Τουριστική ανάπτυξη παραλίων Ν. Λάρισας (ΤΕΕ – Τμ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, 1-3 Οκτωβρίου 1999, Λάρισα)      

 

M 1842

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Χαιρετισμοί στο συνέδριο με θέμα "Τουριστική ανάπτυξη παραλίων Ν. Λάρισας"  / Π. Ηλιάδης, Γ. Καρατζιώτης, Γ. Φλώρος, Γ. Αδαμόπουλος, Θ. Στάθης, Φ. Χατζημιχάλης, Ν. Λουλέ, Κ. Τζανακούλης, Νικ. Παπανικολάου, Βασ. Ζωγράφος, Ν. Παπαϊωάννου, Γ. Λαδάς pdf  κείμενο (4,7 ΜΒ)


Τουριστική πολιτική παραλιακής ζώνης Ν. Λάρισας : παραθεριστικός - θαλάσσιος - ορεινός τουρισμός - αγροτοτουρισμός / Κ. Κατσιγιάννη pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Τάσεις και προοπτικές για βιώσιμη ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη : ο ρόλος του ΕΛΚΕ / Ελένης Δεσύλλα pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Τουριστική πολιτική - τουριστική ανάπτυξη Ν.Λάρισας / Λάζαρου Μακρή pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Τοπική και τουριστική ανάπτυξη στα πλαίσια του σχεδίου Ι.Καποδίστριας / Γιάννη Μητάκου pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Σύντομη συζήτηση pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Η περιφερειακή αντίληψη για την τουριστική ανάπτυξη στα πλαίσια του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης / Π.Γραβάνη pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Πρότυπο πρόγραμμα ανάπτυξης παράκτιων & νησιωτικών περιοχών / Ι.Κωνσταντακόπουλου pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Συνεδριακός τουρισμός : ένας πραγματικός μοχλός ανάπτυξης / Αθανασίου Καραμπίνη pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Ο ρόλος του τοπίου και της βλάστησης στην τουριστική ανάπτυξη των παραλίων του Ν.Λάρισας / Κυριάκου Τσίπη pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Οικοτουρισμός σε περιοχές προστασίας, αξιοποίηση της εμπειρίας / Ευαγγελίας Μέρτζιου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Σημερινή κατάσταση των παραλίων του Ν.Λάρισας : προτάσεις για ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού / Πάττυς Λούπα pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Πλαίσια εκπόνησης μελετών χωροταξικού σχεδιασμού / Αικ. Ποράβου pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας Θεσσαλίας - Παράκτια ζώνη / Κ.Δασκαλάκη pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Γεωγραφικές ενότητες και τουριστικά κυκλώματα : μια χωροταξική προσέγγιση για τον ευρύτερο χώρο της παραλιακής ζώνης των νομών Λάρισας και Πιερίας / Ιωάννη Δ. Δημητριάδη pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Η πρόκληση του σχεδιασμού, για όλους τους πολίτες. Ευκαιρίες ανάπτυξης / Α.Βοϊβόνδα, Χ.Γληνού, Σ.Χατζηδάκη pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Περιγραφή των έργων που εκτελούνται στην περιοχή και προτάσεις για νέα έργα που απαιτούνται / Πέτρου Ηλιάδη pdf  κείμενο (669 ΚΒ)


Ρυμοτομικά σχέδια παραλίων Ν.Λάρισας / Μαριέττας Σκληράκη-Λιβέρη pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Κατασκευή μαρίνας στα παράλια Ν.Λάρισας : περίληψη εισήγησης / Σταύρου Χαλκιά pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Συμβολή του λιμένα Αγιοκάμπου στην ανάπτυξη των παραλίων του νομού Λάρισας / Βασιλείου Γ. Χασιώτη pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Ξενοδοχειακή υποδομή Ν.Λάρισας και παραλίων / Αθανασίου Κανάκη pdf  κείμενο (667 ΚΒ)


Το όραμα μιας ανθρώπινης πόλης - κλειδί για την τουριστική ανάπτυξη των παραλίων / Γ.Μπλάνας pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Υγειονομικές υπηρεσίες στα παράλια : παρούσα κατάσταση και προοπτικές / Ν. Κουτσομάρκου pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Αξιοποίηση περιοχών του Δέλτα του Πηνειού Ποταμού : τεχνικογεωλογική θεώρηση / Χ.Β.Κωνσταντινίδη pdf  κείμενο (748 ΚΒ)


 Συζήτηση pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Συμπερασματικός απολογισμός pdf  κείμενο (637 ΚΒ)