Προστασία και ανάπτυξη των ιστορικών πόλεων στον 21ο αι. : είκοσι χρόνια για τις ιστορικές πόλεις : 18 Απρίλη 2002 - διεθνής ημέρα των μνημείων (ΤΕΕ, Ελληνικό Τμ. ICOMOS, Δήμος Κερκυραίων, 18-20 Απριλίου 2002, Κέρκυρα)

 

Μ  1862

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

 

 


Εισαγωγή / Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, Ε. Μαΐστρουpdf  κείμενο (4,3 ΜΒ)


 

 

 Α’ Μέρος

 


Διεθνής Χάρτα για την προστασία των ιστορικών πόλεων (1987) / μετφρ. Σ. Αυγερινού, Ε. Μαΐστρουpdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)  


Η αναθεωρημένη χάρτα του πολιτιστικού τουρισμού. ICOMOS 1999-Πρώτη έκδοση / εισαγ. Α. Κρεμέζηpdf  κείμενο (4,3 ΜΒ)  


 

 

 

Β’ Μέρος

 


 

Κέρκυρα: Προστασία και ανάπτυξη των ιστορικών πόλεων στον 21ο αιώνα (Επιστημονική συνάντηση) (18-20 Απρ., 2002)

 

α) Περιλήψεις εισηγήσεωνpdf  κείμενο (5,7 ΜΒ)


β) Κείμενα για την πόλη της Κέρκυρας:

 

Η παληά πόλη της Κέρκυρας. Τα προβλήματα προστασίας. Η προγραμματική σύμβαση / Μ. Μητροπίαpdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Η εξέλιξη της μορφής και της δομής του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας. Αναφορές στα ιστορικά προάστια / Ρ. Ρουγγέρη pdf  κείμενο (3,6 ΜΒ)


 

 

Γ’ Μέρος

 


Ρέθυμνο: προστασία και ανάπλαση της παλιάς πόλης (Επιστημονική συνάντηση) (12-14 Νοέμ., 1999 : Ρέθυμνο)

 

Περίληψη πρακτικώνpdf  κείμενο (5,7 ΜΒ


 

 

Δ’ Μέρος

 

 


 

Πόλη, δημοκρατία και πολιτική (Επιστημονική συνάντηση) (29 Μαρτ.-1 Απρ., 2001 : Σπάρτη)

Ιστορικό και σημασία της διαρκούς διάσκεψης των ιστορικών πόλεων της Μεσογείουpdf  κείμενο (914 ΚΒ)


Σύντομη περιγραφή της επιστημονικής συνάντησης - Ψήφισμαpdf  κείμενο (6,9 ΜΒ)


 

Εισηγήσεις


 

 

 

 

Εισηγήσεις από την Επιστημονική Συνάντηση : Πόλη, δημοκρατία και πολιτική (29 Μαρτ.-1 Απρ., 2001 : Σπάρτη)

 

 

 


Προστασία και ανάδειξη των μνημείων. Δικαίωμα αλλά και υποχρέωση της Τ.Α. / Δ. Α. Ματάλαςpdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Eloge de la democratie, suivi des limitations de la citoyennete, ou vice versa - Reflexion a propos d'un grand project urbain pour le centre historique de Porto / J. Campospdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Pour une relecture methodique de la legon d' aristote sur la cite comme forme politique / M. – L.  Paviapdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


L'esthetique de l' environnement urbain : entre la realite et l'utopie = Η αισθητική του αστικού περιβάλλοντος : ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ουτοπία / Δ. Α. Ζήβαςpdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Les caracteres et la restauration de l'image urbaine des villes historiques de la Mediterranee / M. Doccipdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Le cadre legislatif de la protection des monuments historiques en Grece = Το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας των μνημείων στην Ελλάδα / Α. Χριστοφίδουpdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Ιστορικοί οικισμοί. Το δέλεαρ της αναπτύξεως / Μ. Δεκλερήςpdf  κείμενο (264 ΚΒ)


Role de la legislation dans lasauvegarde des villes historiques : (exemple de la legislation tunisienne) / A. Daoulatlipdf  κείμενο (175 ΚΒ)


La globalisation et l'euthanasie des fonctions economiques des villes [Resume] / O. Garavellopdf  κείμενο (202 ΚΒ)


La sauvegarde du patrimoine des villes historiques: globalisation versus regionalisation et pouvoirs locaux: cas Turquie / N. Ilhanpdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Valorisation des savoir-faire locaux: enjeu pour la ville historique / A. Perelli, A. Sid Ahmedpdf  κείμενο (3,4 ΜΒ)


Patrimoine urbain et democratie : (de la Charte d'Athenes aux conclusions de Sparte) / K. Pawlowskipdf  κείμενο (157 ΚΒ)


