2ο Συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής & τεχνικής σεισμολογίας (ΤΕΕ, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΣΠΜΕ, 28-30 Νοεμβρίου 2001, Θεσσαλονίκη)       

 

M 1859, Μ 1860

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1ος τόμος

 

Ενότητα 1: Τεχνική Σεισμολογία και Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική

 


Τα ρήγματα που προκάλεσαν τους γνωστούς ισχυρούς σεισμούς στην Ελλάδα και τη γύρω περιοχή από τον 5ο αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα / Β.Κ.Παπαζάχος [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Εμπειρικές σχέσεις απόσβεσης της οριζόντιας ισχυρής κίνησης των επιφανειακών σεισμών του Ελληνικού χώρου / Β.Μάργαρης [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Ενεργειακά ελαστικά φάσματα και εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας του ελληνικού χώρου / Β.Μάργαρης, Ε.Χ.Ιωαννίδου, Π.Κ.Κολιόπουλος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Πιθανολογική εκτίμηση φασμάτων απόκρισης στον ελληνικό χώρο / Β.Μάργαρης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Η καταλληλότητα των κλιμάκων μεγέθους που χρησιμοποιούνται στον καθορισμό σχέσεων υπολογισμού των παραμέτρων της ισχυρής σεισμικής κίνησης στην Ελλάδα / Β.Κ.Παπαζάχος [κ.ά] pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Προσομοίωση σεισμικής διακινδύνευσης στην Ελλάδα / A.Pomonis [et.al.] pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Η ταχύτητα Vs και η επιρροή της στη σεισμική απόκριση / Δ.Γ.Ραπτάκης pdf  κείμενο (3,1 ΜΒ)


Η εξασθένηση των S κυμάτων και η επιρροή της στη σεισμική απόκριση / Δ.Γ.Ραπτάκης, Κ.Α.Μάκρα pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


 Επιταχυνόμενη σεισμική παραμόρφωση πριν από το σεισμό του Ιζμίτ (17.8.1999, Μ=7,6, ΒΔ Τουρκία) και εξέλιξη της μετασεισμικής του ακολουθίας / Γ.Φ.Καρακαΐσης pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Αλγόριθμος μεσοπρόθεσμης πρόγνωσης σεισμών με τη χρήση μοντέλων επιταχυνόμενης σεισμικής παραμόρφωσης / Κ.Β.Παπαζάχος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Σεισμική μετακίνηση τοίχων βαρύτητας με κεκλιμένη ενδοεπιφάνεια που αντιστηρίζουν ξηρή άμμο / Κ.Α.Σταματόπουλος, Ε.Γ.Βελγάκη pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Εκτίμηση των σεισμικών μετακινήσεων προυπαρχουσών κατολισθήσεων / Θ.Τίκα, Στ.Ελπέκος, Ι.Λιαλιαμπής pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Αντίσταση ρευστοποίησης ιλυωδών άμμων : Πειραματική διερεύνηση / Β.Κ.Ξενάκη, Γ.Α.Αθανασόπουλος pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Αξιοποίηση επι-τόπου μετρήσεων Vso-Βάθος με τη μέθοδο SASW στην περιοχή του Ρίου Πατρών για την εκτίμηση της επικινδυνότητας ρευστοποίησης / Π.Κ.Πελέκης [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Εκτίμηση της βαθιάς εδαφικής δομής με τη χρήση μικροθορύβου στο Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης/ Π.Αποστολίδης, Δ.Ραπτάκης, Ζ.Ρουμελιώτη [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Φασματικοί συντελεστές ενίσχυσης : Αξιολόγηση και αποτύπωση της μη γραμμικής συμπεριφοράς του εδάφους/ Α.Αναστασιάδης [κ.ά.] pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Επίδραση της εδαφικής δομής στην ισχυρή κίνηση στη Θεσσαλονίκη : Σύγκριση καταγραφών, 1D και 2D προσομοίωσης / Δ.Γ.Ραπτάκης [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Ο σεισμός της Αθήνας και ο Σταθμός Κεραμεικού του Μετρό Αθηνών / Μ.Π.Χρονόπουλος, Γ.Γκαζέτας pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Ανάλυση ολισθήσεως και ανατροπής τύμβων για την εκτίμηση επιταχύνσεων στον σεισμό της Πάρνηθας / Μ.Αποστόλου, Ι.Αναστασόπουλος, Γ.Γκαζέτας pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Εκτίμηση μετακινήσεων γεφυρών που υπόκεινται σε ασύγχρονη σεισμική διέγερση και αλληλεπιδρούν με το έδαφος και την θεμελίωση / Α.Γ.Σέξτος, Α.Ι.Κάππος, Κ.Δ.Πιτιλάκης pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Παράγοντες που επέδρασαν στον τύπο, στην ένταση και στην κατανομή των ζημιών στο σειμό του Gujarat, Ινδία / Ε.Λέκκας, Σ.Λόζιος, Γ.Δανάμος pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Καθορισμός φασματικού θορύβου από διορθωμένες καταγραφές ισχυρής κίνησης του ελληνικού χώρου / Α.Σκαρλατούδης, Κ.Παπαζάχος, Β.Μάργαρης pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Μείωση των σεισμικών ωθήσεων σε τοίχους αντιστήριξης με χρήση του γεωαφρού διογκωμένης πολυστερίνης : Ανάλυση με τη ΜΠΣ / Β.Κ.Ξενάκη, Γ.Α.Αθανασόπουλος, Π.Κ.Πελέκης pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Εκτίμηση της επίδρασης της τοπογραφίας και του υπεδάφους στη διαμόρφωση της σεισμικής κίνησης : Ανάλυση και κανονιστικές διατάξεις / Ν.Σ.Κλήμης pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


