Νομοθετικό πλαίσιο για τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή – Προτάσεις και Προοπτικές (ΤΕΕ, 3 Φεβρουαρίου 2000, Αθήνα)    

 

M 1775

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής / Ι. Πινάτσης pdf  κείμενο  (1,7 ΜΒ)


Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : Η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα : Οι προκλήσεις της απελευθερωμένης αγοράς : Βαδίζοντας προς το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης / Γ. Μέντζου pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Ενέργεια 2001 : Η πολιτική του ΥΠΕΧΩΔΕ για εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ στον οικιστικό τομέα / Μαργαρίτας Καραβασίλη pdf  κείμενο (4,1 ΜΒ)


Διείσδυση μονάδων ΑΠΕ στα δίκτυα της ΔΕΗ : Τεχνικά και νομοθετικά προβλήματα : Προοπτικές / Ι. Καμπούρης, Α. Μαϊσης, Γ. Κόλλιας, Π. Ευσταθίου pdf  κείμενο  (2,9 ΜΒ)


Η διείσδυση των ΑΠΕ στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα : Η εμπειρία του ΚΑΠΕ / Γ. Καμάρας pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Απόψεις, εμπειρίες και προτάσεις επί του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ / Γ. Σπύρου pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Οι απόψεις της ΕΛΕΤΑΕΝ / Απόστολου Ν. Φραγκούλη pdf  κείμενο  (874 ΚΒ)


Επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας / Α. Αδρακτά, Φ. Καραγιάννη pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


 Υλικό που αφορά τις ΑΠΕ και αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος και προγραμματισμού του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας (WEC) pdf  κείμενο  (2 MB)


Επεξεργασία και παρουσίαση συμπερασμάτων της ημερίδας, προτάσεις / ΕΕΕ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας pdf  κείμενο (1,7 MB)