδρος Γ. Τσώνος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Παραδοσιακές και σύγχρονες μέθοδοι σεισμικής ενίσχυσης γεφυρών / Μιχάλης Ι. Καραντζίκης, Κων/νος Χ. Σπυράκος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Νέα τεχνική ενίσχυσης στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με σύνθετα υλικά : διαδικασία ανάλυσης και διαστασιολόγησης / Θανάσης Χ. Τριανταφύλλου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Προσεισμική και μετασεισμική ενίσχυση δομικών υποσυνόλων οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση σύνθετων υλικών (FRP) / Α.Δ. Τσώνος, Κ.Α. Στυλιανίδης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Συμβατά κονιάματα αποκατάστασης ιστορικών μνημείων. Οι δυνατότητες και οι περιορισμοί του σκυροδέματος / Αντωνία Μοροπούλου, Αστέριος Μπακόλας, Πέτρος Μούνδουλας pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Αποκατάσταση κτιρίου Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας / Κ. Βελεσιώτου, Σ. Θεοδωράκης pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Αποκατάσταση, διαρρύθμιση και ενίσχυση του διατηρητέου κτιρίου του Δημαρχείου Φλώρινας / Ι.Ν. Δουδούμης, Θ.Μ. Κοκολιού pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Επισκευή κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιά από σεισμό / Παντελής Βιτσάρας, Αλεξάντρα Εξάρχου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Μετασεισμικές επεμβάσεις αποκατάστασης κτιρίων στην πόλη του Αιγίου / Ν.Π. Καρέλα, Σ.Η. Δρίτσος, Κ.Γ. Πηλακούτας, Θ.Α. Αναστασοπούλου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


 

 

 

2ος τόμος

 

Τεχνολογία Σκυροδέματος

 

 