 

 

 

Ενότητα 2: Διερεύνηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Μνημείων

 

 


Δυναμική και σεισμική συμπεριφορά ομοιωμάτων αρχαίων κιόνων και κιονοστοιχιών με ή χωρίς τη χρήση διατάξεων απόσβεσης ενέργειας / Γ.Χ.Μάνος [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Παραμετρική διερεύνηση της ανατροπής στερεών σωμάτων υπό αρμονική και σεισμική διέγερση / Ι.Ψυχάρης [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Αριθμητική και πειραματική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς αρχαίων μνημείων / Ι.Ψυχάρης [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Αριθμητική ανάλυση της δυναμικής απόκρισης κιόνων της κλασσικής περιόδου αποτελούμενων από έναν ή περισσότερους σπονδύλους / Ε.Μητσοπούλου, Β.Πασχαλίδης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Η κατάρρευση του ναού του Δία στην Ολυμπία. Ανάστροφες αναλύσεις με την μέθοδο του διακριτού στοιχείου / Α.Αλεξανδρής, Ι.Ν.Ψυχάρης, Ε.Α.Πρωτόπαππα pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης μνημειακών οχυρωματικών κατασκευών : η περίπτωσις του προμαχώνα Del Carretto στο Κάστρο της Κω / Χρίστος Παπαδόπουλος [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


 

 

 

Ενότητα 3: Σεισμική Απόκριση των Κατασκευών – Αντισεισμικός Σχεδιασμός

 

 


