1ο Ελληνικό συνέδριο σύνθετων υλικών σκυροδέματος (ΤΕΕ, ΔΠΘ, 9-10 Νοεμβρίου 2000, Ξάνθη)      

 

M 1844

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εξέλιξη της τεχνολογίας των σύνθετων υλικών σκυροδέματος την τελευταία τεσσαρακονταετία / Κωνσταντίνος Σίδερης, Κοσμάς Κ. Σίδερης, Παναγιώτα Μανίτα, Αθηνά Σάββα pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Συμπεράσματα από την εφαρμογή του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος '97 στην περιοχή των Σερρών / Δ. Κακαλέτσης, Χ. Καραγιάννης, Σ. Παπαϊωάννου, Ι. Τσερμεντζέλης pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Συγκριτική μελέτη τσιμέντων Ι45 και ΙΙ45  / Κ. Κ. Σίδερης, Θ. Φιλίππου, Ι. Μαρίνος, Κ. Παύλου, Α. Φραντζέσκου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Συνδυαστική εφαρμογή ακουστικής εκπομπής και ακουστο-υπερήχων για την ανίχνευση μικροσκοπικής βλάβης σε δοκίμια κονιαμάτων / Απόστολος Τσιμόγιαννης, Αθανάσιος Αναστασόπουλος, Βαρβάρα Γεωργαλή, Βασίλειος Καλοϊδάς pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Μη καταστροφικός έλεγχος σύστασης και εκτίμηση αντοχής τσιμεντοκονιάματος με τη μέθοδο των ακουστο-υπερήχων / Δ. Γ. Αγγέλης, Δ. Πολύζος, Θ. Π. Φιλιππίδης, Α. Τσιμόγιαννης, Α. Αναστασόπουλος, Β. Γεωργαλή, Β. Καλοϊδάς pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής του τσιμεντοκονιάματος με χρήση της μεθόδου των ακουστο-υπερήχων / Δ. Γ. Αγγέλης, Θ. Π. Φιλιππίδης, Κ. Κ. Σιδέρης pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Ποζολανικά υλικά στο σκυρόδεμα - ενεργότητα, ανθεκτικότητα και σχεδιασμός / Ε. Γ. Παπαδάκης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Επίδραση του είδους του τσιμέντου και της κοκκομετρικής διαβάθμισης των αδρανών στη θλιπτική αντοχή και την εργασιμότητα σκυροδεμάτων υψηλής αντοχής / Αθηνά Ε. Σάββα pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Εκτοξευόμενο ινοπλισμένο σκυρόδεμα / Γ. Τσώχος, Ν. Οικονόμου, Κ. Δηλαβέρης, Π. Δηλαβέρη pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Εκτοξευόμενο ινοπλισμένο σκυρόδεμα με ίνες από χάλυβα / Κωνσταντίνος Σίδερης, Κοσμάς Κ. Σίδερης, Αθηνά Σάββα, Παναγιώτα Μανίτα pdf  κείμενο (3,4 ΜΒ)


Κανονισμοί ινοπλισμένων σκυροδεμάτων / Α. Δ. Μπαλτζοπούλου pdf  κείμενο (3,3 ΜΒ)


