Η Ελλάδα από το Β΄ στο Γ΄ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (ΤΕΕ, 15-17 Δεκεμβρίου 1999, Αθήνα)      

 

M 1848

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


 Σύσταση οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Ο.Κ.Ε. / Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος  pdf  κείμενο (5,2 ΜΒ)


Γνώμη της Ο.Κ.Ε.  : Συνοπτικό σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης 2000-2006 / Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος    pdf  κείμενο (17 ΜΒ)


Στρατηγικοί αναπτυξιακοί στόχοι της Ηπείρου. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Προγραμματικός σχεδιασμός στα πλαίσια του Γ' Κ.Π.Σ. / ΤΕΕ – Τμ. Ηπείρου  pdf  κείμενο (10 ΜΒ)


Απόψεις περί "ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ". Ενδεχομένως χρήσιμες για την σύνοδο πρυτανέων της 13/12/1999  / Αλ. Σιαπκαράς pdf  κείμενο (3 ΜΒ)


Το Γ΄ Κ.Π.Σ. και η δημόσια διοίκηση. "Η τελευταία ευκαιρία"  / Παναγιώτης Κατίκας, Φωτεινή Καλδάνη pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Αναπτυξιακοί στόχοι και προτεραιότητες Γ' Κ.Π.Σ.  / Εμμανουήλ Γιακουμάκης pdf  κείμενο (5,7 ΜΒ)


Επιχειρησιακό πρόγραμμα οδικοί άξονες, λιμάνια & αστική ανάπτυξη. Το πέρασμα από το 2ο στο 3ο Κ.Π.Σ.  / Γιώργου Γανωτή pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Ομιλία / Ιωάννης Θ. Παπαιωάννου pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Πορεία ολοκλήρωσης Β' Κ.Π.Σ. απολογισμός και γενικά συμπεράσματα. Συνολική και κριτική προσέγγιση σημαντικών παραμέτρων Β' Κ.Π.Σ. pdf  κείμενο (5,3 ΜΒ)


Αναπτυξιακοί στόχοι και προτεραιότητες Γ' ΚΠΣ pdf  κείμενο (4,1 ΜΒ)


Το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και ο ρόλος των μηχανικών pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Αναπτυξιακοί στόχοι και προτεραιότητες μεταφορών για την περίοδο 2000-2006  / Γιάννης Μανιάτης – Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών pdf  κείμενο (6,6 ΜΒ)


Σκοπός και δραστηριότητες της Μ.Ο.Δ. α.ε.  : Σύντομο ενημερωτικό σημείωμα pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Θεσμικό και διοικητικό ισοζύγιο στο τέλος του ΚΠΣ ΙΙ / Νίκος Διακουλάκης pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)