Σεισμική συμπεριφορά κατασκευών Ο/Σ κατά τη μετασεισμική ακολουθία του σεισμού της Αθήνας (7-9-99). Αναλυτική και πειραματική διερεύνηση / Χ.Ζ.Καρακώστας [κ.ά.]  pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Το πρόβλημα της διαστασιολόγησης των σεισμικών ανασχετήρων (Stoppers) των γεφυρών / Σ.Χ.Κογκορόζη, Ε.Σ.Ταπεινοπούλου, Ι.Α.Τέγος pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Δείκτης αστοχίας για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα / Π.Παπαδόπουλος, Ε.Μητσοπούλου, Α.Αθανατοπούλου pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Διερεύνηση της ελάχιστης επάρκειας διακριτοποίησης αναλυτικών μοντέλων στοιχείων πλήρωσης με ανελαστικούς νόμους υλικού / Ι.Ν.Δουδούμης, Η.Α.Παρασκευόπουλος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Μια νέα μεθοδολογία για τον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων Ο/Σ με βάση την επιτελεστικότητα / Α.Ι.Κάππος, Γ.Παναγόπουλος pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Σύγκριση των σύγχρονων εθνικών αντισεισμικών κανονισμών στην Ευρώπη για κατασκευές από άοπλη τοιχοποιία / Β.Γ.Βρατσάνου pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Δυναμική απόκριση συστημάτων τοίχου-εδάφους / Χ.Γιαρλελής pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Σεισμική απόκριση απλών ασύμμετρων συστημάτων / Κ.Γ.Σταθόπουλος, Σ.Α.Αναγνωστόπουλος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Ανελαστική σεισμική απόκριση ασύμμετρων πολυόροφων κτιρίων / Κ.Γ.Σταθόπουλος, Σ.Α.Αναγνωστόπουλος pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Αξιολόγηση των διατάξεων του Ε.Α.Κ. 2000 για τα φαινόμενα δεύτερης τάξης / Η.Α.Παρασκευόπουλος [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Επιρροή του σχεδιασμού κατά τον Ευρωκώδικα 8 (σχέδιο prEN 1998-1:2001) στην ασφάλεια πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ έναντι κατάρρευσης / Τ.Β.Παναγιωτάκος, Μ.Ν.Φαρδής pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Κριτικές παρατηρήσεις επί του Ευρωκώδικα 8 - παράγραφοι 3 και 4 (Draft no1 of prEN 1998-1 / May 2000)  / Κ.Αναστασιάδης, Ι.Ε.Αβραμίδης, Α.Αθανατοπούλου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Αξιολόγηση διατάξεων του εθνικού κειμένου εφαρμογής του Ευρωκώδικα 6 περί απλών κτιρίων από άοπλη τοιχοποιία / Κοσμάς Στυλιανίδης, Χρήστος Ιγνατάκης, Νικόλαος Αναστασίου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Η εξέλιξη των αντισεισμικών κανονισμών και οι ευθύνες των μηχανικών / Κ.Α.Συρμακέζης pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Βελτιστοποιημένος αντισεισμικός σχεδιασμός τοίχων αντιστήριξης μορφής ανεστραμμένου Τ κατά τον ΕΑΚ 2000  / Χρ. Αναγνωστόπουλος pdf  κείμενο (933 ΚΒ)


Φασματική υπερωθητική ανάλυση για εκτίμηση σεισμικής επίδοσης κτιρίων / Κ.Αναστασιάδης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Ταυτόχρονα εντατικά μεγέθη σχεδιασμού σε κατασκευές υπό ορθοτροπική σεισμική διέγερση / Κ.Αναστασιάδης, Ι.Ε.Αβραμίδης, Π.Πανέτσος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Σεισμικός έλεγχος πλαισιωτών ΚΟΣ κατά ΝΕΚΟΣ/ΕΑΚ και EC2/EC8 με μεθόδους στατικής ανελαστικής ανάλυσης / Χρ.Καραγιάννης, Μ.Φαββατά pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Συγκριτική αξιολόγηση της ανελαστικής συμπεριφοράς διατάξεων πλευρικής ενίσχυσης και απόσβεσης σεισμικής ενέργειας σε πλαισιακούς φορείς / Ι.Ν.Δουδούμης, Β.Τερζή, Γ.Τζοβάρα pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Δυναμική σεισμική ανάλυση μιας ειδικής κλάσης πολυώροφων κτιρίων / Α.Αθανατοπούλου, Τ.Μακάριος, Κ.Αναστασιάδης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Διερεύνηση του ρόλου των τοιχοποιιών πλήρωσης στη σεισμική απόκριση της κατασκευής με μη-γραμμική ανάλυση / Δ. Δρούγιας, Τ. Μακάριος pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Το πρόβλημα της στρέψης στη χωρική στατική ανελαστική ανάλυση / Γ.Γ.Πενέλης. Α.Ι.Κάππος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Σεισμική συμπεριφορά πλαισιακών υποσυνόλων σύγχρονων αντισεισμικών κατασκευών από Ο/Σ / Α.Γ.Τσώνος pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Ανάπτυξη προτύπων αριθμητικών παραδειγμάτων για τον έλεγχο προγραμμάτων Η/Υ / I.Ε.Αβραμίδης, Κ.Αναστασιάδης, Α.Αθανατοπούλου [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Συγκριτική ανελαστική ανάλυση πλαισίων από φέρουσα τοιχοποιία που υπόκεινται σε σειμική φόρτιση / Θ.Ν.Σαλονικιός [κ.ά.] pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Διατμητική συμπεριφορά τοιχοποιίας με λιθοσώματα από αερομπετόν / Β.Γ.Βρατσάνου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Ανελαστικός αντισεισμικός έλεγχος πλαισίου Ω.Σ. με χρήση της Μεθόδου Ικανότητας Φάσματος / Τ.Μακάριος pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μηχανικών, τεχνολόγων και εργοδηγών στην τεχνική της αντισεισμικής κατασκευής / Απόστολος Κωνσταντινίδης pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Συγκριτική μελέτη τυπικών κτιρίων Ο.Σ. με ΕΑΚ 2000 - ΕΚΩΣ 2000 για διάφορες τιμές του δείκτη σεισμικής συμπεριφοράς / Γ.Ν.Βαδαλούκας, Α.Π.Γιάκα, Μ.Κ.Γεωργοπούλου pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Σεισμική συμπεριφορά σιλό με δυνατότητα λικνισμού / Ν.Α.Μανιάτης, Κ.Κ.Σπυράκος, Μ.Ι.Καραντζίκης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Σεισμική ασφάλεια των κατασκευών μέσω απλών συστημάτων σεισμικής μόνωσης που σε ισχυρούς σεισμούς επιτρέπουν τη σχετική ολίσθηση κατασκευής - εδάφους / Π.Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Απλοποιημένη μη γραμμική ανάλυση γεφυρών / Ε.Σαπουντζάκης, Δ.Εξαρχόπουλος pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Αντισεισμική προστασία κτιρίων σε οριζόντια και στροφική κίνηση / Α.Σολδάτος [κ.ά.] . pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


