Η Ελλάδα στην Ευρώπη: Χωροταξία και περιφερειακή πολιτική προς το 2000 (ΤΕΕ, ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ, 6-8 Δεκεμβρίου 1993, Αθήνα)     

 

M 1838

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Η Ελλάδα στην Ευρώπη:Χωροταξία και περιφερειακή πολιτική προς το 2000  : Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου / Νίκος Κομνηνίδης, Ηλίας Μπεριάτος, Γιώργος Παπαϊωάννου, Γ.Ν. Πυργιώτης, Χρήστος Σπυρόπουλος pdf  κείμενο (3,7 ΜΒ)


Μελλοντική εξέλιξη των περιφερειών της Κεντρικής Μεσογείου (Mezzogiorno - Ελλάδα) / Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . XVI Γενική Δ/νση Ismeri Europa(Rome, Italy) Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΤΕΑΜ 4/Ι.Π.Α. pdf  κείμενο (6,5 ΜΒ)


Αεροπορικές μεταφορές : στρατηγικοί στόχοι και πολιτική / Πέτρος Στεφάνου pdf  κείμενο (5,4 ΜΒ)


Ο ρόλος και δράση των συνδικάτων στην ελληνική περιφερειακή ανάπτυξη / Δημήτρης Χατζησωκράτης pdf  κείμενο (4,4 ΜΒ)


Περιφερειακή και χωροταξική πολιτική: Η ευρωπαϊκή στρατηγική της Ελλάδας / Λουδοβίκου Βασενχόβεν pdf  κείμενο (222 ΚΒ)


Διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης των θαλασσίων μεταφορών και της λιμενικής υποδομής - Ελλάδα 2010  / Α.Ι. Ρογκάν, Ε.Α. Γιώτη, Π.Κ. Μαρκουλίδης pdf  κείμενο (719 ΚΒ)


Νησιώτικος χώρος και χωροταξικά προβλήματα / Χάρης Κοκκώσης pdf  κείμενο (261 ΚΒ)


Βιομηχανικές προοπτικές της χώρας στις νέες ευρωπαϊκές εξελίξεις / Έλενα Νικολαΐδου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Διαχείριση του χώρου και αειφορικότητα = Territorial management and sustainability / Θύμιου Παπαγιάννη pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Νοτιοευρωπαϊκές και βαλκανικές ιδιαιτερότητες στην ανάπτυξη των ελληνικών περιφερειών / Κωστής Μ. Χατζημιχάλης pdf  κείμενο (194 ΚΒ)


Ενα μοντέλο διαχείρισης του γεωγραφικού χώρου για μια στρατηγική της περιφερειακής οργάνωσης σε επίπεδο νομού / Π. Λαφαζάνη, Μ. Μυρίδης pdf  κείμενο (4,1 ΜΒ)


Τάσεις μεταβολών στην χωροταξική διάρθρωση της Ελλάδας / Π. Λουκάκης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Η αναγκαιότητα ενός χωροταξικού σχεδίου / Χρίστος Κωστής pdf  κείμενο (684 ΚΒ)


Οι χερσαίες, σιδηροδρομικές και συνδυασμένες μεταφορές και η ελληνική ναυτιλιακή πολιτική στα πλαίσια της διαμορφούμενης νέας κοινοτικής πραγματικότητας / Ι. Ν. Χρυσουλάκης, Π. Χ. Παπαδάκος pdf  κείμενο (5,2 ΜΒ)


Αθλητισμός και υποδομή : Η χωροταξική-πολεοδομική και αρχιτεκτονική διάσταση / Πέτρος Α. Συναδινός pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Στρατηγικές επιλογές χωροταξικής διάρθρωσης του τουρισμού = Strategic choices for tourism's structure / Παναγιώτης Ε. Κομίλης pdf  κείμενο (4,5 ΜΒ)


Οι εξελίξεις στα Βαλκάνια και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη : οι προοπτικές για την Ελλάδα = Developments in the Balkans and the CEEC'S : the prospects for Greece / Σωτήρης Βαλντέν pdf  κείμενο (5,2 ΜΒ)


Καινοτομία, τοπικότητα και νέα μοντέλα περιφερειακής πολιτικής = Innovation, locality and new models for regional policy / Νίκος Κομνηνός pdf  κείμενο (3,9 ΜΒ)


Το ελληνικό δίκτυο αστικών κέντρων = The Greek network of urban centers / Δ. Κατοχιανού pdf  κείμενο (4,4 ΜΒ)


Περιφερειακή διάρθρωση και αναπτυξιακή πολιτική / Νικ. Ι. Κόνσολας pdf  κείμενο (277 ΚΒ)


Περιβάλλον και χωροταξία / Μ. Διαμαντόπουλος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Περιφερειακή ανάπτυξη και Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά / Γρηγόρης Καυκαλάς pdf  κείμενο (895 ΚΒ)


Χωροταξικός σχεδιασμός : προσπάθειες-προβλήματα-προοπτικές / Αλέξανδρος Βούλγαρης pdf  κείμενο (3,1 ΜΒ)


Παράρτημα pdf κείμενο (3,6 ΜΒ)