Μακροχρόνιες μηχανικές αντοχές διαφόρων τύπων τσιμέντου / Ι. Μαρίνος, Ε. Φραντζής pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Ιδιότητες και συμπεριφορά σκυροδέματος με μεγάλο ποσοστό ιπτάμενης τέφρας (ΙΤ) / Ι. Παπαγιάννη pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Επιρροή των παραμέτρων σύνθεσης του σκυροδέματος στην αποτελεσματικότητα των ρευστοποιητών / Ι.Παπαγιάννη, Γ. Τσώχος, Ν. Οικονόμου, Π. Μαυριά pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Μελέτη ιδιοτήτων ασβεστολιθικών τσιμέντων Portland / Σ. Τσιβιλής, Ε. Χανιωτάκης, Ε. Μπαδογιάννης pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Ιδιότητες και συμπεριφορά σκυροδέματος με ασβεστολιθικά τσιμέντα Portland / Κ. Μελετίου, Σ. Τσιβιλής, Γ. Μπατής, Ε. Χανιωτάκης pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Επίδραση της δόσης του τσιμέντου στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος / Α.Δ. Μπαλτζοπούλου, Χ.Μ. Οικονόμου, Κ. Σίδερης pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Υψηλές θερμοκρασιακές δράσεις σε σκυροδέματα μεγάλης ηλικίας, παρασκευασμένα με ασβεστολιθικά και πυριτικά αδρανή και με 7 διαφορετικά τσιμέντα / Αθηνά Ε. Σάββα, Παναγιώτα Μανίτα, Κοσμάς Κ. Σίδερης, Κ. Μπαλτζοπούλου, Χ. Οικονόμου pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Χρήση φυσικών αδρανών στην παραγωγή σκυροδέματος / Σωκράτης Χ. Σπυράτος pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Διαξονική εφελκυστική αντοχή ινοσκυροδεμάτων / Στέφανος Ντόγκα, Ιωάννης Α. Τέγος, Γεώργιος Γ. Πενέλης pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Επίδραση της προσθήκης υδρασβέστου στη συμπεριφορά του οπλισμένου σκυροδέματος / Σταμάτης Τσίμας, Παναγιώτα Μοίρα pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Επίδραση της μεθόδου συμπύκνωσης και της μορφής των δοκιμίων στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος και στην πυκνότητά του / Κ. Γεωργίου, Δ. Παπαδολιόπουλος, Ι. Πλέσσα, Σ. Τεσσέρης pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Επίδραση του μεγέθους και της τριβής των δοκιμίων στην θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος / Ελισσαίος Κατσαραγάκης, Κων/νος Γ. Τρέζος pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Εφαρμογή της οπτικής μικροσκοπίας στον έλεγχο σκυροδέματος / Β. Γεωργαλή, Κ. Κουτουπιάς pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου προσδιορισμού αργιλικών προσμίξεων στην άμμο σκυροδέματος / Ελευθερία Τσιάβου, Αριστόδημος Φωτόπουλος pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Προσδιορισμός αντοχής σε τριβή και κρούση (δοκιμή Los Angeles) και υγείας πετρώματος (δοκιμή Mg2SO4) αδρανών από συνδυασμό διαφόρων μετώπων εκμετάλλευσης λατομείου / Δέσποινα Χρυσοβελίδου, Κυριακή Τριανταφύλλου, Αριστόδημος Φωτόπουλος pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Πορώδης δομή κονιαμάτων με τσιμέντα τύπου Ι και ΙΙ σε ατμοσφαιρικές συνθήκες / Χ. Μαλαμή, Β. Καλοϊδάς pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Επίδραση του όγκου του τσιμεντοπολτού στην αντοχή του σκυροδέματος / Κ. Γεωργίου, Σ. Κόλιας, Κ. Μαϊστράλη pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Μελέτη της επίδρασης της περιεκτικότητας σε παιπάλη των αδρανών που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο, πάνω στις βασικές ιδιότητες του σκυροδέματος / Α. Σακελλαρίου pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Μελέτη της επίδρασης των ρευστοποιητών και των υπερρευστοποιητών για δημιουργία εργάσιμων σκυροδεμάτων. Εφαρμογή σε σκυροδέματα κατηγορίας C20/25 με θραυστά αδρανή Κύπρου / Α. Σακελλαρίου pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Συσχέτιση αντοχών τσιμέντου με φυσικές και χημικές ιδιότητες μέσω μαθηματικής μοντελοποίησης / Δημήτρης Τσαματσούλης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Σημειακή αντοχή τσιμεντοκονιαμάτων / Θ. Παπαλιάγκας, Σ. Μανωλοπούλου, Α. Καραπάς, Μ. Κούτα, Κ. Νικολάου pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Η συμβολή της πυριτικής άχνης ως υλικού αποκατάστασης / Β. Κασελούρη, Ν. Κουλουμπή, Γ. Τσίχλης, Θ. Τάσιος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Κισσηρόδεμα / Ε.Φ. Φραντζής, Γ.Παναγιώκας, Ι.Λούβαρης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Εξειδικευμένες χρήσεις σκυροδέματος / Αγγελος Πατεράκης, Στυλιανός Κανλής pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Κονιάματα τροποποιημένα με πολυμερή και ασφαλτικά υλικά / Ιωάννα Παπαγιάννη, Νίκος Οικονόμου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Ανακυκλωμένο σκυρόδεμα / Ν. Οικονόμου, Σ. Σελεβός pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Έτοιμα κονιάματα επιχρισμάτων και τοιχοποιίας / A. Κερμετζόγλου, Χ. Μαλαμή pdf  κείμενο (876 ΚΒ)


Επίδραση των ινών από χάλυβα στην πλαστική παραμόρφωση του σκυροδέματος / Κοσμάς Κ. Σίδερης, Αθηνά Ε. Σάββα, Παναγιώτα Α. Μανίτα, Κωνσταντίνος Κ. Σίδερης pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Επίδραση του silica-fume στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος / Αθηνά Ε. Σάββα, Κοσμάς Κ. Σίδερης, Παναγιώτα Α. Μανίτα, Κωνσταντίνος Κ. Σίδερης pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Σχεδιασμός οπλισμένου σκυροδέματος με ινοπλισμένα πολυμερή / Κυριάκος Νεοκλέους, Κύπρος Πηλακούτας, Στέφανος Δρίτσος, Θανάσης Τριανταφύλλου pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Ανθεκτικότητα ινοπλισμένων πολυμερών στο σκυρόδεμα / Σωτήρης Δέμης, Κύπρος Πηλακούτας, Στέφανος Δρίτσος, Θανάσης Τριανταφύλλου pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Τα προϊόντα σκυροδέματος. Ήρθε η ώρα τους και στην χώρα μας / Μάρθα Διασάκου, Μ. Ευσταθιάδης pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Κισσηρόλιθος από αμιγή ελληνική κίσσηρη στην γαλλική αγορά / Μιχ. Ευσταθιάδης pdf  κείμενο (837 ΚΒ)