 

 

Συμπληρωματικές εργασίες

 


Seismic evaluation and retrofit of the Ataturk international airport terminal building / Micahel Constantinou, Andrew S. Whittaker, Emmanuel Velivasakispdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Seismic upgrade of the new terminal at Ataturk international airport, Istanbul, Turkey / Emmanuel Velivasakis, John Abruzzopdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


 

 

2ος τόμος

 

Ενότητα 4: Προσεισμικός – Μετασεισμικός Έλεγχος και Επεμβάσεις

 

 


Η εισαγωγή συστημάτων απορρόφησης ενέργειας για τον ανασχεδιασμό υφισταμένων κατασκευών / Κ.Α.Συρμακέζης, Α.Α.Σοφοκλέους pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Συμπεριφορά παραδοσιακών αργολιθοδομών υπό ανακυκλιζόμενη καταπόνηση / Μ.Π.Χρονόπουλος, Θ.Παπαθεοδώρου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Παραδοσιακές αργολιθοδομές μετά από επεμβάσεις, υπό ανακυκλοζόμενη καταπόνηση / Μ.Π.Χρονόπουλος, Θ.Παπαθεοδώρου pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Εφαρμογή του προσεισμικού ελέγχου σε κατασκευές με βλάβες από σεισμό / Α.Καραμπίνης, Μ.Φωτοπούλου, Ι.Αβραμόπουλος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Μετασεισμικές επισκευές και ενισχύσεις κόμβων δοκού- υποστυλώματος από Ο/Σ (Θεωρητική και πειραματική έρευνα)  / Αλέξανδρος-Δημ. Γ. Τσώνος pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Μέθοδος προσεισμικού ελέγχου στύλων pilotis  / Α.Π.Κανελλόπουλος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Βλάβες από σεισμό σε χαλύβδινα δομικά στοιχεία και τρόποι επισκευής / Γ.Ι.Ιωαννίδης, Ι.Χ.Ερμόπουλος, Ι.Κ.Βάγιας pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Επεμβάσεις σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση χαλύβδινων στοιχείων / Ι.Χ.Ερμόπουλος, Ι.Κ.Βάγιας, Γ.Ι.Ιωαννίδης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Αντισεισμικές ενισχύσεις με σύνθετα υλικά - Εργα στη Θεσσαλονίκη / Κων/νος Π. Κουτσούκος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


 

 

Ενότητα 5: Αποτίμηση συμπεριφοράς κατασκευών και τρωτότητα κτιρίων. Πολεοδομικός και Χωροταξικός Αντισεισμικός Σχεδιασμός. Παρουσίαση έργων με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Θεσμικό πλαίσιο παραγωγής έργων και αντισεισμική πολιτική

 

 


Αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας και ενίσχυση κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος με βάση τις μετακινήσεις / Τ.Β.Παναγιωτάκος, Α.Ι.Κοσμόπουλος, Μ.Ν.Φαρδής pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Σεισμική αποτίμηση παλιών κτιρίων Ο/Σ με βάση τις συστάσεις FEMA 273-4 και τον ΕΑΚ / Α.Κάππος, Μ.Ρηγοπούλου, Σ.Σμάνη pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Σεισμικός σχεδιασμός και αποτίμηση συμπεριφοράς μη-κανονικών γεφυρών σκυροδέματος / Β.Κόλιας, Α.Πλακάς, Τ.Β.Παναγιωτάκος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Διερεύνηση αναλυτικής εκτίμησης τρωτότητας γεφυρών ωπλισμένου σκυροδέματος / A.S.Elnashai, Σ.Βλάχος, B.Borzi pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Ο σεισμός της Αθήνας της 7-9-99  : Σεισμολογικά στοιχεία και επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον / Β.Α.Λεκίδης, Χ.Ζ.Καρακώστας pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Μελέτη της συμπεριφοράς καταρρεύσαντος κτιρίου στο σεισμό της Αθήνας 7-9-1999  / Χ.Κωστίκας, Χ.Γιαρλελής, Α.Πλακάς pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Μελέτη τρωτότητας και σεισμικής διακινδύνευσης της πόλης του Βόλου / Α.Κάππος, Κ.Μορφίδης, Ν.Χατζηνικολάου pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Επίδραση των γεωυλικών κατασκευής και της σεισμικής διέγερσης στην απόκριση χωμάτινου φράγματος / Ν.Κλήμης [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Στατική ανάλυση και αντισεισμικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεμογεννητριών 1 ΜW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας / Ι.Λαβασάς [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Αποτίμηση της διατμητικής αντοχής στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα / Δ.Συντζίρμα, Στ.Πανταζοπούλου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Νέα δεδομένα για την μείωση της σεισμικής επικινδυνότητας (Σεισμοί: Ιαπωνίας, Τουρκίας, Ελλάδας, Taiwan, Ινδίας)  / Ε.Λέκκας pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Συμβολή στον αντισεισμικό σχεδιασμό του Δήμου Λουτρακίου / Ε.Λέκκας [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Αξιολόγηση της εφαρμογής του Σχεδίου Ξενοκράτης σε περίπτωση ισχυρού σεισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Γ.Χ.Μάνος pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Σεισμική απόκριση κατασκευής από ΩΣ στον σεισμό των Αθηνών / Α.Καραμπίνης, Β.Περιστέρη, Γ.Δρόσης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Σεισμική συμπεριφορά πολυωρόφων κτιρίων Ο/Σ με προβλήματα κανονικότητας σε τομή / Χριστίνα Αθανασιάδου [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Η συμπεριφορά των μεταλλικών κατασκευών κατά το σεισμό της Αθήνας, / Ι.Κ.Βάγιας, Ι.Γ.Ιωαννίδης, Χ.Ι.Ερμόπουλος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Εκτίμηση τρωτότητας κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και μη φέρουσα τοιχοποιία / Β.Χ.Μανουσιάδου, Κ.Κ.Σπυράκος pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


 

 

 

Ενότητα 6: Πειραματική διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών

 

 