Protection et developpement des villes historiques en Grece : le role du citoyen = Προστασία και ανάπτυξη των ιστορικών πόλεων στην Ελλάδα : ο ρόλος του πολίτη / Ε. Μαΐστρου pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Medinas du Maroc, evolutions du XX Siecle et politiques de sauvegarde / A. Chorfipdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Deux villes historiques de la Turquie: Antalya et Kula et leurs problemes de conservation / N. Akinpdf  κείμενο (249 ΚΒ)


Le plan de conservation dans les villes historiques de la Mediterranee. Cas emblematiques a l'examen des proplemes de tutelle, de valorisation et de gestion. / T. K. Kirovapdf  κείμενο (167 ΚΒ)


La Medina de Tunis des etudes a l'action / J. Binouspdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Protection et rehabilitation integral en cehegin (Murcie - Espagne) / J. A. Saez de Haropdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Notes preliminaires sur le tissu associatif de la ville de Tunis au XIX Siecle / M. Hassen pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Παρατηρήσεις σε μεσαιωνικές πόλεις της Μεσογείου = Rernarques sur les villes medievales de la Mediterranee / Ν. Μουτσόπουλος pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Une ville sacrifiee a la politique ou la decadence d'un bijou / H. Sezginpdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


The historical city - a dynamic factor in the urban development of the modern city : case study of the city of Nablus-Palestine / S. S. Ghadbanpdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Πόλεις και πνευματικότητα / Π. Παντελεάκηςpdf  κείμενο (786 ΚΒ)


Feu, village, ville : theorie du noyau urbain de la ville (de l'architectura vernaculaire a l'urbanisme) / B. Juvanecpdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


L'universalite d'Antioche (Antakya) / I. Okyaypdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Εθνικό δίκτυο παράδοσης πολιτισμού και κοινοτικού βίου : "...των Ελλήνων οι Κοινότητες..." Αμπελάκια Θεσσαλίας, Μακρινίτσα Πηλίου, Νυμφαίον Φλωρίνης, Οία Σαντορίνης, Πάνορμος Τήνου, Πάπιγκο Ζαγορίου / Ν. Τσούκας pdf  κείμενο (496 ΚΒ)


Les projets de developpement a Archanes = Τα αναπτυξιακά προγράμματα στις Αρχάνες / Σ. Αρναουτάκης pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Η δικτύωση των ιστορικών πόλεων της Μεσογείου. Η πρόταση του αστικού τουρισμού / Σ. Αυγερινού-Κολώνια pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Problemes actuels de droit atravers le droit (public) romain: de la crise de l'"Etat-Fantome" a la resurgence de l'"Etat Municipal" / G. Lobrano pdf  κείμενο (4,3 ΜΒ)


Le patrimoine culturel urbain dans le contexte de la perspective du developpement spatial Europeen / A. Gomez-Ferrer Bayopdf  κείμενο (266 ΚΒ)


Κοινοτική πρωτοβουλία urban / Κ. Μανώλα pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Οι νέες προοπτικές δικτύωσης των ιστορικών πόλεων στη Μεσόγειο / Μ. Χουσιανάκου pdf  κείμενο (706 ΚΒ)


Une proposition de cooperation interculturelle dans la Mediterranee / A. Colomer Viadelpdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Αργος, η αρχαιότερη ελληνική πόλη. Η εμπειρία από το "δίκτυο αρχαιοτέρων ευρωπαϊκών πόλεων" / Ν. Κολιγλιάτης pdf  κείμενο (790 ΚΒ)


Des ilotes aux brasidiens un episode d'avancement social / S.Valzaniapdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Le mythe de Sparte / J. Bouineaupdf  κείμενο (5,4 ΜΒ)


Initia urbis. A propos de l' essence juridico-religieuse de la ville / P. Catalano pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Civitas augescens. Le principe juridique de la croissance de la cite' / M. P. Baccari pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Η προστασία της ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Σπάρτης : (μέτρα, προβλήματα, προτάσεις) / Γ. Γιαξόγλου pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Αρχαία και νέα Σπάρτη: από την αντίθεση στη δημιουργική συνύπαρξη. Προτάσεις παρεμβάσεων στη σύγχρονη πόλη για την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης / Α. Α. Θέμος, Ε. Π. Ζαββού pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Ville en aquarelle. Du classicisme au neoclassicisme. Etudes d'un cas a partir des programmes instructifs de la pinacotheque Coumantaros de parte, annexe de la pinacotheque nationale, avec possibilites d'application aux villes historiques / G. Kakourou - Chroni ; trans. N. Filippopouloupdf  κείμενο (706 ΚΒ)