Σκυροδέματα ειδικών χρήσεων / Στέλιος Κανλής, Αγγελος Πατεράκης pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος / Σ.Κόλιας, Ε. Γκεριμέζη, Η. Ζώταλης, Σ. Φραντζής pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος με τις μεθόδους της διαπερατότητας υπό πίεση και της υδαταπορρόφησης λόγω τριχοειδών / Στυλιανός Κόλιας, Αικατερίνη Αραβαντινού-Φατώρου, Βασίλειος Δημητρόπουλος pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Η καθοδική προστασία του οπλισμού στο σκυρόδεμα / Γ. Μπατής, Π. Καρύδης pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Προστασία του οπλισμού στο σκυρόδεμα με επικαλύψεις με και χωρίς συνδυασμό αναστολέων διάβρωσης / Γεώργιος Μπατής, Παρασκευή Πανταζοπούλου, Κωνσταντίνος Μελετίου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Η προστασία του οπλισμού του σκυροδέματος με ορυκτά πρόσθετα / Γ. Μπατής, Κ. Μελετίου, Αθ. Ρούτουλας pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Επιρροή των πουζολανών στη διάβρωση του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος / Κοσμάς Κ. Σίδερης, Αθηνά Ε. Σάββα, Χ. Μαλαμή, Ι. Μαρίνος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Ανάλυση του φαινομένου της διάβρωσης του χάλυβα στο σκυρόδεμα λόγω διάχυσης ιόντων χλωρίου / Μαρία Σ. Κώνστα-Γδούτου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης, στα δομικά υλικά : εφαρμογή στο σκυρόδεμα / Αγγελική Μπούρα, Χριστοφής Κορωναίος, Νικόλαος Οικονόμου, Νικόλαος Μουσιόπουλος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


 

 

 

Έλεγχος Ποιότητας

 

 

Σήμα ποιότητας σκυροδέματος / Γιάννης Καραγιάννης, Νίκος Χρυσοχόου pdf  κείμενο (794 ΚΒ)


Εφαρμογή συστήματος ποιότητος ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 σε βιομηχανία ετοίμου σκυροδέματος και το σήμα ποιότητας στο έτοιμο σκυρόδεμα / Νικόλαος Λίτινας pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Παραγωγή και ποιοτικός έλεγχος εργοταξιακού σκυροδέματος μεγάλων έργων / Ασημίνα Ξηροτύρη pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Στατιστικός έλεγχος ποιότητας παραγωγής τσιμεντοσκυροδέματος. Στατιστική αξιολόγηση και αξιοποίηση εργαστηριακών αποτελεσμάτων συμβατικής θλιπτικής αντοχής / Νικόλαος Νικολάου, Αριστόδημος Φωτόπουλος pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Μη καταστροφικοί έλεγχοι σκυροδέματος στον αγωγό ύδρευσης Αραβησσού - Θεσσαλονίκης / Γεώργιος Γ. Πενέλης, Ιωάννα Παπαγιάννη, Δέσποινα Κτενίδου, Θωμάς Ν. Σαλονικιός pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Ανίχνευση σιδηροπλισμού κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με ηλεκτρομαγνητικές συσκευές (covermeters) / Α. Σακελλαρίου pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Ποιοτικός έλεγχος και διακριβώσεις οργάνων εργαστηρίων σκυροδέματος / Κ.Ν. Αθανασιάδης pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


 

 

 

Χάλυβες

 

 