Ποιοτικός έλεγχος ινοπλισμένων σκυροδεμάτων μέσω των δεικτών δυσθραυστότητας (flexural toughness index)  / Α. Σακελλαρίου pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Επιμήκυνση του χρόνου εφαρμογής ινοπλισμένου σκυροδέματος με χρήση χημικών προσμίκτων / Γ. Τσώχος, Ν. Οικονόμου, Κ. Δηλαβέρης, Π. Δηλαβέρη pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Πειραματικές δοκιμές - διατάξεις για την αντοχή του ινοσκυροδέματος υπό εφελκυσμό / Χρήστος Γ. Καραγιάννης, Κωνσταντίνος Ε. Χαλιορής pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Εξόλκευση ινών από υλικά με βάση το τσιμέντο / Χρήστος Γ. Καραγιάννης, Κωνσταντίνος Ε. Χαλιορής pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Συμπεριφορά - μοντέλα ινοσκυροδέματος υπό αξονική θλίψη και εφελκυσμό / Χρήστος Γ. Καραγιάννης, Κωνσταντίνος Ε. Χαλιορής pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Μελέτη συνάφειας κισσηροδέματος με ινοπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής / Κ. Γ. Παπανικολάου, Θ. Χ. Τριανταφύλλου pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Καταστατικό μοντέλο τάσεων - παραμορφώσεων ινοπλισμένου σκυροδέματος / Π. Μανίτα, Σ. Πανταζοπούλου pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Η συνεισφορά των χαλύβδινων ινών στην αντοχή των πλακών έναντι διατρήσεως / Συμεών Αναγνώστης, Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Ιωάννης Τέγος pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Διερεύνηση συμπεριφοράς πλαστικών οπλισμών ενισχυμένων με ίνες γυαλιού σε δοκίμια κονιάματος υπο ακραίες συνθήκες / Γ. Μπατής, Αθ. Ρούτουλας pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Διερεύνηση διάβρωσης σιδηροπλισμών σε ινοπλισμένα δοκίμια κονιάματος με τεχνική Strain Gauges  / Γ. Μπατής, Αθ. Ρούτουλας, Π. Πανταζοπούλου pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Επίδραση των προϊόντων διάβρωσης του δομικού χάλυβα στις ιδιότητες του σκυροδέματος κατά την ενυδάτωση / Γ. Μπατής, Ε. Ρακαντά pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Ενισχυτική επίστρωση σκυροδέματος σε ασφαλτικά οδοστρώματα / Γεώργιος Α. Κολλάρος pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Πειραματική διερεύνηση της συνάφειας συνθέτων ράβδων οπλισμού σκυροδέματος / Σ. Ταστάνη, Σ. Πανταζοπούλου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Κυλινδρικά στοιχεία σκυροδέματος περισφιγμένα με ανθρακονήματα σε αξονική καταπόνηση / Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης, Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Μηχανική συμπεριφορά ελκυστήρων οπλισμένου σκυροδέματος / Αλεξάνδρα Ε. Εξάρχου, Ιωάννης Α. Τέγος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Αναλυτικό προσομοίωμα της μηχανικής συμπεριφοράς σκυροδέματος περισφιγμένου με υφάσματα από συνθετικό υλικό / Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης, Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Περίσφιγξη σκυροδέματος μέσω σύνθετων υλικών / Ελισάβετ Βιντζηλαίου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Μηχανική συμπεριφορά στοιχείων σκυροδέματος επισκευασμένων με ανθρακονήματα σε εναλλασσόμενη μετακίνηση μεγάλου εύρους / Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης, Κωνσταντίνος Γ. Χατζηαποστόλου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Αποδοτικότητα επισκευής πλαισιακών υποσυνόλων με χρήση εποξειδικών ρητινών / Αλέξανδρος Γ. Τσώνος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Μανδύες συνθέτων υλικών ως μέσο βελτίωσης της συνάφειας διαβρωμένου μεταλλικού οπλισμού / Σ. Πανταζοπούλου, Σ. Ταστάνη, Β. Ασημίδης, Σ. Κρομμύδας pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Προσπάθεια μερικής αντικατάστασης οπλισμού συνδετήρων με χαλύβδινες ίνες στις σύγχρονες κατασκευές (σχεδιασμένες με τον ΕΑΚ 2000 και τον Κ.Ο.Σ. 1995)  / Αλέξανδρος Γ. Τσώνος pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Ενίσχυση κόμβων οπλισμένου σκυροδέματος με σύνθετα υλικά / Κ. Π. Αντωνόπουλος, Θ. Χ. Τριανταφύλλου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Σύγκριση αποδοτικότητος μετασεισμικής ενίσχυσης κόμβου με GFRPs με την αποδοτικότητα ενίσχυσης με μανδύα από Ο/Σ / Α. Δ. Τσώνος, Κ. Α. Στυλιανίδης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Προσομοίωση της δοκιμής ώθησης με την χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων / Π. Α. Παυλίδης, Χ. Ν. Κάλφας, Ε. Γ. Γαλούσης, Λ. Μουρίκης pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)