Απομείωση της διατμητικής αντοχής στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση/ Σ.Ταστάνη, Στ.Πανταζοπούλου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Διαστασιολόγηση τοιχωμάτων Ο/Σ που υπόκεινται σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση με χαμηλή αξονική δύναμη και άνοιγμα διάτμησης 1.0-1.5   / Θωμάς Σαλονικιός pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Δυναμική και σεισμική απόκριση μιας πολυώροφης κατασκευής στο Ευρωπαϊκό Πεδίο Δοκιμών της Βόλβης - Euroseistest  / Γ.Χ.Μάνος,Μ.Γιασιν, Ζ.Θαούμπτα pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Μερικώς οπλισμένη τοιχοποιία που υποβάλλεται σε οριζόντια σεισμικά φορτία / Γ. Χ. Μάνος, Κ.-Α. Στυλιανίδης, Θ. Βαλιάσης, Μ. Γιασίν, Τζ. Θαούμπτα pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Σεισμική καταπόνηση νωπού σκυροδέματος : επιπτώσεις στην συνάφεια / Κ.Γ.Τρέζος, Χ.Γεωργίου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Πειραματική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς πλαισίων από οπλισμένο σκυρόδεμα / Π.Καρύδης, Χ.Μουζάκης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Πειραματική διερεύνηση της ανελαστικής συμπεριφοράς υπόγειων αγωγών για μεγάλες εδαφικές μετακινήσεις / Ε.Βουγιούκας, Ι.Ψυχάρης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Σεισμική συμπεριφορά υποστυλωμάτων Ω.Σ.  / Ε.Βιντζηλαίου, Μ.Χρονόπουλος, Θ.Π.Τάσιος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Διερεύνηση συμπεριφοράς επισκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με ινοπλισμένα πολυμερή / Β.Κ.Τουντόπουλος [κ.ά.] pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Επίδραση τοπικά μειωμένης αντοχής του σκυροδέματος στη συμπεριφορά στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος / Β.Η.Ρεκατσίνας [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Πειραματική διερεύνηση του βαθμού αποκατάστασης και ενίσχυσης γραμμικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα / Α.Μηλιώρης, Ε.Βουγιούκας, Μ.Δ.Κωτσοβός pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Συμπεριφορά τοιχωμάτων Ο/Σ επισκευασμένων με σύνθετα υλικά υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση / Κ.Κ.Αντωνιάδης, Θ.Ν.Σαλονικιός, Α.Ι.Κάππος pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Εφεδρική συμπληρωματική περίσφιξη σε σπειροειδείς διατάξεις / Κ.Ι.Λιοδάκης, Γ.Γ.Λουβιτάκης, Ι.Α.Τέγος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Πειραματική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς επισκευασμένων και ενισχυμένων κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία / Π.Καρύδης, Χ.Μουζάκης, D.Benedetti pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Επεμβάσεις μέσω ινωπλισένων πολυμερών σε δοκούς και σε υποστυλώματα / Ε.Βιντζηλαίου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Συμπεριφορά φέρουσας τοιχοποιίας από λιθοδομή επισκευασμένης και ενισχυμένης με ινοπλισμένο υλικό σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση / Π.Καρύδης, Χ.Μουζάκης, Λ.Καραπίττα pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση καμπτικών στοιχείων Ο/Σ ενισχυμένων με C-FRP  / Χρ.Καραγιάννης, Γ.Σιρκέλης pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


 

 

Ενότητα 7: Σύγχρονες εξελίξεις – Θέματα εφαρμοσμένης έρευνας

 

 


Αξιοπιστία της μεθόδου του συντελεστού μετακινήσεων για τον απλοποιημένο μη γραμμικό υπολογισμό των κατασκευών / Ε.Σ.Μυστακίδης, Α.Π.Κανελλόπουλος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Τεχνικές αποκατάστασης κτιρίων στην Πάτρα μετά το σεισμό του 1993  / Ν.Καρέλα [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Παραμορφώσεις μελών οπλισμένου σκυροδέματος στη διαρροή και στην αστοχία υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση / Τ.Β.Παναγιωτάκος, Μ.Ν.Φαρδής pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Εμπειρικές σχέσεις υπολογισμού πλαστικών παραμορφώσεων και υδατικών υπερπιέσεων αργίλων, λόγω ανακυκλικής φόρτισης / Δ.Εγγλέζος, Γ.Μπουκοβάλας pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Αναλυτική μελέτη συστήματος σεισμικής μόνωσης χαμηλού κόστους με έδραση του κτιρίου σε πρόσθετο εδαφικό στρώμα μικρής γωνίας τριβής / Ι.Ν.Δουδούμης, Π.Παπαδόπουλος, Θ.Παπαλιάγκας pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Διερεύνηση εφαρμογής τεχνικών σεισμικής απομόνωσης βάσης σε ιστορικά κτίρια / Κοσμάς Στυλιανίδης pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Σεισμική μόνωση : μια νέα αντιμετώπιση αντισεισμικής θωράκισης των κτιρίων / Ιωάννης Ηλιάδης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Σχεδίαση συστήματος ευρώστου αυτομάτου ελέγχου για αντισεισμική προστασία / Α.Γ. Σολδάτος [κ.ά.] pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Αντισεισμικός σχεδιασμός με βάση την επιτελεστικότητα της κατασκευής / Τ.Μακάριος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Συγκριτική αξιολόγηση προσομοιωμάτων τοιχείων και πυρήνων κτηρίων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και πειραματικά αποτελέσματα / Α.Γ.Παπαχρηστίδης, Γ.Ν.Βαδαλούκας, Β.Γ.Βαδαλούκα pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Κόστος αποκατάστασης κτιρίων στη πόλη της Πάτρας μετά το σεισμό του 1993  / Σ.Δρίτσος, Ν.Καρέλα pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)