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ) οπλισμού σκυροδέματος / Σ. Τεσσέρης pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Ιστορικό σήμανσης και αναγνώρισης χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος / Βασίλης Σκαράκης, Γεωργία Αγναντιάρη pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος και ο ρόλος των ξένων στοιχείων στη διαμόρφωση των μηχανικών και φυσικών του ιδιοτήτων / Γιώργου Βαρουφάκη pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Διαδικασία θερμικής κατεργασίας χαλύβων για οπλισμένο σκυρόδεμα. Θεωρητικά και πρακτικά συμπεράσματα / Παναγιώτης Σισμάνης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Πειραματική μελέτη της συγκολλησιμότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος / Γεώργ. Δ. Παπαδημητρίου, Στ. Σούτης, Ελ. Μπούριθης, Σαράντος Μουγιάκος pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Το πρόβλημα της ραδιενέργειας στους χάλυβες / Αβραάμ Μαστοράκης pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Διάβρωση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος σε διάφορα διαβρωτικά περιβάλλοντα / Γ. Μπατής, Ε. Ρακαντά, Λ. Τσάμπρας, Σ. Μουγιάκος, Γ. Αγναντιάρη pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Συμπεριφορά καμπύλων αγκυρώσεων / Κων/νος Γ. Τρέζος, Σαράντος Μουγιάκος, Παναγιώτης Δ. Μαυροειδής pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Ερευνα κατασκευαστικών σφαλμάτων και αβεβαιοτήτων στην όπλιση στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα / Κ.Γ. Τρέζος, Παναγιώτης Δ. Μαυροειδής pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Προκατασκευασμένα πλέγματα οπλισμού σκυροδέματος : Νέες μέθοδοι τυποποίησης των κατασκευών οπλισμού σκυροδέματος / Δημοσθένη Καλτεζιώτη pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Η τεχνολογία της αντισεισμικής όπλισης / Απόστολος Κωνσταντινίδης pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Η βιομηχανοποίηση του οπλισμού και αντισεισμικοί θώρακες / Μανώλης Κρεβατσούλης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Βιομηχανικά ξηρά κονιάματα - μελέτη πρόσφυσης / Δημήτριος Α. Παπαγεωργίου pdf  κείμενο (5,2 ΜΒ)


 

3ος τόμος

 

Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών

 

 


