Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (ΤΕΕ, 27 Σεπτεμβρίου 2001, Αθήνα)    

 

M 1837

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Σχέδιο προδιαγραφής για το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα / ΥΠΕΧΩΔΕ . ΓΓΔΕ . Δ/νση ΚΕΔΕ pdf  κείμενο (4,9 ΜΒ)


Γενική παρουσίαση του σχεδίου ελληνικών προδιαγραφών για το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα / Δημήτρης Σκόδρας pdf  κείμενο (912 ΚΒ)


Σχολιασμός του σχεδίου προδιαγραφής εκτοξευομένου σκυροδέματος / Θ. Βουδικλάρης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Σχολιασμός διατάξεων του σχεδίου προδιαγραφής για το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και προτάσεις βάσει στοιχείων από την παρακολούθηση εργασιών εκτοξευομένου σκυροδέματος στην Αττική / Μ. Μιχαηλίδης, Κ., Κουτσουπιάς pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Ελεγχος εκτοξευομένου σκυροδέματος μέσω των δεικτών δυσθραυστότητας / Α. Σακελλαρίου pdf  κείμενο (779 ΚΒ)


Η εφαρμογή του εκτοξευομένου σκυροδέματος στα τεχνικά έργα / Γρ. Σαμπατακάκης pdf  κείμενο (5,1 ΜΒ)


Παρουσίαση του ευρωπαϊκού κανονισμού EFNARC για το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα / Α. Σακελλαρίου pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Επιταχυντές εκτοξευομένου σκυροδέματος / Ν. Οικονόμου, Γ. Τσώχος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Επιταχυντές : Διαφορές και ταξινόμηση αυτών-Αναφορές στα πρότυπα, κανονισμούς και έργα / Dal Negropdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Συστήματα προσμίκτων για ανθεκτικότητα και οικολογία εκτοξευομένου σκυροδέματος / Γ. Κατσαντώνης pdf  κείμενο (3,2 ΜΒ)


Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα : Μια σύγχρονη, ολιστική προσέγγιση / T.A. Melbye, R.H. Dimmockpdf  κείμενο (5,3 ΜΒ)


Εκτοξεύοντας το σκυρόδεμα.... Μύθοι και πραγματικότητες / Κ. Στεργιόπουλος pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)