Περιβαλλοντικά προβλήματα περιοχής Δυτικής Ελλάδας: Πρακτικά ημερίδας (TEE – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, 7 Δεκεμβρίου 1995, Πάτρα)

M 1774

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Πρόλογος - Περιεχόμενα pdf  κείμενο  (1,1 MB)


 Χαιρετισμοί pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Θεσμικό πλαίσιο περιβάλλοντος / Κλημεντία Καραγιάννη pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Προβλήματα ρυπάνσεως των επιφανειακών και υπόγειων νερών στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας / Κων/νος Καντάς pdf  κείμενο  (5,5 ΜΒ)


Διαχείριση υδατικών πόρων Δυτικής Αχαΐας : Συμπεράσματα και προτάσεις / Σταύρος Χόνδρος pdf  κείμενο  (2,7 ΜΒ)


Ανάπτυξη ολοκληρωμένου βιολογικού συστήματος για την επεξεργασία πόσιμου ύδατος : Απομάκρυνση NH3 Fe και Mn / Δ. Β. Βαγενάς, Γ. Λυμπεράτος pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Επεξεργασία λυμάτων με προαπανίτρωση σε περιστρεφόμενους βιοδίσκους / Απόστολος Μ. Τζίμας, Σωτήριος Γ. Γρηγορόπουλος pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Ορθολογική ανάπτυξη της περιοχής του άξονα Πάτρα - Αίγιο / Ιωάννα Ηλιοπούλου - Γεωργουδάκη pdf  κείμενο  (782 ΚΒ)


Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων σταφιδοεργοστασίων : Ενας χρόνος εμπειρίας από τον πρώτο αντιδραστήρα βιομηχανικής κλίμακας / Ιωάννης Αθανασόπουλος, Νικόλαος Αθανασόπουλος pdf  κείμενο  ( 1,6 ΜΒ)


Αναερόβια συγχώνευση αγροτοβιομηχανικών υγρών αποβλήτων / Χ. Ν. Γαβαλά [κ.ά.] pdf  κείμενο  (737 ΚΒ)


Δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων : Σημερινές εμπειρίες και προοπτικές / Σ. Π. Τσώνης pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Η διαχείριση των αστικών λυμάτων και η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στο Δήμο Κάτω Αχαΐας : Αναφορά στη συγκριτική μελέτη για το περιβάλλον του συμβουλίου ευρωπαϊκών δήμων και κοινοτήτων : Παρεμβάσεις / Δ. Γκοτσούλιας [κ.ά.] pdf  κείμενο  (2,3 ΜΒ)


Συζήτηση pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Ατμοσφαιρική ρύπανση / Ιωάννης Δ. Πνευματικός pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Εποχική κατάσταση ατμοσφαιρικής ρύπανσης Πατρών από διοξείδιο του θείου και αεροσωματίδια / Παναγιώτης Χρ. Γιαννόπουλος pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Μέτρηση καυσαερίων και αξιολόγηση της αντιρρυπαντικής απόδοσης των αυτοκινήτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας του Ν. Αχαϊας / Γεώργιος Παπασταματίου pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Ηλεκτροκίνηση στα μέσα μεταφοράς. Ηλεκτρικό όχημα / Α. Σαφάκας, Ε. Τσιμπλοστεφανάκης pdf  κείμενο  (716 ΚΒ)


Οικολογία και ανάπτυξη / Βλάσσης Β. Βελλόπουλος pdf  κείμενο  (400 ΚΒ)


Περιβαλλοντική πληροφορική : θεωρία και εφαρμογές διαχείρισης περιβαλλοντικής πληροφορίας / Νικόλαος Αβούρης pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)


Επίπεδα εκπομπών και ανάλυση της ποιότητας του φυσικού ατμοσφαιρικού συστήματος στην Πάτρα / Ευάγγελος Α. Μαραζιώτης pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Συζήτηση pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Περιβαλλοντικά προβλήματα από τη διάθεση των στερεών αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος Πατρών / Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


 Παρουσίαση έργων υποδομής νέου χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη θέση "Ξερόλακα" του Δήμου πατρέων / Γεώργιος Ι. Σπηλιωτόπουλος pdf  κείμενο  (2,1 ΜΒ)


Ανακύκλωση στερεών αστικών αποβλήτων / Στάθης Παπαχριστόπουλος pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Αντιμετώπιση του γεωλογικού και υδρογεωλογικού προβλήματος στη μελέτη: Γεωλογική και υδρογεωλογική μελέτη και μελέτη περιβαλλοντικών ειπτώσεων του χώρου διάθεσης απορριμμάτων της 11ης και 12ης Γ.Ε Νομού Ηλείας / Σταύρος Χόνδρος pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Διαχείριση απορριμμάτων Δυτικής Αχαΐας δυνατότητα σύστασης φορέα διαχείρισης / Ι. Αθανασόπουλος pdf  κείμενο  (4,2 ΜΒ)


 Ζυζήτηση pdf  κείμενο  (167 ΚΒ)


Συμπεράσματα – Κλείσιμο ημερίδας pdf  κείμενο  (187 ΚΒ)