Επίδραση του σεισμού Κοζάνης - Γρεβενών την 13.5.95 σε κατασκευές της Δυτικής Μακεδονίας / Μ. Καραβεζύρογλου-Βέμπερ, Σ. Μαυρικάκης, Ε. Σταυρακάκης, Α. Τριανταφυλλοπούλου pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Παράγοντες που επηρέασαν τη συμπεριφορά των κτιρίων κατά το σεισμό της Κόνιτσας, 6 Αυγούστου 1996 / Μίλτων Δημοσθένους pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Ο σεισμός της Κύπρου της 9ης Οκτωβρίου 1996 (Μ=6.8) : σεισμολογικά στοιχεία και κατανομή των βλαβών / Μ.Δημοσθένους, Ν.Θεοδουλίδης, Γ.Κωνσταντίνου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς μιας 6-όροφης πολυκατοικίας με πυλωτή στη Λεμεσό κατά το σεισμό της 9ης Οκτωβρίου 1996 (Μ=6,8) / Μ.Δημοσθένους [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς εκκλησιών της Κύπρου που εμφάνισαν ζημιές κατά το σεισμό της 9ης Οκτωβρίου 1996 (Μ=6,8) / Μ.Δημοσθένους pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Η επιρροή της σεισμικότητας στο κόστος έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα / Σ.Γ. Τσουκαντάς, Γ.Ε. Σκούρας, Ε.Ι. Γκούμας pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Εκτίμηση των αναμενόμενων οικονομικών ζημιών από σεισμούς στον οικιστικό πλούτο της χώρας και των επιπτώσεών τους / Ιωάννης Σ. Βλάχος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Σεισμοτεκτονικά-γεωτεχνικά δεδομένα και δεδομένα τρωτότητας κτιρίων ως παράμετροι διαμόρφωσης του αντισεισμικού σχεδιασμού στην πόλη του Ρεθύμνου / Παναγιώτης Καρύδης, Ευθύμιος Λέκκας, Στέλιος Λόζιος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Δυναμικός αντισεισμικός υπολογισμός και ισοδύναμη στατική μέθοδος. Συγκριτική αξιολόγηση των εντατικών μεγεθών / Ε.Πανταλέων pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Η θέση των σεισμικών δυνάμεων κατά την εφαρμογή της απλοποιημένης μεθόδου αντισεισμικού υπολογισμού / Α.Αθανατοπούλου, Τ.Μακάριος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Η έννοια της στατικής εκκεντρότητας στα πολυώροφα ασύμμετρα κτίρια / Τ.Mακάριος, Α.Αθανατοπούλου pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Προσεγγιστικός συνυπολογισμός της κατακόρυφης σεισμικής συνιστώσας σύμφωνα με τον Ν.Ε.Α.Κ. / Ι.Ε.Αβραμίδης, Α.Αθανατοπούλου, Χ.Ξενίδης pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Βαθμονόμηση μεθόδων ανάλυσης κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τον Ευρωκώδικα 8 - Σύγκριση με τον Ν.Ε.Α.Κ. / Χριστίνα Αθανασιάδου, Ευάγγελος Παπαχριστοφίλου, Σταύρος Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Ανελαστικός αντισεισμικός έλεγχος επίπεδου πολυώροφου πλαισίου με βάση τις μετακινήσεις / Τ.Mακάριος, Κ.Αναστασιάδης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις και παραμορφώσεις : διαδικασία και εφαρμογή / Τ.Β. Παναγιωτάκος, Μ.Ν. Φαρδής pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Αλληλεπίδραση πολυορόφων γειτονικών κτιρίων, με ή χωρίς αρμό διαχωρισμού, για δυναμική - σεισμική διέγερση της βάσης / Β.Πασχαλίδης, Ε.Μητσοπούλου, Ν.Χαραλαμπάκης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Πειραματική και αριθμητική μελέτη μιας πολυώροφης κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοπληρώσεις στο Ευρωπαϊκό Πεδίο Δοκιμών της Βόλβης - Euroseis Test Site / Γεώργιος Χ. Μάνος, Μ.Γιασίν, Τ.Θαούμπτα pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Αποτίμηση των σεισμών σχεδιασμού των Ν.Ε.Α.Κ., EC8 και UBC/97 από πραγματικές καταγραφές και αναλύσεις / Α.Σέξτος, Κ.Μάκρα, Κ.Πιτιλάκης pdf  κείμενο (3,6 ΜΒ)


