Κανονισμός τεχνολογίας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (ΤΕΕ, 24 Οκτωβρίου 2000, Αθήνα)

 

M 1805

 


Γενική παρουσίαση κανονισμού τεχνολογίας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος / Σωτ. Τεσσέρης pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Μηχανικές ιδιότητες χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος / Κ. Τρέζος pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Μεταλλουργικά χαρακτηριστικά των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος / Στυλιανός Σούτης pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος / Θ.Γ. Βουδικλάρης pdf  κείμενο (6 ΜΒ)


Διάβρωση χαλύβων / Γ. Μπατής [κ.ά.] pdf  κείμενο (3,1 ΜΒ)


Συγκολλήσεις οπλισμού σκυροδέματος / Γεώργ. Δ. Παπαδημητρίου pdf  κείμενο (3,1 ΜΒ)


Νομοθεσία ελέγχου χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος / Γεωργία Αγναντιάρη pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Διαπιστώσεις ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέμαατος / Σαράντος Μουγιάκος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Θέματα παραλαβής οπλισμού στο εργοτάξιο / Μ. Χρονόπουλος pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Κόπωση κατασκευών από Ο. Σ. / Πλούταρχος Γιαννόπουλος pdf  κείμενο (6,6 ΜΒ)


Συνάφεια χαλύβων οπλισμού και σκυροδέματος / Πλούταρχος Γιαννόπουλος pdf  κείμενο (3,7 ΜΒ)