Σεισμική συμπεριφορά δοκιμίου εξωτερικού κόμβου σχεδιασμένου σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 / Α.Γ.Τσώνος, Η.Χ.Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Αντισεισμικός σχεδιασμός γωνιακών κόμβων πλαισίων / Σ.Πανταζοπούλου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Χρήση δισδιαγώνιων οπλισμών για τη βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς κόμβων υπό συνθήκες μεταβαλλόμενου αξονικού φορτίου και φαινομένων δευτέρας τάξεως / Αλέξανδρος Γ. Τσώνος, Ιωάννης Α. Τέγος, Γεώργιος Γρ. Πενέλης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Προσδιορισμός παραμορφώσεων τοιχωμάτων υπό σεισμική φόρτιση - Αντοχή σε διατμητική ολίσθηση / Θωμάς Ν. Σαλονικιός [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Πειραματική έρευνα της συμπεριφοράς σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση τοιχωμάτων με λόγο διατμήσεως 1.0 και 1.5 - Βελτίωση ανελαστικών χαρακτηριστικών / Θωμάς Ν. Σαλονικιός [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς και δείκτες υπεραντοχής κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα σχεδιασμένων με βάση τον Ευρωκώδικα 8 / Ανδρέας Κάππος, Χριστίνα Αθανασιάδου, Χρήστος Πετράνης pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Εναλλακτικοί μηχανισμοί πλαστικής κατάρρευσης και ικανοτικού σχεδιασμού σε αμιγή και μικτά πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος / Ι.Ν.Δουδούμης, Π.Κ.Πανέτσος, Ν.Χ.Χαραλαμπάκης pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Εκτίμηση του βαθμού βλάβης και αποθέματα πλαστιμότητας κατασκευών μετά από ένα σεισμό / Κ.Α.Συρμακέζης, Α.Α.Σοφοκλέους pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Ικανοτικός σχεδιασμός ανοικτού ορόφου τοιχοπληρωμένων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος / Μ.Ν. Φαρδής [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Σεισμική απόκριση και σχεδιασμός κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος με έκκεντρες τοιχοπληρώσεις / Μ.Ν. Φαρδής [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Αντισεισμική μελέτη δοκών κεφαλόδεσμων πασσάλων / Ιωάννης Α. Τέγος, Αλέξανδρος Γ. Τσώνος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Σεισμική συμπεριφορά επισκευασμένων και ενισχυμένων δοκιμίων από Ο/Σ / Αλέξανδρος Γ. Τσώνος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Σεισμική συμπεριφορά κτιρίων με μεταλλικές διαγώνιες ράβδους μεταβλητού τρόπου λειτουργίας / Ε.Μητσοπούλου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Κτίριο ενισχυμένο με μεταλλικές διαγώνιες ράβδους / Π. Παπαδόπουλος, Α. Αθανατοπούλου pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Η συμβολή των διατμητικών συνδέσμων στη σεισμική συμπεριφορά σύμμικτων κατασκευών / Π.Καρύδης [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Σιλό υπό σεισμική δράση : αλληλεπίδραση κελύφους και υλικού πλήρωσης / Χρίστος Θ. Παπαδόπουλος [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Εμπειρίες από την εφαρμογή στην Ελλάδα του Ευρωκώδικα 8/2 "Αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών" μέσω της εγκυκλίου Ε39/93 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. / Α.Πλάκας, Β.Κόλιας, Θ.Πανουτσόπουλος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς γεφυρών από Ο/Σ με κατάλληλη επιλογή του τύπου της θεμελίωσης / Α.Ι.Κάππος, Α.Γ.Σέξτος pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Διερεύνηση της δυναμικής συμπεριφοράς της υψηλής γέφυρας του Ευρίπου : πειραματική και αναλυτική προσέγγιση / Βασίλης Λεκίδης [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


 

 

Έργα

 

 

Αναβάθμιση υφιστάμενης γέφυρας άνω διαβάσεως εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης / Γεώργιος Πενέλης, Κοσμάς Στυλιανίδης, Χρήστος Ιγνατάκης, Φ. Κανδύλας pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Καλωδιωτές γέφυρες / πρωτοποριακές τεχνολογίες κατασκευής = Cable stayed bridges: Innonative construction technologies / Jean-Philippe Fuzierpdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Καταστροφή γέφυρας χειμάρρου Ζηλιάνα της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης κατά την 28η Νοεμβρίου 1998 / Στέφανος Τσότσος, Ιωάννης Τέγος, Μάριος Βαφειάδης pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Γέφυρα ποταμού Αλιάκμονα στη θέση από χ.θ.14+248 έως χ.θ.14+528 / Κων/νου Σεβδαλή pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Σταθερή επιδομή : η νέα τεχνολογία με βάση το σκυρόδεμα στην διαμόρφωση σιδηροδρομικής γραμμής / Σ.Τσουκαντάς, Χ.Τσίτουρας, Κ.Γιαννακός [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,9 ΜΒ)


Κτίριο σιλό λιγνίτη 5ης μονάδας ατμοηλεκτρικού σταθμού ΔΕΗ Αγ.Δημητρίου Κοζάνης / Φωτεινή Γκουλούση-Πρωτονοτάριου [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Μετρητικοί και ρυθμιστικοί σταθμοί (Μ/Ρ) ΑΦΑ - Εργα Πολιτικού Μηχανικού / Α.Σαρηγιάννης, Γ.Αναγνωστίδης, Σ.Μαργέτη pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Εργα Πολιτικού Μηχανικού στον εκσυγχρονισμό των διυλιστηρίων Ασπροπύργου / Α.Σαρηγιάννης, Γ.Αναγνωστίδης pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Μελέτη και κατασκευή πλωτών προβλητών και κυματοθραύστη από οπλισμένο σκυρόδεμα στην μαρίνα της Olympic Marine στο Λαύριο / Στράτος Ανδριάνης, Γιώργος Γράψας, Δημήτρης Τόλης  pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)